Страница 1 от 1

Възобновяване по чл.422,ал.1 т.5 във вр.с чл.348 ал.1,т.1,2

МнениеПубликувано на: 18 Апр 2017, 14:33
от i_pavlov
Здравейте,
Бих искал да споделите мненията си по следния казус.
Лицето Х е привлечен, като обвиняем за извършено престъпление по чл.198 ал.1, вр. с чл.20 ал.2, във вр.с чл.63 ал.1 т.3 от НК. Със сключено споразумение с РП същият е осъден при условията на чл.55 ал.1 т.2 б от НК-обществено порицание.

1. Досъдебно проиводство - фаза разследване
-В чл.234 ал.1 на НПК е указан срока за разследване в първата фаза на досъдебното производство. Видно от материалите по делото срокът не е спазен и няма искане за удължаване му. От момента на привличане на обвиняемия до момента на предаването му на Прокурор с обвинително заключение е изминал срок по-дълъг от 4 месеца.
Неспазването на разпоредбите на чл.234 ал.1 от НПК от разследващия орган не съставлява ли съществено процесуално нарушение ? И основание ли е делото да се върне за отстраняване на пропуска?

- В чл.389 ал.1 на НПК е указано, че за предявяване на разследване задължително се уведомяват родителите на непълнолетното лице. В конкретния случай, липсват каквито и да било данни, че са предприети действия за осъществяването на разпоредбата на глава тридесета- предявяване на разследване.
Неспазването на нормата на чл.389 ал.1 от НПК от разследващия орган не съставлява ли съществено процесуално нарушение и не ограничава ли правото на защита на непълнолетния обвиняем?
Може ли непълнолетно лице да сключва договор за правна защита и съдействие ?

-Видно от материалите, делото е разгледано по общия ред на основание чл.394 ал.1 от НПК. На обвиняемото лице му е предявено обвинение още когато е бил непълнолетен, т.е не отговаря на условията предвидени в чл.394 ал.1 от НПК, а също така делото е било разделено от прокурор по отношение на пълнолетните му съучастници във втората фаза- действия на прокурор.
Законен ли е състава на съда? Не е ли необходимо делото да се разгледа по реда на чл.290 ал.1 и 2 от НПК ?

2. Досъдебно производство - фаза действия на прокурор
Правомощията на прокурора са регламентирани в глава осемнадесетта на НПК, а в чл.242 ал.3 от НПК е определен срок в който има право да ги осъществи. От предаването на обвинителното заключение на Прокурора до момента на съставянето и внасяне на обвинителния акт в съда са изтекли близо 2 години, т.е срока предвид в нормата на чл.242 ал.3 от НПК не е спазен.
Неспазването му не е ли съществено процесуално нарушение, което противоречи и на ЕКПЧ за справедлив процес в разумен срок ?
Не е ли задължение на прокурора да отстрани сам или да укаже на разследващия орган да отстрани нарушенията, които са настъпили в първата фаза на разследването ?

3.Съдебно производство
Според чл.248 ал.1 председателят на съда определя съдия-докладчик. Едно от неговите задължение регламентирани в чл.248 ал.2 е да провери дали са допуснати съществени нарушения в досъдебното производство преди да се определи дата за разглеждането му. Очевидно с по-горе описаните нарушения съдията-докладчик не е изпълнил това си задължение. Нещо повече- в материалите по делото съществува страница чрез която се моли Председателя на РС да удължи срока по чл.252 ал.2 от НПК. В тази страница няма посочена конкретна дата на издаване, а също така няма и отговор на Председателя на съда.
Има ли задължителни реквизити за молби изискващи удължаването на сроковете по чл.252 ал.2 от НПК?
Неспазването на сроковете по чл.252 ал.1 от НПК съставлява ли съществено нарушение ?

Има ли основание за възобновяване на делото по чл.422, ал.1 т.5 във вр. с чл.348 ал.1, т.1 и 2 от НПК?

Re: Възобновяване по чл.422,ал.1 т.5 във вр.с чл.348 ал.1,т.

МнениеПубликувано на: 02 Май 2017, 22:29
от i_pavlov
Хайде де, не бъдете толкова срамежливи :D