Страница 1 от 1

Неизпълнение на съдебно Решение по Тр.правно отношение

МнениеПубликувано на: 07 Мар 2019, 17:13
от krist63
Здравейте.
Имам влязло в сила на 28.12.2018г. Съдебно решение, с които се отменя уволнението ми като незаконно по чл.344., т.1, ал.1 от КТ, извършено със заповед за прекратяване на Тр.договор - дело №810/2018г. на Несебърски Районен Съд. Датата на връчване на заповедта обявена за незаконна е 12.06.2018г.
Впоследствие се Иска от съда тълкователно Решение, съдът да посочи коректна дата за точното прекратяване на договора и съдът отхвърля тълкуването и посочва че Ответника трябва да спазва КТ.

Днес получавам от Работодателя - Заповед от 28.02.2019г. за изменение и допълнение на заповедта, която съдът е обявил за незаконна. Изменят датата на прекратяването - 17.06.2018г. а такава дата не е указана от съда и липсва в решението, а основанието се посочва чл.346 което се отнася само за вписване за отмяна на уволнението от КТ и са посочени че са дадени указания от съда - липсващи такива указания в Решението. В случая новата Заповед е с 8 месеца след посочената дата в нея и Работодателят не спазва Влязлото в сила Решение.
Не съм възстановен на Работа защото не съм го поискал и както ми отговориха в друга тема, би следвало да се прекрати Тр.Договор на 28.12.2018г. когато е влязло Решението в сила по чл. 325, ал.1 т.2 от КТ първо изречение.

В случая се получава неизпълнение на влязло в сила съдебно Решение, Работодателя по своя инициатива си пише нова дата 17.06.2018г. изпраща и уведомление до НАП с невярно съдържание - неспазване на Решението.

Завел съм иск за обещетение по чл. 225, ал.1 от КТ, нямам още писмен отговор и мисля за направя присъединителен иск по новата заповед и да искам отмяната и.

Въпросът ми е да сезирам ли и Инспекция по Труда за неспазване на влязлото в сила съдебно решение, от кога ще тече двумесечния срок за оспорване на новата допълнена заповед - от днешната дата, когато съм я получил или от посоченото ново уволнение 17.06.2018г.
Има ли право да се издава Заповед за прекратяване на Тр.Договор без указания на ИТ с осем месечно закъснение?
Има ли предпоставка да сезирам Прокуратура по чл.296 ал.1 от НК - осуетяване по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно решение?
Работодателят е нарушил и чл.344, ал.2 от КТ, защото е отменил и изменил заповед след като съм подал Иск, още повече след влязло в сила Решение и обявена за незаконна.
Съдът не е дал указания за издаване и допълнение към незаконната заповед.
Може ли да се иска обявяването на Допълнителната Заповед за Нищожна, защото е посочена че е към обявената за незаконна Заповед за прекратяване?