Страница 1 от 1

Снемане на полицейска регистрация след чл. 78 от НК

МнениеПубликувано на: 07 Дек 2017, 22:12
от n0ex17
Здравейте,
казусът е следния. Може ли да се снемат полицейските регистрации, след като някой е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание по чл.78а от нк ?
Като преди 10 години за лицето имало преписка, която е прекатена от прокуратурата, с отказ от образуване на досъдебно производство, и не е стигала до съд или административни наказания. След това с молба до ОДМВР е снета регистрацията.
и как трябва да се направи? Става ли с молба ?
А може ли и последиците от 78 а да се снемат или да минат давност ?

Re: Снемане на полицейска регистрация след чл. 78 от НК

МнениеПубликувано на: 08 Дек 2017, 00:06
от neutralen
Полицейската регистрация си остава завинаги ! :shock:

Re: Снемане на полицейска регистрация след чл. 78 от НК

МнениеПубликувано на: 08 Дек 2017, 19:13
от n0ex17
Други мнения ?
neutralen , можеш ли да обясниш защо не може ?
На мен ми казаха, че би могло и ако не одобрят молбата после комисия за защита на лични данни

Re: Снемане на полицейска регистрация след чл. 78 от НК

МнениеПубликувано на: 08 Дек 2017, 19:24
от svettoslav
Има Наредба за тези регистрации.
При признаване за виновен за дадено престъпление , с отговорност по 78а НК, си остава с регистрация.
Тъй като се касае все пак за умишлено престъпление от общ характер. А не за административно нарушение. Независимо че отговорността не е наказателна. Лицето е извършило престъпление.
Ако е неумишлено, мисля че няма основание за регистрация.

Във втория случай, който сочиш, там вече е ясно -липсва извършено престъпление.

Иначе сте си "неосъждан" ,независимо от регистрацията.
Какво ви тревожи толкова това? :?

Re: Снемане на полицейска регистрация след чл. 78 от НК

МнениеПубликувано на: 08 Дек 2017, 19:36
от n0ex17
Важни документи за работа с опасни средства, като те проверяват, когато возиш важна делегация може да те излагат и да се държат като престъпник, което би било малко унизително за един успешен човек. В закона за Мвр пише, че може ако ти е свалена наказателната отговорност да ти снемат регистрацията. Но в тази наредба има нещо за втора регистрация ....

Re: Снемане на полицейска регистрация след чл. 78 от НК

МнениеПубликувано на: 08 Дек 2017, 19:38
от n0ex17
в наредбата не се споменава за умишлено или неумишлено, ако не все лъжа

Re: Снемане на полицейска регистрация след чл. 78 от НК

МнениеПубликувано на: 08 Дек 2017, 19:49
от n0ex17
Но пък от друга страна, първата унищожена ли е ??? И ако е, тогава може ли да не фигурира и означава ли, че все пак би могло да се свалят регистрации
Ако някой адвокат мисли, че може да изчисти тези регистрации да пише на лично телефона си и удобно време да видим дали ще може да се разберем за условия

Re: Снемане на полицейска регистрация след чл. 78 от НК

МнениеПубликувано на: 08 Дек 2017, 23:03
от gridiron
svettoslav написа
:Какво ви тревожи толкова това? :?

Това че гадните милиционери .при проверка на улицата ще имат повод да се лигавят и ще си избиват комплексите. като се държат зле с другите

Re: Снемане на полицейска регистрация след чл. 78 от НК

МнениеПубликувано на: 08 Дек 2017, 23:36
от n0ex17
Има казус определено !
чл. 68 от змвр
(6) Полицейската регистрация се снема въз основа на писмена заповед на администратора на лични данни или на оправомощени от него длъжностни лица служебно или след писмено мотивирано искане на регистрирания, когато:
1. регистрацията е извършена в нарушение на закона;
2. наказателното производство е прекратено с изключение на случаите по чл. 24, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс;
3. наказателното производство е приключило с влязла в сила оправдателна присъда;
4. лицето е освободено от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание;
5. лицето е починало, като в този случай искането може да бъде направено от неговите наследници.
(7) Редът за извършване и снемане на полицейската регистрация се определя с наредба на Министерския съвет.
Аз мисля че може да бъде снета по (6)4.
НО в наредбата има едно нещо което ме притеснява.
Чл. 22. (1) Снемането на полицейска регистрация се извършва след издаване на заповед по чл. 21, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Главна дирекция "Национална полиция" заличава данните по чл. 8, ал. 1, т. 2 - 5, 9 и 11 за конкретната регистрация чрез зачертаването им в картата за полицейска регистрация на лице по начин, непозволяващ използването им, и вписва данните по чл. 8, ал. 1, т. 12.
(3) Когато са извършени други полицейски регистрации на лицето, личните данни в картата за полицейска регистрация на лице, дактоформулите, AFIS номерът, ДНК баркодът и снимките се запазват.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) В случай че лицето няма друга полицейска регистрация, картата за полицейска регистрация на лице се унищожава по ред, определен със заповед на директора на ГДНП.
Мисля, че това означава ,че регистрацията ще бъде снета , но ще останат тези неща в някаква карта .Ще е проблем ли когато кандидатствам за опасни средства и когато ме спират ще ме третират ли като престъпник, какъто не съм ?

Re: Снемане на полицейска регистрация след чл. 78 от НК

МнениеПубликувано на: 09 Дек 2017, 01:30
от svettoslav
Е нали казваш, че предната е заличена.
Значи нямаш регистрация.
Тази също отпада предвид ЗМВР.

Друг е въпроса дали пазят нещата като оперативни данни някакси.Независимо от регистрацията. За самия факт на деянието. Че нещо все пак някога се е случило.

Иначе, не би трябвало да ви третират като криминално лице.

Re: Снемане на полицейска регистрация след чл. 78 от НК

МнениеПубликувано на: 09 Дек 2017, 02:13
от n0ex17
Ами не знам :( Дали има как да проверя ? Тя предната е снета, но може да е останало, че е имало първа и тогава може тази да е втора и да важат запазване на лични данни (което какво означава не знам)... ох божа работа ! А иначе на делото с оправдателната и освобождаването от наказателна никой нищо не е казал и на двете инстанции за първата.
svetosslav, Благодаря Ви, че ми вдъхвате надежда!
ще пиша ако е интересно на някой тези заплетени работи .. защото тези полицейски карти има графа за снети регистрации
Ако не комисията за защита на лични данни и в краен сл. Европа или омбудсмана.
Пък и тогава е било по друга наредба снемането на регистрацията, и май пишеше, че запазват нещо и четох някакво мнение - пазели ги ако има втора да се види, че е имало. Ако не ми одобрят молбата , която ще пусна за снемане определено трябва да говоря с адвокати и дано да намеря точните. То май има и такова животно като административен съд . Трябваше да уча Право :( .