Страница 1 от 1

Обезщетение по чл 222, ал 1

МнениеПубликувано на: 05 Ное 2019, 12:26
от jojova
Здравейте!
Интересува ме в какъв размер е това обезщетение?
Брутно възнаграждение 600 по договор, с допълнително споразумение то е 800 (включващо основна заплата, класове, нощен труд), а според спавка в НОИ за осигурителен стаж и доход при пенсиониране осигурителния доход за месеца, предхождащ оставането без работа в графа осигурителен доход е записано 1200 лв.

МнениеПубликувано на: 08 Ное 2019, 20:39
от jhoro
jojova написа:Здравейте!
Интересува ме в какъв размер е това обезщетение?
Брутно възнаграждение 600 по договор, с допълнително споразумение то е 800 (включващо основна заплата, класове, нощен труд), а според спавка в НОИ за осигурителен стаж и доход при пенсиониране осигурителния доход за месеца, предхождащ оставането без работа в графа осигурителен доход е записано 1200 лв.

Съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Чл. 3. Брутната работна заплата се състои от:
1. основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и прилаганата система на заплащане на труда;
2. допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в наредбата, в друг нормативен акт или в колективен трудов договор;
3. други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор и невключени в т. 1 и 2.
Чл. 16. (1) Месечната основна работна заплата се изчислява в съответствие с прилаганите системи за заплащане и уговореното в индивидуалния трудов договор.
(2) При изчисляване на брутната работна заплата на работниците и служителите се включват:
1. основната работна заплата;
2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
3. допълнителните трудови възнаграждения, определени по реда на наредбата, както и възнаграждението, изплатено по реда на чл. 259 от Кодекса на труда;
4. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда;
5. възнаграждението при престой или поради производствена необходимост, изплатено по реда на чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда;
6. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда;
7. възнаграждението за платен годишен отпуск.

Тези 600 (а в последствие - 800 лева) са основната Ви заплата. Допълнителните възнаграждения не се вписват с точни числа. Допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (клас) е процент от основната заплата, но зависи и от годините стаж, и се променя. Положения нощен или извънреден труд се изчислява за конкретен период.
Всички удръжки (ДОД и осигуровките) се изчисляват върху брутната работна заплата. Така, че в случая сумата е 1200 лева.