начало

384 кандидати за младши съдии продължават към устния изпит 384 кандидати за младши съдии продължават към устния изпит

Помогнете-за отпуските и майчинството

Дискусии и казуси в областта на данъчното право
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Помогнете-за отпуските и майчинството

Мнениеот desiii » 06 Окт 2004, 11:01

Много моля ,който има информация, да ми помогне!!!
Бременна съм и се интересувам от няколко проблема. Първо, знам,че 45 дни преди датата за раждане имам право на отпуск. Искам да попитам, за това време( отпуската за раждане) кой ще ми изплаща обезщетението, работодателя ли, от къде трябва да го взимам. Ако е работодателя, това означава ли, че той ще го изплаща от собствения си джоб или ще му бъдат превеждани пари за това.
Другия ми въпрос е: вече по време на мйчинството- от къде тогава ще получавам парите за майчинството-отново ли от работодателя или от социалните служби?
И още нещо- знам че преди време изискването за майчинството беше да работя към момента на излизане в отпуската за раждане. Мисля,че наскоро това беше променено, но не знам по какъв начин. Имам съмнение,че моя работодател ще ме освободи от работа още преди отпуската ми- това може ли да попречи на обезщетенията,който трябва да получавам.
Моля, някой запознат с тази сфера да ми обясни,защото изобщо нищо не ми е ясно.Благодаря предваритерно!!
desiii
 

Re: Помогнете-за отпуските и майчинството

Мнениеот Вера » 06 Окт 2004, 11:48

Ако сте осигурена ще получавате всички обезщитения чрез работодателя си, ако към момента на пораждане на правото Ви за тях имате шест месечен осигурителен стаж, от който поне три месеца за предходните 12 месеца.
Ще се превеждат от НОИ, нали за това сте осигурявана.
Вера
 

Re: Помогнете-за отпуските и майчинството

Мнениеот донна2 » 06 Окт 2004, 12:47

след като работите ,вие ще сте осигурена майка
сумите за обезщетение за отпуск за бременност и раждане,както и отпуска за отглеждане на дете до 2г. са от ДОО ,но се изплащат чрез работодателя

за да получавате обезщетение за бременност и раждане следва да отговаряте на тия условия: чл.48а от КСО
Осигуреното лице има право на обезщетение за бременност и раждане, ако има осигурителен стаж 6 месеца като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица.

за да поолучите майчинството : ЧЛ.52а от КСО
Осигуреното лице има право на обезщетение за отглеждане на малко дете, ако има осигурителен стаж 6 месеца като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица.
Ако нямате тоя осигурителен стаж въпроса е уреден от закона за семейните помощи за деца . Когато бременната жена е осигурена за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, но не получава обезщетение за бременност и раждане, поради това че няма необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, еднократната помощ се изплаща в размер, определен пропорционално на броя на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, но за не повече от 45 дни.Еднократната помощ при бременност се изплаща за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.
На неосигурените майки помощтта се изплаща от ОСсоц .подпомагане
тя има право на еднократна помощ при бременност/150 лв / и помощ до навършване на детето на 1г. /100 лв месечно / при условие ,че дохода на член от семейството не надвишава 200 лв ,по конкретно законовата постановка е следната съгласно закона за семейните помощи за деца .
Бременните жени, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на 200лв имат право на еднократна помощ при бременност в размер на 150 лв., когато нямат право на обезщетение за бременност и раждане по реда на Кодекса за социално осигуряване и живеят постоянно в страната. .Еднократната помощ при бременност се изплаща за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.

Месечни помощи за отглеждане на дете до една година в размер 100 лв. се изплащат на майката (осиновителката), чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на 200лв при условие, че: майката (осиновителката) не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за задължително обществено осигуряване;
детето не е настанено за отглеждане в специализирана институция за деца на пълна държавна издръжка;детето живее постоянно в страната.
Когато майката (осиновителката) е осигурена за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, но не получава обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, поради това че няма необходимия осигурителен стаж по чл. 48а и чл. 52а от Кодекса за социално осигуряване, тя има право на месечна помощ за отглеждане на дете при условията и по реда на този закон за времето до придобиване на необходимия осигурителен стаж.Когато майката (осиновителката) придобие право на обезщетение по чл. 48а и чл. 52а от Кодекса за социално осигуряване преди изтичането на съответния календарен месец, помощта по ал. 4 за този месец се изплаща в размер, определен пропорционално на броя на дните от началото на месеца до датата на придобиване на необходимия осигурителен стаж.

НЕЗАВИСИМО ДАЛИ сте осигурена или неосигурена майка имате право на
еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца. Помощта е в размер, както следва:
1. за първо, за второ и за трето дете - по 200 лв.;
2. за четвърто и за всяко следващо дете - по 100 лв.
При раждане на близнаци, един от които е трето дете на майката, помощта се изплаща за всяко дете-близнак в размера за трето дете

Месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се изплащат на семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на 200 лв /за тая година те са в размер 18 лв месечно /

Бременна работничка / служителка се уволнява след предварително разрешение на инспекцията по труда
Работничка или служителка, която ползва отпуск за бременност и раждане, може да бъде уволнена само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1.-тоест при закриване на предприятието
донна2
 

Re: Помогнете-за отпуските и майчинството

Мнениеот desiii » 06 Окт 2004, 13:11

Много благодаря на дамите,който ми отговориха. Разяснението на Донна беше наистина полезно. Аз работя вече 7 месеца и от работа ме осигуряват. Следователно отговарям на условията от чл.48а. Само не ми е ясно тези 6 месеца трудов стаж за какъв период от време са,трябва ли да са до момента на отпуската. Имам предвид, ако прекъсна работа преди отпуската за раждане(напр. в 5-6 месец от бременността) и имам направени до тогава 6 месеца трудов стаж-ще получавам ли обезщетенията от чл.48а?Защото в такъв случай ще се получи една дупка от 3-4 месеца,в които няма да работя.Дано да съм била ясна.
Искрено Ви благодаря още веднъж.
desiii
 

Re: Помогнете-за отпуските и майчинството

Мнениеот донна2 » 06 Окт 2004, 13:48

става въпрос въобще за 6м. осигурителен стаж , няма значение дали е прекъсван или не
донна2
 

Re: Помогнете-за отпуските и майчинството

Мнениеот Вера » 06 Окт 2004, 13:51

Ако преди започване на отпуска за бременност и раждане, 45 дни преди термина Вие не работите, не сте в трудово правоотношение, значи не сте осигурена. В този случай ще получите - 150лв от Дирекция "Социално подпомагане" по постоянния Ви адрес след подаване на молба-декларация 45 дни преди раждането - чл. 5а от ЗСПД. Семейни помощи по чл. 7 от ЗСПД - 18лв./месечно, чл. 8 - 100лв./мес. до навършване на една година на детето, чл. 6 - 200лв. за раждане, ако е първо, второ...
Вера
 

Re: Помогнете-за отпуските и майчинството

Мнениеот desiii » 06 Окт 2004, 15:28

Вера написа:

> Ако преди започване на отпуска за бременност и раждане, 45 дни
> преди термина Вие не работите, не сте в трудово правоотношение,
> значи не сте осигурена.
Да, но ще съм направила 6 месеца осигурителен стаж...
desiii
 

Re: Помогнете-за отпуските и майчинството

Мнениеот Вера » 06 Окт 2004, 17:13

За да получавате обезщетения по реда на Кодекса за социално осигуряване освен шестмесечния осигурителен стаж е нужно да имате и статут на осигурена към момента на пораждане на правата. Така че ако прекратите трудовото си правоотношение попадате в кръга на неосигурените. Sorry
Вера
 

Re: Помогнете-за отпуските и майчинството

Мнениеот desiii » 06 Окт 2004, 17:48

Вера, благодаря Ви много за търпението:) Но...това,което пишете не си ли противоречи с това ,което писа преди Вас Донна2?На кого е по-достоверна информацията?Извинявам се за невежеството си по тази тема...но не се сещам от къде другаде мога да получа неоходимата информация на разбираем език.
desiii
 

Re: Помогнете-за отпуските и майчинството

Мнениеот лунатик » 06 Окт 2004, 18:20

Няма противоречие в мненията на Донна и Вера. Донна написа: "след като РАБОТИТЕ ,вие ще сте осигурена майка. сумите за обезщетение за отпуск за бременност и раждане,както и отпуска за отглеждане на дете до 2г. са от ДОО ,но се изплащат чрез РАБОТОДАТЕЛЯ".
Условието е да работите към момента на излизане на отпуск за бременност и раждане. (може и да сте в неплатен отпуск - но трябва да сте в трудово правоотношение). Ако не сте в трудово правоотношение няма да имате работодател, чрез който да се изплащат обезщетенията. Това е.
лунатик
 


Назад към Данъчно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


cron