начало

ВКС излезе с тълкувателно решение по несъстоятелността при липса на имущество за покриване на разноските ВКС излезе с тълкувателно решение по несъстоятелността при липса на имущество за покриване на разноските

Неиздаване на данъчна оценка

Дискусии и казуси в областта на данъчното право
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Неиздаване на данъчна оценка

Мнениеот mobid » 07 Ное 2016, 21:33

Подадох заявление за издаване на данъчна оценка на имоти -земеделски земи.Служителката ми каза ,че няма да ми ги издаде в 3-дневен срок тъй,като имало други задължения към Общината.аЗ ПЛАТИХ ЗА 3-ДНИ НО ОЩЕ НЕ СА МИ ИЗДАДЕНИ ОЦЕНКИТЕ .мога ли да обжалвам мълчалив отказ тъй,като това неино изказване е неофициално и има ли право да не ми ги издават в срок при положение ,че съм платил за такава услуга.
mobid
Младши потребител
 
Мнения: 39
Регистриран на: 18 Ное 2007, 10:18

Re: Неиздаване на данъчна оценка

Мнениеот borovinka » 10 Ное 2016, 12:13

А може ли да отидете на място и да настоявате да ви връчи "Писмен отказ" от издаване на споменатите документи?
Със сигурност това ще я дисциплинира и ще размисли дали да ви ги издаде в срок или не.
Veritatem dies aperit
borovinka
Активен потребител
 
Мнения: 1505
Регистриран на: 18 Авг 2011, 14:41
Местоположение: Lawrence, KZ

Re: Неиздаване на данъчна оценка

Мнениеот vili_spasova » 10 Ное 2016, 14:58

Здравейте, най - вероятно няма да Ви издадат данъчна оценка, докато не платите другите висящи задължения. Някои кметове на по-малки населени места инструктират служителите в данъчните служби да не издават данъчни оценки, ако има други висящи задължения, просто за да се повиши събираемостта на данъците. Потърсете среща с кмета или зам-кмета и обяснете, че ще платите задълженията си, след като финализирате сделката с нивите или просто си платете другите задължения. За ниви обаче данъци не се дължат.
Успех
http://www.audibg.com

Не си въобразявай!
vili_spasova
Потребител
 
Мнения: 746
Регистриран на: 05 Дек 2007, 16:16
Местоположение: София

Re: Неиздаване на данъчна оценка

Мнениеот mobid » 10 Ное 2016, 18:54

вече заведох дело
ЧРЕЗ
КМЕТА
НА ОБЩИНАДО
АДМИНИСТРАТИВЕН
СЪД – ГР

ЖАЛБА
от

СРЕЩУ:Мълчалив отказ на Община , област да извърши административна услуга в сроковете регламентирани от ДОПК.УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ ,

На 25.10.2016г. подадох молба /вх. № ДО006800 до ДО006809/ в деловодството на Община за извършване на административна услуга – изготвяне на 9 броя данъчни оценки на недвижими имоти – земеделска земя находяща се в землището на Община . Заплатих такса за извършване на услугата за 3 /три/ работни дни. В определения законов срок за изпълнение на административната услуга същата не беще извършена от администрацията на Община .
Считам, че Община е длъжна да извърши услугата в срока записан в заявлението, или ако не извърши услугата в нормативно определеният срок, то тя следва да уведоми заявителя и върне /сторнира/ разликата от сумата касаеща извършване на експресна /бърза/ услуга и обикновена услуга.
Мълчаливият отказ на Община да извърши услугата в срока по заявлението както е в разглеждания случай, на практика би довел до невъзможност извършването от моя страна на определени разспоредителни сделки в срока определен и договорен със страните по тези сделки. Налице е и правен интерес от оспорване, тъй като исканият документ е необходим за нуждите на охранителното производство, развиващо се пред нотариуса. Независимо дали тези права съществуват или не, Община е длъжна да се произнес при условията на обвързваща компетентност, защо не извършва исканата административна услуга в срока за който административния орган е извършил таксуването или в срока по чл.90 ал.1 от ДОПК.
Съгласно разпоредбата на чл. 58, ал.1 от АПК, непроизнасянето на административния орган в определения законов срок, се смята за мълчалив отказ. За да е налице мълчалив отказ по смисъла на посочената правна норма, е необходимо да се установи от една страна задължение за произнасяне на съответния административен акт и от друга - бездействие на същия орган в сроковете, предвидени в чл.57 от АПК, респ.в специален закон, да разгледа по същество отправеното до него искане за издаване на административен акт с конкретно предписано съдържание в определен срок.Законовата фикция по чл.58 ал.1 от АПК е приложима при непроизнасяне в срок по въпрос, по който органът има правомощия да издаде индивидуален административен акт. В конкретният случай, със Заявление от 25.10.2016г. подадох молба /вх. № ДО006800 до ДО006809/ в деловодството на Община за извършване на административна услуга – изготвяне на 9 броя данъчни оценки на недвижими имоти – земеделска земя находяща се в землището на Община . Разпоредбата на чл.4 ал.1 от ЗМДТ предвижда, че обжалването на актовете, свързани с установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци да се извършва по реда на ДОПК. Оспореният в настоящото производство акт /неиздаване в срок на данъчна оценка/ не е свързан с установяване, обезпечаване и събиране на местен данък. Такъв акт по-скоро представлява самото удостоверение за данъчна оценка, доколкото по смисъла на чл.46 ал.1 от ЗМДТ оценката на имуществото е основа за определянето на данъка, но не и волеизявлението за издаването му. По смисъла на чл. 21, ал. 3 от АПК волеизявлението за издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения, както и отказът да се издаде такъв е индивидуален административен акт. Разпоредбата на чл. 21, ал. 3 от АПК касае извършването на административни услуги, а според § 8 от ПЗР на АПК уредените в кодекса производства за издаване на индивидуални административни актове и тяхното обжалване по административен и съдебен ред се прилагат и при извършването на административни услуги, както и при обжалването на отказите за извършването им, освен ако в специален закон е предвидено друго. Удостоверението за данъчна оценка попада сред документите по чл.88 ал.1 от ДОПК и поради неиздаването му в 7- дневния срок по чл.90 ал.1 от ДОПК е налице мълчалив отказ по смисъла на чл.91 ал.2 от същия кодекс.
Съгласно чл. 25, ал.1 от АПК, датата на започване на производството е датата на постъпване на искането в компетентния административен орган. Искането за извършване на административната услуга е депозирано в деловодството на Община на 25.10.2016 год., поради което до 03.10.2016г. год. е следвало административния орган да се произнесе. Следователно от 04.10.2016 год. започва да тече едномесечният срок за обжалване.
Петитум: Моля, да бъде отменен като незаконосъобразен мълчаливия отказ на Кмета на Община за издаване на 9 броя данъчни оценки на недвижими имоти – земеделска земя находяща се в землището на Община в срока по ДОПК.Моля, да задължите административният орган да възстанови на заявителя разликата от сумата касаеща извършване на експресна /бърза/ услуга и обикновена услуга.
Претендираме за деловодни разноски в размер на 600 /шестотин лева/, като списък за разноските ще представим на първото открито заседание. Доказателства: Приходни квитанции от № 178535 до № 178544 от 25.10.2016г.2.Квитанция за внесена държавна такса по сметка на административен съд гр. .


08.11.2016г.
гр
ЖАЛБОПОДАТЕЛ:
mobid
Младши потребител
 
Мнения: 39
Регистриран на: 18 Ное 2007, 10:18


Назад към Данъчно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта


cron