Страница 1 от 1

Оправдан стопански риск

МнениеПубликувано на: 21 Яну 2005, 12:33
от Mill
Моля Ви за повече информация на понятието "Оправдан стопански риск" от НК. Имам изпит, а ми е трудно да го разбера

Re: Оправдан стопански риск

МнениеПубликувано на: 22 Яну 2005, 04:03
от sake6080
Това е по-скоро инкономическа категория отколкото юридическа. Дали рискът е оправдан или не се доказва с икономическа експертиза. Колегите да не се засягат, ама юристите тази материя много - много не я владеят

Re: Оправдан стопански риск

МнениеПубликувано на: 22 Яну 2005, 16:20
от alexander_tonev
Идеята е била да се подпомогне внедряването на НТП (научно-техническия прогрес) в плановото стопанство. Централно управляваното (планово) стопанство не е гъвкаво, тъй като стопанската дейност е ограничена от директивите на централните органи на изпълнителната власт и най-вече от единния народностопански план (и изработваните въз основа на него отралови стопански планове). Когато законодателят през 1982 г. е създал нормата на чл. 13а НК, целта е била да се избегне възможността за носене на наказателна отговорност при поемане на определен риск в стопанската сфера, с оглед постигане на благоприятен резултат. Нормата е проектирана от големия български специалист по наказателно право Ив Ненов. В по-ранните издания на своя учебник той предлага да се създаде такава норма, като очертава критериите, които трябва да използва. Законодателят напълно е възприел предложената от него норма.
Известно е, че стопанската дейност е рискова дейност. Т.е. винаги има риск определена стопанска операция да е неуспешна. Това е законодателен опит да се поставят определени правни рамки, при които рискът е оправдан и наказателна отговорност не се носи. Отново подчертавам, че това се отнася до условията на планово стопанство. Сега стопанската инициатива е свободна и тази норма няма особено значение. Освен това, нейното приложение е съществено ограничено от многото критерии- да не противоречи на изрична нормативна забрана, да се основава на съвременните научно-технически постижения и опит, да не поставя в опасност живота и здравето на хората, деецът да е направил всичко зависещо от него да предотврати неблагоприятните последици... Доколкото ми е известно, съдебната практика е оскъдна или въобще липсва.
Иначе колегата е права, че с оглед доказването особено важно значение ще има финансово-икономическата и съдебно-счетоводната експертиза. Но след това резултатите от експертизите се преценяват от съда, с оглед всички събрани и проверени по реда на процесуалния закон доказателства.

Re: Оправдан стопански риск

МнениеПубликувано на: 22 Яну 2005, 16:36
от Che
Нормата има основно приложение при стопанските престъпления, извършвани от длъжности лица, които действат като представители на юридическо лице.Идеята е когато с действията си длъжностното лице нанесе вреда на юридическото лице да не носи отговорност когато това се дължи на обичайни опасностти които съпътстват тази дейност.
Обяснено е достатъчно добре в учебника на Александър Стойнов Наказателно Право - Обща част

Re: Оправдан стопански риск

МнениеПубликувано на: 22 Яну 2005, 16:56
от alexander_tonev
Така е, колега. Определението за длъжностно лице в чл. 93 от НК включва лице, изпълняващо служба в държавно учреждение; ръководна работа или работа във връзка с пазене или управление на чуждо имущество в държавно предприятие, кооперация, обществена организация, юридическо лице или едноличен търговец, както и дейността на нотариус и помощник-нотариус.
Това определение формално включва всички ръководни лица в стопански организации, вкл. членове на съвети и управители на търговски дружества със 100% частен капитал. Д. Михайлов обаче поддържа, че длъжностно лице трябва да се тълкува стриктно и да обхваща само длъжност в предприятия, в които държавата има контролно участие или които усвояват средства от държавни или международни фондове. Доколкото съм разговарял с колеги, практиката на съдебните и следствени органи се насочва в тази посока.