начало

ВКС решава може ли да бъдат атакувани безсрочно договорите, сключени от незапретени психичноболни ВКС решава може ли да бъдат атакувани безсрочно договорите, сключени от незапретени психичноболни

Отдаване на жилище под наем

Дискусии и казуси в областта на данъчното право
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Отдаване на жилище под наем

Мнениеот ivanofff » 19 Апр 2015, 14:33

Здравейте,предстои ми отдаване на жилище под наем,малко не ми е ясно какво точно трябва да се прави надявам се тук да получа необходимата ми информация.
1.Жилището е придобито по време на брака,но нотариалния акт е на името на съпругата ми,интересува ме договора с наемателите от името на съпругата ми ли трябва да е или от името на двамата?
2.Авансовият данък от нейно име ли трябва да се внася,или и от двамата разделен на две?
3.Също така ме интересува как стои въпроса и с Годишната декларация ?
Не знам дали точно тук трябва да си пусна питането,но ако нещо съм сгрешил се извинявам предварително понеже съм нов във форума,надявам се някой да ме насочи към точното място.
Благодаря предварително!
ivanofff
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 18 Апр 2015, 10:16

Re: Отдаване на жилище под наем

Мнениеот thebeast » 20 Апр 2015, 18:01

Остава да изясните под какъв нотариален акт се е подписала съпругата - като надарена, като купувач, като страна по договор за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане или в друго качество.
thebeast
Потребител
 
Мнения: 458
Регистриран на: 09 Авг 2007, 11:56
Местоположение: Пловдив

Re: Отдаване на жилище под наем

Мнениеот thebeast » 20 Апр 2015, 18:09

Иначе трябва да действате или двамата или само от нейно име - в смисъл или и двамата да сте наемодатели по договора за наем, и двамата да внасяте авансов данък и двамата да декларирате по половин наем, или само тя да е наемодател, тя да внася и декларира цялата сума на наема. Общо погледнато по принцип и при единия и при другия вариант ще платите една и съща обща сума, освен ако някой от двама Ви не е с намалена работоспособност над 50 % с решение на ТЕЛК или въз основа на някое друго обстоятелство само единия да може да ползва данъчно облекчение.
thebeast
Потребител
 
Мнения: 458
Регистриран на: 09 Авг 2007, 11:56
Местоположение: Пловдив

Re: Отдаване на жилище под наем

Мнениеот thebeast » 20 Апр 2015, 18:17

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Лице, придобило доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход по чл. 31 и осигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност дължи авансово данък за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Размерът на дължимия данък се определя, като разликата по ал. 1 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл. 31 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г.) В случаите по ал. 2 лицето, придобиващо дохода, удостоверява степента на намалена работоспособност с валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, копие от което се представя еднократно пред платеца на дохода, когато той е задължен да удържа и да внася данъка.
(6) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Данъкът по ал. 3 и 4 се внася в сроковете и по реда на чл. 65 - 68.
................................
Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, данъкът по чл. 43, 44 и 46 се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Не се внася авансов данък по чл. 43, ал. 6 и чл. 44, ал. 3 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година.
thebeast
Потребител
 
Мнения: 458
Регистриран на: 09 Авг 2007, 11:56
Местоположение: Пловдив


Назад към Данъчно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


cron