начало

384 кандидати за младши съдии продължават към устния изпит 384 кандидати за младши съдии продължават към устния изпит

чуждестранно участие

Дискусии и казуси в областта на данъчното право
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Re: чуждестранно участие

Мнениеот донна2 » 30 Сеп 2004, 10:50

според чл.6 ал.2 от ЗНИ представителствата не са юл и не могат да извършват стопанска дейност,а съгласно чл.7 от същия закон клон може да открие чуждестранно ф.л. или дружество което не е юл и е регистрирано в страната си с правото да извършва търговска дейност /македоското и холанското дружество юридически лица ли са или не по тяхното законодателство ,защото примерно едно СД по немското право не е юл /

ЗА ДАНЪЧНИЯ НОМЕР -пействам ти тук само извлечение от заповед №1/00


ЗАПОВЕД № 1 от 12.01.2000 г. за реда и условията за данъчна регистрация

Издадена от главния данъчен директор на Главна данъчна дирекция към Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 106 от 22.12.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 37 от 13.04.2001 г., в сила от 15.04.2001 г., изм. и доп., бр. 79 от 14.09.2001 г., в сила от 1.10.2001 г., бр. 61 от 21.06.2002 г., в сила от 30.04.2002 г., бр. 116 от 13.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г.
кн. 2/2000 г., стр. 350; кн. 1/2001 г., стр. 554; кн. 5/2001 г., стр. 594; кн. 10/2001 г., стр. 608
т. 6, р. 1, № 113

На основание чл. 29, ал. 3 и чл. 237, ал. 1, т. 1 от Данъчния процесуален кодекс определям следния ред за задължително вписване на данни чрез подаване на декларация:
1. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Вписването в данъчния регистър на данните по чл. 28, ал. 1, т. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 11 и ал. 2 от Данъчния процесуален кодекс се извършва чрез подаване на декларация за данъчна регистрация по образец - приложение № 1, както следва:
1.1. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.);
1.2. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.);
1.3. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.);
1.4. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) едноличните търговци, местните юридически лица, включително тези с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни лица - в 14-дневен срок от датата на постановяване на съдебното решение за регистрация, а за юридическите лица, които възникват въз основа на нормативен акт - от влизане в сила на акта на създаването им, в данъчното подразделение на териториалната данъчна дирекция по седалище и съответния адрес на управление
донна2
 

Re: чуждестранно участие

Мнениеот sashuratora » 30 Сеп 2004, 11:14

Колега,

Въпросът за данъчното облагане, който поставяте, е твърде сложен и многостранен - например, последиците зависят от характера и организацията на дейността. Може да се наложи да плащате данък при източника по чл. 34 от ЗКПО, а това означава прилагане на спогодба за избягване на двойно данъчно облагане. Има и други важни аспекти, чието многобразие е сериозно. Най-искрено ви съветвам във вашия случай да си направите сериозно проучване и ако трябва да платите на специалист, а не да разчитате само на форума - все пак плащането на данъците е с "живи" пари на фирмата!

Клонът на чуждестранно ЮЛ/ търг. представителство имат самостоятелна данъчна регистрация в България (такава може да получи дори и самото чуждестранно ако извършва стопанска дейност в страната, без да има формално присъствие чрез някаква регистрация в страната) - вижте чл. 29, ал. 3, т. 6-9 от ДПК - и получават собствен български данъчен номер от НДР (вижте и чл. 30, ал. 3 ДПК).

Желая ви успех!
sashuratora
 

Re: чуждестранно участие

Мнениеот донна2 » 30 Сеп 2004, 12:22

след като е страна по Хагската конвенция ,апостил върху решението и превод от преводаческа агенция ,която има сключен договор с МП
донна2
 

Re: чуждестранно участие

Мнениеот sashuratora » 30 Сеп 2004, 12:41

...и легализация във Външно (има такса, но не е страшна)
sashuratora
 

Re: чуждестранно участие

Мнениеот донна2 » 30 Сеп 2004, 12:55

когато докумета е със апостил /държавите са членки на Хагската конвенция за апостила /не се легализира във външно министерство
донна2
 

Re: чуждестранно участие

Мнениеот sashuratora » 30 Сеп 2004, 13:01

Винаги се праща най-накрая във Външно, защото трябва да се завери превода. Апостила освобождава от легализация във Външно на съответната държава и от нашето посолство в чужбина.

Както и да е - те преводачите си го знаят всичко това:))) Така че - излишно си говорим.

Успех!
sashuratora
 


Назад към Данъчно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron