Страница 2 от 2

Re: Прословут "професор" и прословута "формула" по НП - Общ.

МнениеПубликувано на: 25 Юли 2021, 13:40
от roshen
Няма как да се прецени със сигурност каква част от изнесената от авторката информация е истина. Но самата тв казва, че не са теглили въпроси от конспекта, а преподавателят ги е питал отделни неща. Макар формулировката да прилича на въпрос от конспекта, не е. “Опит” е отделен въпрос в студентските конспекти и включва повече неща от разграничението годен-негоден. Но е нещо популярно, което дори колегата твърди, че знае. От друга страна, тази формула на Франк не е нещо популярно. Не я открих в нито един конспект или онлайн качени лекции на СУ, УНСС, НБУ, ЮЗУ, ВТУ, ВСУ, ПУ. Тук всички колеги, които сме учили през различни години и в различни факултети, споделихме, че не сме я чували досега. Някой трябва да знае, че до 1920-1930 наказателно право в България се е учило включително от учебника на Франц фон Лист и че същият е бил научен ръководител на Райнхард Франк, та да направи някаква връзка... Трудно мога да си представя студентка с необходимите знания и мотивация, за да й хрумне да излъже за това. А дори за всичко останало да лъже, на мен фактът, че са я питали на семестриален изпит нещо подобно, ми е достатъчен, за да й съчувствам. Съчувствието в случая не е, защото човек не трябва да се стреми да знае, а защото когато е положил усилия в тази насока, някой насреща, вместо да му даде реална обратна връзка, просто го забива в земята с безумен въпрос и подигравка. Съвсем спокойно можеха да разходят колегата по конспекта и учебника и ако не знае, пак да я скъсат. И тогава нямаше да имаи нотка на укор към другите. Вероятно и тя нямаше да пише тук.
Погледът върху подобна ситуация много зависи от личната опитност на човек. Разбирам, че за един много опитен и знаещ човек, на когото отдавна не му се е налагало животът му да зависи от чужда оценка за неговите знания, подобна случка свидетелства преди всичко, че съответната “жертва” не е положила достатъчно усилия. Но такива случки има и понякога развоят им няма нищо общо с инициативността на потърпевшия.

Re: Прословут "професор" и прословута "формула" по НП - Общ.

МнениеПубликувано на: 25 Юли 2021, 18:19
от kalahan2008
lawchoice написа: Ако авторката е била заинтересована за обучението си студентка, какво и е попречило да се подготви за въпросния изпит?

Принципно съм съгласен, но при две условия:
1. Формулата на Франк да е била включена в конспекта и/или да е била преподавана на лекции и/или поне да е спомената в препоръчания учебник на Стойнов.
По мои спомени в този учебник не се съдържаше такава формула. Ако някой има друга информация, нека ме опровергае.
За останалото няма как да имаме достатъчно информация, за да формираме негативно отношение към авторката на темата.
2. Зададеният от преподавателя въпрос да има практическа стойност. Това означава, че незнанието на отговора ще доведе до различен краен изход на делото.
Без да съм специалист по НП, смея да твърдя, че в българската съдебна практика този въпрос не е коментиран, доколкото доктрината и практиката се интересуват от разграничението между формите на вината, а не от такива формули. Ако някой е срещал тази формула в някое съдебно решение, нека ме опровергае.
lawchoice написа: Краен съм, защото не мога да приема подобно поведение. Тук отново се търси вината у другите, без да се съобрази собственото ни поведение. Оказването на подкрепа /съчувснвие/ към подобно поведение за мен е неприемливо. Оке повече, че се касае за доброволно обучение, което нерядко се заплаща с едни от най-сладките години в живота. Загова инициативата следва да е у студентите и те следва да търсят контакта с преподавателя, а не да се надяват, че ще минат между капките, когато даден въпрос не им се падне на изпита. А какво се случва с такива студенти, след като "изкласят" и завършат успешно? Там е връзката, която засегна със сърцето /която засегнах по-горе/ - когато видиш оклепаното дело, което не бива да променяш, точно поради отговорността към обществото...

Винаги съм смятал, че справедливостта е свързана с категории като съразмерност, пропорционалност, добросъвестност. Двойката като оценка е вид санкция за незнание. Като вид санкция тя трябва да съответства на нивото на знания на студента. Т.е. тя трябва да е съразмерна, пропорционална на показаните знания. Ако преподавателят беше добросъвестен, щеше да зададе въпрос с реална практическа стойност, например как да разграничим формите на вината, съответно на умисъла. Така зададен въпросът не показва добросъвестност у питащия. Незнанието на отговора няма да доведе до "оклепано дело". По тази логика всички оценки щяха да са само 2 и 6 -ако знаеш всичко, си за 6, ака не знаеш дори и един отговор, си за 2. Не че проф. Бойчев не пишеше така оценките по ОТП.
Делата се "оклепват" както от страните, така и от съда. Не съществува презумпция за непогрешемост на съдията /или на адвоката/. Грешки се случват поради различни причини, невинаги заради незнание.
Житейският опит показва, че невинаги тези, които имат добри оценки в университета, са и добри практици. Изискват се и много други качества.

Re: Прословут "професор" и прословута "формула" по НП - Общ.

МнениеПубликувано на: 25 Юли 2021, 19:37
от jzschrstsprstr
Въпросът е абсурден откъдето и да го погледнете.
Но дори "формулата на Франк" :lol: да е била в конспекта (а тя не е била), просто не може да се помни всичко. Става въпрос за устен изпит все пак. При конспект от 30, 40, n0 на брой теми сигурно малцина могат да възпроизведат всяка подробност на устния изпит.
Аз не смятам, че това е и необходимо. Когато си залят от информацията, по-важното е да можеш да се ориентираш в нея, да знаеш къде ще намериш отговорите, които са ти нужни.

Иначе у нас по наказателни дела прокурорът и съдията само за "формулата на Франк" си мислят. И като вляза в залата ме изучават внимателно, опитвайки се да отгатнат дали и аз я знам.

Re: Прословут "професор" и прословута "формула" по НП - Общ.

МнениеПубликувано на: 26 Юли 2021, 03:40
от ivan_lawyer
Сивков ни тормозеше много - 6-00 часа сутринта на семинарни упражнения по Административно право, но научих всичко.

Професор Зидарова по МЧП (Международно частно право), ходеше като мравка да ни учи, те не искаха да се заслушат даже на лекциите, тя й се реве - вика - бе утре ще ви дойде международен развод, откъде ще намерите данни, слушайте ме сега.

Ужас, дано се свърши и да минем изцяло на интернет-образование и - на формуляри тип - Заповедно, егати системата.

Re: Прословут "професор" и прословута "формула" по НП - Общ.

МнениеПубликувано на: 26 Юли 2021, 18:26
от antoniya_panayotova
Здравейте....отново. Авторът съм, Антония :). имах проблем с профила и се наложи да си създам нов.
Ами, колеги, благодаря Ви за мненията, и по-малко - съвети, ще кажа най-важното, което се случи:
От отдел студенти на факултета ни уведомиха по имейл, преди седмица, че въпросният професор се е пенсионирал /не знаех, че е толкова възрастен, а и не изглеждаше на 60+, но...така/ и в момента няма хабилитиран преподавател по Наказателно право, затова временно титуляр на учебната дисциплина ще бъде прокурор от Апелативната прокуратура, който ни прати имейл, че ще прави консултация /онлайн/ на 25 в неделя през тиймс. Ох, просто толкова радостна останах от тази новина, че повече никога няма да го видя! Консултацията продължи 3 астрономически часа. Отговаряше на всякакви въпроси свързани с материала. Останах много доволна! Обясняваше супер разбираемо и много неща ми станаха ясни. Прокурорът очевидно си разбира от материята. Изпитът каза /както редовния, така и поправителния/,ще бъде под формата на казус и казусът ще включва всички институти на общата част и тяхното прилагане. Ще имаме право да ползваме НК. За устните изпити спомена, че не са подходящи, защото не проверяват цялостно знанията и уменията на нас - студентите. Попитах го и за въпросната формула - той се усмихна и сподели, че тази формула е западноевропейски труд и приложима единствено в САЩ, но доразвита от българския професор по НП - Никола Долапчиев която гласи /записах си/: ,,Вината като съставно понятие със съставните елементи - умисълът, непредпазливостта, вменяемостта и нормативната мотивируемост, е несъстоятелна, защото умисълът и непредпазливостта трябва да бъдат дадени комулативно, а не алтернативно, чрез изведена мотивируемост". Това ми продиктува прокурорът за формулата на Франк и спомена, че изобщо няма да я има в конспекта, защото тя не е призната у нас, а само в САЩ и не се използва в практиката ни. Повече го питахме за практиката му, в какви дела е участвал и т. н. Наистина много полезно беше и интересно! След консултацията половината колеги решиха да стават прокурори :) /ха-ха-ха/
А, аз започнах да решавам повече казуси, защото изпитът ще е 4 астрономически часа, за толкова време, казусът няма да е никак безобиден.

Re: Прословут "професор" и прословута "формула" по НП - Общ.

МнениеПубликувано на: 26 Юли 2021, 21:22
от ivan_lawyer
Уважаема,
наистина - влюбете се в Наказателното право - както и във всяко друго, аз когато бях банков юрист, всеки ден ми носеха писма и трябваше преценям състовомерност, така че - помага.

И до ден днешен - чета.

Re: Прословут "професор" и прословута "формула" по НП - Общ.

МнениеПубликувано на: 26 Юли 2021, 23:13
от roshen
Шах и мат. Само не знам дали чакам “issue resolved” или да предложа на автора/ката да си общува повече с Георги, може да се окажат сродни души.

Re: Прословут "професор" и прословута "формула" по НП - Общ.

МнениеПубликувано на: 27 Юли 2021, 00:30
от lawchoice
roshen написа:Шах и мат. Само не знам дали чакам “issue resolved” или да предложа на автора/ката да си общува повече с Георги, може да се окажат сродни души.


Горното отстъпление ли е от декларираното по-рано в темата съчувствие към авторката на темата?

Re: Прословут "професор" и прословута "формула" по НП - Общ.

МнениеПубликувано на: 27 Юли 2021, 02:25
от roshen
Lawchoice, не, ако се касае въобще за човек - съчувствам още повече, само че аз не притежавам компетентност да помогна. Накратко, и в предния пост коментирах, че няма как да се знае каква част от изнесеното е истина и все пак задаването на такъв въпрос само по себе си е нередно. След страхотното продължение по случая и “цитата” от “апелативния прокурор”, вече цялата история ми звучи като написана от някого с богато въображение, чел и недоразбрал за men’s rea, попаднал съвсем случайно на името на Франк.

Re: Прословут "професор" и прословута "формула" по НП - Общ.

МнениеПубликувано на: 27 Юли 2021, 10:16
от dimist
Само да попитам колежката - не се ли притеснява, че гусин професора може да следи форума, ще се познае, и ще Ви познае и Вас. И есента ще Ви познае в библейския смисъл, макар и символично казано?

Re: Прословут "професор" и прословута "формула" по НП - Общ.

МнениеПубликувано на: 27 Юли 2021, 21:26
от ivan_lawyer
Аз имам и подигравателна натура.

Професорите са като нас, имат си нерви, сериозно, аз съм имал над 10 часови напрежения, като адвокат говоря, така че - най-възможно е следното.

Игра на власт и студентката го е усетила най-точно, аз имам дъщеря - хич не искам да попада в лапите на някакъв мазник.