Страница 1 от 1

Задължения на платците и получателя съгласно ЗДДФЛ

МнениеПубликувано на: 29 Дек 2017, 18:42
от nalbo6
Здравейте, възникна един казус,на който ще се радвам да изразите мнение и да помогнете:
ЧФЛ придобива имот в България март месец ,а септември го отдава под наем на МЮЛ. Получава наем, всеки месец, на 5то число, в размер на 300 евро в българска банкова сметка. Освен този доход ЧФЛ сключва и граждански договор и получава хонорар в размер на 20 000 лева (изплатен по сметката му в чуждата европейска страна,за която страна лицето е местно. Изплатени са 5000 лв на 10.03.2015 и 15000 лв на 20.06.2015) Срока за изпълнение на услугата е от 01.03 до 31.05.2017г. Към края на годината банката е начислила лихва по разплащателната сметка в размер на 203 лв. Пита се:
Какви са задълженията на платците и на получателя на дохода съгласно ЗДДФЛ.

Re: Задължения на платците и получателя съгласно ЗДДФЛ

МнениеПубликувано на: 30 Дек 2017, 21:58
от jhoro
Без да навлизам в детайлите, само ще отбележа, че:

Някой държави искат, местните физически лица да декрарират, както доходите си в тази страна, така и тези получени в чужбина.
Освен това трябва да се вземе предвид наличието или липсата на „Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)“ м/у България и съответната държава.

Re: Задължения на платците и получателя съгласно ЗДДФЛ

МнениеПубликувано на: 03 Яну 2018, 13:33
от denbo
чл. 8 от ЗДДФЛ казва кой доходи на физическите лица са от източник в България, наемът 100%. чл. 37 казва кога се дължи данък при източника и кой е задължен, ако платеца на доходът е бълг дружество вижте и чл. 194, 195 и следващите от ЗКПО ...след това гледате СИДДО дали освобождава..за доходи от недвижими имоти едва ли ще освободи, относно другата сума трябва да класифицирате услугата и платеца на доходът. Относно сметката в бълг. банка, 100% банката ще пусне информация за получените суми до юрисдикцията на ЧФЛ по автоматичния обмен по чл. 142а и следващите от ДОПК, т.е. ако не ги декларира, ще се вкара в много кофти филм...Ако имате нужда от помощ със СИДДО пишете допълнително.