начало

Общината е осъдена да плати 180 000 лева на младеж, паднал в триметров ров до НДК Общината е осъдена да плати 180 000 лева на младеж, паднал в триметров ров до НДК

Заем

Дискусии и казуси в областта на: Наказателно право, Наказателен процес, Криминалистика, Съдебни експертизи
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Заем

Мнениеот gabiiitty-y_1 » 21 Апр 2020, 14:41

Здравейте. Майка ми и баща ми се разделят, но без развод. Майка ни тегли заем от банката и не го плаща, отива да живее в друго населено място. Баща ми няма точен адрес. Заемът не се плаща и вече е през съдия изпълнител. Търсят майка ми на адреса на баща ми, писмата пристигат при него. Той не е подписвал нищо, не е поръчител. Има ли как да търсят парите от него,и след като не ги получат, защото той няма как да плаща, почти няма доходи,да ги търсят от нас-децата им. Как мога да предотвратя това, не искам да плащам за грешките на майка ми.моля за съвети и как да действам.
gabiiitty-y_1
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 21 Апр 2020, 14:30

Re: Заем

Мнениеот ivanov_p » 21 Апр 2020, 14:47

Могат да продадат частта на майка ви в вещи или недвижим имот, като се предполага, че вещите на адреса на който се води са нейни, което е оборимо с документи.
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 3441
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53

Re: Заем

Мнениеот jhoro » 21 Апр 2020, 16:05

Преди да се стигне до продаване на активи (като част от принудителното изпълнение) - трябва да се уточнят много неща.

Питащия казва
gabiiitty-y_1 написа:Майка ми и баща ми се разделят, но без развод.

Това означава ли, че преди това са имали сключен граждански брак? Защото пак може да бъдат майка и баща, но в режим на „фактическо съпружеско съжителство“.
Ако са имали брак преди получаването на кредита - и двамата са солидарно отговорни като съпрузи. Даже при последвал развод - съпрузите остават солидарно отговорни за съществуващи задължения, възникнали по време на техния брак като обичайни солидарни длъжници. Много често банките държат това да се документира изрично.
Пп. Солидарен длъжник няма нищо общо с поръчител.
gabiiitty-y_1 написа:Баща ми няма точен адрес.

Това не го разбрах? Би трябвало да има както постоянен, така и настоящ адрес.
gabiiitty-y_1 написа:Има ли как да търсят парите от него и след като не ги получат, защото той няма как да плаща, почти няма доходи, да ги търсят от нас - децата им.

Единствения вариант, да ги търсят от Вас, е в качеството на наследници.
Чл. 60. (1) Наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават.

Обаче - докато майка Ви и баща Ви са живи - вие не сте наследници!
Относно събирането на задължението от баща Ви - особено, ако няма доказуем доход - трудна работа. Даже да се наложи запор - примерно върху трудово възнаграждение - пак има несеквестируем минимум. В момента вече е една минимална работна заплата - 610 лева!
Имущество, подлежащо на принудително изпълнение
Чл. 213.
(1) Принудителното изпълнение се насочва върху цялото имущество на длъжника, с изключение на:
1. вещите за всекидневна употреба на длъжника и на неговото семейство, необходимата храна, топливо, работен добитък и предмети за упражняване на занятие или дейност по списък, одобрен от Министерския съвет;
2. единственото жилище на длъжника; ако жилищната площ е повече от 30 кв. м за длъжника и за всеки от членовете на семейството му поотделно, разликата се продава, ако при тези условия жилището е реално поделяемо;
3. сумите по сметки в банки в размер до 250 лв. за всеки член от семейството;
4. земеделските земи - до една четвърт от притежаваните, но не по-малко от 3 дка, обработвани пряко от длъжника или от член на неговото семейство, както и необходимия за обработването им инвентар;
5. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) трудовото възнаграждение, обезщетението по трудово правоотношение, всяко друго възнаграждение за труд, пенсията или стипендията - в общ размер до минималната работна заплата месечно.
(2) Не се допуска принудително изпълнение и върху:
1. обезщетенията по социалното осигуряване, включително за безработица;
2. социалните помощи, предоставяни от държавния или общинския бюджет;
3. сумите по дарение от физически и юридически лица, получени от лица с трайни увреждания с намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане над 50 на сто и други категории лица в неравностойно социално положение;
4. вземанията за издръжка, определени от съда.
jhoro
Активен потребител
 
Мнения: 1897
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: Заем

Мнениеот kalahan2008 » 25 Апр 2020, 10:57

jhoro написа:Ако са имали брак преди получаването на кредита - и двамата са солидарно отговорни като съпрузи. Даже при последвал развод - съпрузите остават солидарно отговорни за съществуващи задължения, възникнали по време на техния брак като обичайни солидарни длъжници.

Това е вярно, но само донякъде. На основание чл. 32, ал. 2 от Семейния кодекс съпрузите отговарят солидарно, но само за задължения, поети за задоволяване на нужди на семейството.
Нямаме никаква информация за какви цели е теглен кредитът и дали е за задоволяване на нужди на семейството.
Освен това, при липсата на осъдителен титул, бащата няма как да отговаря солидарно с майката за нейните задължения, дори и да са поети по време на брака. Т.е. ако в изпълнителния лист е посочена само майката, СИ няма как да търси парите и от бащата.

jhoro написа:Относно събирането на задължението от баща Ви - особено, ако няма доказуем доход - трудна работа. Даже да се наложи запор - примерно върху трудово възнаграждение - пак има несеквестируем минимум. В момента вече е една минимална работна заплата - 610 лева!
Имущество, подлежащо на принудително изпълнение
Чл. 213.
(1) Принудителното изпълнение се насочва върху цялото имущество на длъжника, с изключение на:
....

Ама защо цитирате ДОПК (чл. 213), в случая става дума за частно задължение, а не за публично, следователно са приложими чл. 444 и чл. 446 ГПК.
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3718
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: Заем

Мнениеот ilian_todorov » 12 Май 2020, 22:25

kalahan2008 написа:
jhoro написа:Ако са имали брак преди получаването на кредита - и двамата са солидарно отговорни като съпрузи. Даже при последвал развод - съпрузите остават солидарно отговорни за съществуващи задължения, възникнали по време на техния брак като обичайни солидарни длъжници.

Това е вярно, но само донякъде. На основание чл. 32, ал. 2 от Семейния кодекс съпрузите отговарят солидарно, но само за задължения, поети за задоволяване на нужди на семейството.
Нямаме никаква информация за какви цели е теглен кредитът и дали е за задоволяване на нужди на семейството.
Освен това, при липсата на осъдителен титул, бащата няма как да отговаря солидарно с майката за нейните задължения, дори и да са поети по време на брака. Т.е. ако в изпълнителния лист е посочена само майката, СИ няма как да търси парите и от бащата.

jhoro написа:Относно събирането на задължението от баща Ви - особено, ако няма доказуем доход - трудна работа. Даже да се наложи запор - примерно върху трудово възнаграждение - пак има несеквестируем минимум. В момента вече е една минимална работна заплата - 610 лева!
Имущество, подлежащо на принудително изпълнение
Чл. 213.
(1) Принудителното изпълнение се насочва върху цялото имущество на длъжника, с изключение на:
....

Ама защо цитирате ДОПК (чл. 213), в случая става дума за частно задължение, а не за публично, следователно са приложими чл. 444 и чл. 446 ГПК.


Демек кредиторът (банката) трябва да докаже, че майката е изтеглила заема за нуждите на семейството и съдът да осъди и бащата солидарно да изплати заема? Така ли да Ви разбирам? :?:
Колегата може би цитира и ДОПК (чл.213) защото много често държавата като присъединен взискател участва в изпълнителното дело. :idea:
ilian_todorov
Активен потребител
 
Мнения: 1118
Регистриран на: 08 Юни 2013, 13:34

Re: Заем

Мнениеот ilian_todorov » 12 Май 2020, 22:35

gabiiitty-y_1 написа:Здравейте. Майка ми и баща ми се разделят, но без развод. Майка ни тегли заем от банката и не го плаща, отива да живее в друго населено място. Баща ми няма точен адрес. Заемът не се плаща и вече е през съдия изпълнител. Търсят майка ми на адреса на баща ми, писмата пристигат при него. Той не е подписвал нищо, не е поръчител. Има ли как да търсят парите от него,и след като не ги получат, защото той няма как да плаща, почти няма доходи,да ги търсят от нас-децата им. Как мога да предотвратя това, не искам да плащам за грешките на майка ми.моля за съвети и как да действам.


Няма как да търсят парите от вас децата докато майка ти е жива. По-надолу е отговорено.
Ако един ден станеш неин наследник за да се предпазиш, приеми наследството по опис. Така ще отговаряш за нейни задължения до размера на полученото наследство.

П.П. Защо си пуснал темата в този раздел? Тук е Наказателно право!? Би трябвало да я преместиш в Изпълнително и обезпечително производство или в Общи дискусии.
ilian_todorov
Активен потребител
 
Мнения: 1118
Регистриран на: 08 Юни 2013, 13:34

Re: Заем

Мнениеот kalahan2008 » 13 Май 2020, 11:55

ilian_todorov написа:Демек кредиторът (банката) трябва да докаже, че майката е изтеглила заема за нуждите на семейството и съдът да осъди и бащата солидарно да изплати заема? Така ли да Ви разбирам? :?:

Ако договорът за кредита е сключен само с майката, ако кредиторът иска да осъди и бащата, кредиторът трябва да докаже и това, че заемът е изтеглен за нуждите на семейството. Касае се за законова, а не договорна солидарност. В конкретния случай кредиторът изобщо не е осъдил бащата и не се е снабдявал с изп. лист спрямо него.
ilian_todorov написа:Колегата може би цитира и ДОПК (чл.213) защото много често държавата като присъединен взискател участва в изпълнителното дело. :idea:

Не, не е заради това. Колегата просто обича да пише, без да мисли. Никъде не се споменава в казуса за държавата, а и дори и да се предполага, че може би евентуално е присъединен кредитор, важат правилата за несеквестируемостта по ГПК, тъй като производството е инициирано по ГПК. Допълнителен аргумент е и чл. 163, ал. 4 ДОПК.
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3718
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: Заем

Мнениеот ilian_todorov » 13 Май 2020, 12:31

kalahan2008 написа:
ilian_todorov написа:

Ако договорът за кредита е сключен само с майката, ако кредиторът иска да осъди и бащата, кредиторът трябва да докаже и това, че заемът е изтеглен за нуждите на семейството. Касае се за законова, а не договорна солидарност. В конкретния случай кредиторът изобщо не е осъдил бащата и не се е снабдявал с изп. лист спрямо него.
ilian_todorov написа: :idea:

Не, не е заради това. Колегата просто обича да пише, без да мисли. Никъде не се споменава в казуса за държавата, а и дори и да се предполага, че може би евентуално е присъединен кредитор, важат правилата за несеквестируемостта по ГПК, тъй като производството е инициирано по ГПК. Допълнителен аргумент е и чл. 163, ал. 4 ДОПК.


В тази насока беше и първият ми въпрос? Принципно (не само в конкретният случай) кредиторът трябва да докаже, че заемът е изтеглен за нуждите на семейството. Как ще стане това след като няма волеизлеяние на другия член на семейството е големият му проблем според мен.

По вторият ми въпрос си напълно прав, но действията на ЧСИ по ГПК според мен могат да "събудят" публичния изпълнител за да предприеме действия по ДОПК. Все пак те двамата кореспондират малко или повече.
ilian_todorov
Активен потребител
 
Мнения: 1118
Регистриран на: 08 Юни 2013, 13:34


Назад към Наказателно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


cron