Страница 1 от 1

изтекла давност

МнениеПубликувано на: 27 Фев 2019, 19:57
от ilkovkalin
Здравейте,може ли СГ. Груп да ме съди за две задължения към сегашната А1 които са от 2010 и 2012 с твърдението че не е настъпил давностен срок поради пращане на писма за доброволно плащане?

Re: изтекла давност

МнениеПубликувано на: 28 Фев 2019, 00:03
от propensity
Отговорът е - зависи.

СГ Груп може да ви съди за каквото си иска. Но в съда подобни дела срещат два проблема.

Първият, презумцията за три годишната давност на вземането. Те трябва да доказват, че тя не е изтекла.

Вторият, цесия. Ако вземането е било продадено на компаия Х, която го е продала на компания Х1, която пък от своя страна го е прехвърлила на СГ-Груп, за всяка едно такова дейсвтие трябва надлежно да сте уведомен. Тоест, СГ Груп трябва да имат писмено доказателство (ваш подпис), че за всяко едно от прехвърлянията сте известен по законов ред.

Повечето такива дела падат, но зависи от конкретния случай.

Незабавно си наемете адвокат, ако получите призовка, шансът за успех, чисто статистически е на ваша страна без да знам казуса ви в детайли.

Разбира се, ако задълженията си ви реални, платете си ги. Ако бяхта от другата страна щяхте да искате същото.

Re: изтекла давност

МнениеПубликувано на: 28 Фев 2019, 02:16
от kalahan2008
Пращането на писма не прекъсва давността. Завеждането на иск прекъсва давността.
Относно уведомяването на длъжника за цесията - наскоро получих една искова молба, в която цесионерът твърди, че е упълномощен от цедента да уведоми длъжника. Тъй като това не е сторено преди завеждане на иска, цесионерът-ищец иска това уведомяване да бъде извършено от съда с връчването на исковата молба. Позовава се на Решение № 123/24.06.2009 г. по т.д. № 12/2009 г. на ВКС, II т.о. В него ВКС приема, че получаването на уведомлението с исковата молба било новонастъпил факт, който следва да бъде съобразен от съда.

Re: изтекла давност

МнениеПубликувано на: 28 Фев 2019, 14:35
от ilkovkalin
Здравейте,нито съм подписвал документи че съм уведомен за прехвърляне на задължението към тях,нито съм получавал искова молба.От тях съм получил четири писма и четири обаждания с които ми твърдят че давностния срок не важал защото били ми пращали писма

Re: изтекла давност

МнениеПубликувано на: 01 Мар 2019, 08:53
от ivanov_p
Не правете нищо, давността със сигурност е минала, няма какво да ви направят освен да ви се обаждат по телефона.

Re: изтекла давност

МнениеПубликувано на: 03 Мар 2019, 18:33
от bvoykov
Аз съм стигнал до извода, че повечето, има и юристи, но най-вече неюристи, тълкуват закона като Дявола Евангелието. Тези колектори могат да твърдят, че още и с обаждането се елиминира действието на давностния срок, но всеки може да си твърди всичко. Колегите са Ви отговорили както трябва, а kalahan2008 Ви е дал подробен и изчерпателен отговор. Доверете се на тях. Като изтече давността тези колектори разчитат само на психологическия ефект, защото им е пределно ясно, че нямат шанс.