Страница 1 от 1

Запитване

МнениеПубликувано на: 15 Апр 2005, 14:06
от Добрева
Здравейте!
Бих искала да Ви запитам имате ли информация какво е необходимо, за да се провежда психологическа експертиза на лица, задържани в МВР? Става дума за тази експертиза, която показва дали лицето е адекватно, която се изисква за всеки арестант, а не за съдебно-психиатричните експертизи, които се взимат под внимание от съда.
Какво е необходимото образование, ценз? Какъв инструментариум се използва?
Благодаря & успехи!

Re: Запитване

МнениеПубликувано на: 15 Апр 2005, 14:13
от plprodanov
Уважаема госпожо, такава ПСИХОЛОГИЧНА експертиза се назначава единствено от орган на разследването /следовател или дознател/. По конкретно производство с оглед фактите имащи отношение /правнорелевантни към предмета на доказване в процеса/. Психолога следва да има специалност - клинична психология/, когато експертизата е по наказателно производство. Не ми е известен случай когато се прави експертиза на лице задължано в МВР и което не е обвинено в нищо. За какво ще бъде осведетелствувано тогава? Не е вярно че такава експертиза се изисква за абсолютно всеки арестант а само при основателно съмнение в неговата психична изводимост за да се установи правилно ли възприема фактите и може ли да дава достоверни обяснения за тях. Например ако лицето е свидетел. Най често тая експертиза се прави в комбинация с психиатър и става комисионна /различни специалисти участват/. Ползувания инструментариум не е проблем на разследващия орган и се определя от вещото лице съобразно това на какви въпроси следва да отговори. Тоест вещото лице изпълнява постановлението на органа назначил експертизата - както точно и ясно е формулирано в НПК. Единствено там в този процесуалтно правен акт.

Re: Запитване

МнениеПубликувано на: 15 Апр 2005, 18:31
от Галина
А Вие сте?!