Страница 1 от 1

dan.oblek4enia za zem.proizvoditeli

МнениеПубликувано на: 16 Апр 2004, 10:16
от pita6t
Purvo 4estit praznik, kolegi !
A vuprosut mi e sledniat - kakvi dany4ni oblek4enia ima za zemedelskite proizvoditeli, v ZODFL vijdam niakakvo protivore4ie - v 4l. 12 al.3 e zapisano, 4e ne se oblagat dohodite na fiz.lica/vkliu4. ET/, registrirani kato zem.proizvoditeli, vkliu4. i tezi zanimavashtio se s p4elarstvo, bubarstvo ... za neprerabotenata produkcia/ btw, kakvo se ima pred vid pod neprerabotena produkcia, t.e. takava v surov vid ili.../, a v 4l.21 e poso4eno, 4e dany4nata osnova se namaliva sus suotvetno 70 % ;60%; 50% i t.n.- priznati razhodi za niakoi kategorii zem.proizvoditeli ? Zashto shte im se priznava opredelen % za razhodi i shte se namaliava danu4nata im osnova, kogato spored 4l. 12 ne se oblagat dohodite im. Niakoi moje li da mi obiasni tova protivore4ie, molia vi ...
Vsushnost tova, koeto me interesuva e kakvi dany4ni oblek4enia ima za zem.proizvoditeli na nai-masovite kulturi- kato pshenica, naprimer, koito ne sa poso4eni izri4no v 4l. 21, naprimer ?
Blagodaria vi predvaritelno za pomo6ta.
Vesel parznik !

Re: dan.oblek4enia za zem.proizvoditeli

МнениеПубликувано на: 16 Апр 2004, 10:55
от donna2
не се занимавам точно с тая материя но ти предоставям писмата на данъчната администрация по този въпрос

№ АП-96-00-10 от 15.09.2000 г. относно данъчното облагане на производителите и търговците на селскостопанска продукция

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ГЛАВНА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ

чл. 27 ДПК, чл. 2 ТЗ, § 1 ЗПЗП, чл. 5, чл. 12, чл. 31 ЗОДФЛ, чл. 3 Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители

ДО
. . . . . . . . . . . . .
КОПИЕ: ТДД - гр. . . . . . . . .
Във връзка с постъпила в Главна данъчна дирекция жалба, изразяваме следното становище:
Съгласно параграф 1, точка 1 от допълнителната разпоредба на Закона за подпомагане на земеделските производители "земеделски производители" са физически и юридически лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба.
По официално становище на Държавен фонд "Земеделие", "непреработена растителна и животинска продукция" е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който не е подлаган на никакви физико-химични изменения.
Регистрацията на земеделските производители се осъществява по реда на Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и е базирана на определени критерии, регламентирани в чл. 3 от същата наредба. Тъй като нейните разпоредби са специални по отношение на условията и реда за регистриране на земеделските производители и са в правомощията на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, изразяването на становище по въпроса е от компентността на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа.
По отношение на данъчното облагане на земеделските производители, чл. 12, ал. 3 от Закона за облагане доходите на физическите лица регламентира, че не се облагат с данък доходите на земеделските производители - физически лица, включително извършващите дейност като еднолични търговци за непреработената растителна и животинска продукция. Разпоредбата на чл. 12, ал. 3 от ЗОДФЛ е обща и предвижда данъчни облекчения за всички земеделски производители - физически лица, независимо дали са регистрирани по реда на Наредба № 3, доколкото осъществяват продажби на собствена и непреработена растителна и животинска продукция.
Осъществяването на продажби на варена млечна царевица, което само по себе си е физико-химично въздействие върху растителния продукт, подлежи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък по реда на чл. 31, ал. 1, т. 3, б. "б" от ЗОДФЛ - търговия на дребно.
По смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗОДФЛ е задължително да се регистрират и отчитат извършваните продажби на варена царевица чрез издаване на касова бележка от фискално устройство по реда, определен в Наредба № 4 от 16.02.2000 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти.
"Търговски обект" по смисъла на по-горе цитираната наредба (чл. 3) е всяко помещение и/или съоръжение (например маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, от което се извършват продажби на стоки и услуги, за които заплащането не се извършва по банков път, независимо от факта, че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например офис, жилищно помещение или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
Съгласно чл. 27, ал. 1 от Данъчния процесуален кодекс, данъчната администрация води данъчен регистър на всички данъчни субекти, който служи за идентифициране на тях и на дейността им.
Ето защо, задължението за данъчна регистрация е специално по смисъла на Данъчния процесуален кодекс и е независимо относно определяне на статута на търговеца, по смисъла на Търговския закон, който съгласно чл. 2, т. 1 определя физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност като лица, които не са търговци.
ГЛАВЕН ДАНЪЧЕН ДИРЕКТОР: (п) не се чет
№ Д-24-00-156 от 7.04.2000 г. относно данъчните облекчения на лицата - производители на земеделска продукция

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ГЛАВНА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ

чл. 12 ЗОДФЛ, чл. 7 Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители

Във връзка с правото за ползване на данъчно облекчение от физическите лица - земеделски производители, уведомяваме:
Регистрацията на земеделските производители се извършва в съответствие с Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и е базирана на определени критерии. На практика е възможно някои земеделски производители да не отговарят на въпросните критерии и съответно да не подлежат на регистрация.
Данъчното облекчение за физическите лица - земеделски производители, се предоставя на основание чл. 12, ал. 3 от ЗОДФЛ. Разпоредбата е обща и регламентира, че не се облагат с данък доходите на земеделските производители - физически лица, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за непреработената растителна и животинска продукция, в т. ч. за пчеларство, бубарство, сладководно рибовъдство от изкуствени водоеми и оранжерийно производство, без декоративното. Следователно всички лица, които са земеделски производители, независимо дали са регистрирани, могат да попълват редове 1 и 2 от приложение № 7 в данъчната декларация.
Във връзка с това трябва да се има предвид, че установяването на конкретните обстоятелства за физическото лице - дали действително е земеделски производител и доколко правомерно е ползвало предоставената преференция, ще се осъществява не при приемането на декларацията за получените доходи, а при последващия данъчен контрол.


№ Д-24-14-0015 от 13.07.1999 г. относно данъчните облекчения на земеделските производители

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ "ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

§ 1 ЗПЗП, чл. 61а ЗКПО, чл. 12 ЗОДФЛ

ДО
ТЕРИТОРИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА
ДАНЪЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
гр. . . . . . . . . . . .
На Ваш № 1515 от 25.06.1999 г.
Съгласно § 1, т. 1 от ДР на Закона за подпомагане на земеделските производители "земеделски производители" са физически и юридически лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба.
С чл. 61а от ЗКПО и чл. 12, ал. 3 от ЗОДФЛ са предоставени данъчни облекчения на земеделските производители - юридически и физически лица за непреработената растителна и животинска продукция, в това число от пчеларство, бубарство, сладководно рибовъдство от изкуствени водоеми и оранжерийно производство без декоративното. Юридическите лица ползват преотстъпване на данъка върху печалбата, а физическите лица, включително извършващите дейност като еднолични търговци не се облагат с данък върху доходите за непреработената растителна и животинска продукция.
От обхвата на лицата, имащи право да ползват данъчното облекчение, се изключват само производителите на декоративна растителна продукция - оранжерийно производство. Когато същата се произвежда на открито, а не при оранжерийни условия, земеделските производители имат право да ползват предвидените със ЗКПО и ЗОДФЛ данъчни облекчения.
ЗАМ.-МИНИСТЪР№ МЛ-96-00-338 от 7.08.2001 г. относно необлагаемите доходи на земеделските производители

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ГЛАВНА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ

чл. 12 ЗОДФЛ, чл. 61а, § 1 ЗКПО, § 1 ЗПЗП

Разпоредбата на чл. 12, ал. 3 от ЗОДФЛ визира като необлагаеми доходите на земеделските производители - физически лица, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за непреработената растителна и животинска продукция, в това число за пчеларство, бубарство, сладководно рибовъдство от изкуствени водоеми и оранжерийно производство без декоративното.
Съгласно § 1, т. 1 от ДР на Закона за подпомагане на земеделските производители "земеделски производители" са физически и юридически лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция и продукция от риба и други водни организми, предназначена за продажба. Според официално становище на ДФ "Земеделие" "непреработена растителна и животинска продукция" е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който не е подлаган на никакви физико-химични изменения.
Предвид изложеното в писмото, с оглед разпоредбите на закона, необлагаеми са само доходите от продажба на непреработена растителна продукция. Доходите от продажбата на преработена растителна продукция подлежат на облагане по общия ред.
Относно данъчното облагане и на земеделски производител със статут на юридическо лице, уведомяваме:
Данъчното облагане на земеделските производители - юридически лица, е регламентирано с чл. 61а от ЗКПО. Съгласно законовата разпоредба земеделските производители - юридически лица, преотстъпват данъка върху печалбата за непреработена растителна и животинска продукция, в това число от пчеларство, бубарство, сладководно рибовъдство от изкуствени водоеми и оранжерийно производство без декоративното. Терминът "непреработена растителна и животинска продукция, във връзка с прилагането на чл. 61а" е определен с § 1, т. 31 от ДР на ЗКПО. Преотстъпеният данък се отчита като резерви.
Необходимо условие, за да се признае преотстъпването на данъка, с отчетените като резерви преотстъпени средства да се инвестират в посочените в чл. 61а от ЗКПО дейности.
ГЛАВЕН ДАНЪЧЕН ДИРЕКТОР: