начало

Сблъсъци и арести „подгряха“ масовото плажуване в „Росенец“ Сблъсъци и арести „подгряха“ масовото плажуване в „Росенец“

Добавка към пенсията при починал съпруг

Дискусии и казуси в областта на данъчното право
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Добавка към пенсията при починал съпруг

Мнениеот мими1994 » 23 Юни 2004, 15:34

Баба ми получава добавка към пенсията си 20%от пенсията на починалия си съпруг .Вярно ли е че тези проценти са вече 50%?Ако е вярно какво трябва да се направи?Благодаря ви предварително.
мими1994
 

Re: Добавка към пенсията при починал съпруг

Мнениеот донна2 » 23 Юни 2004, 17:58

кодекс за социалното осигуряване

Добавка от пенсията на починал съпруг

Чл. 84. Пенсионерът има право на добавка в размер 20 на сто от пенсията или сбора от пенсиите на починалия съпруг (съпруга). Добавката не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.

за сега няма промени
донна2
 


Re: Добавка към пенсията при починал съпруг

Мнениеот Славина » 25 Юни 2004, 07:30

"Автор: мими1994
Дата: 23-06-04 19:58

10x!"
==============

?!?
Славина
 

Re: Добавка към пенсията при починал съпруг

Мнениеот мими1994 » 25 Авг 2004, 16:49

донна2 написа:

>
> кодекс за социалното осигуряване
>
> Добавка от пенсията на починал съпруг
>
> Чл. 84. Пенсионерът има право на добавка в размер 20 на сто от
> пенсията или сбора от пенсиите на починалия съпруг (съпруга).
> Добавката не може да се получава заедно с наследствена пенсия
> от същия наследодател.
>
> за сега няма промени
Напротив-има!Явно е една от големите държавни тайни(имаше една детска приказка в която царя беше наредил да избият всички стари хора,последствията всички ги знаем).Не съм на ти с материята ,но явно от 1.01.2004г.,добавката е увеличена на до 50% в различните случаи.Молби се приемат в пенсионните служби като при подадена молба до 30 юни увеличението се смята със задна дата,а след 30 юни от датата на подаване.Срам за тази т.н. ''държава''-не стига ,че би било по-правилно възрастните хора да се известяват писмено за тази промяна, а дори сладурите от пенсионното и срокове са поставили.
мими1994
 

Re: Добавка към пенсията при починал съпруг

Мнениеот лунатик » 25 Авг 2004, 20:01

Това за 50-те процента е вярно, но явно става дума за друг случай и ако баба ви си направи предварително добре сметката. Вероятно става дума за наследствена пенсия. Съгласно чл. 80 КСО личната пенсия може да премине в наследствена. А съгласно чл. 81 КСО, размера на наследствената пенсия е 50 % при един наследник. /бабата/. Ако тя получава личната си пенсия за ИВС плюс 20% от пенсията на починалия си съпруг, има възможност да се откаже от своята пенсия и добавката, а наместо нея - да получава наследствена пенсия в размер от 50 % от пенсията на съпруга си. Такава операция има смисъл ако пенсията на починалия е била голяма - над 200 лв. например.
Но може и да загуби - ако сборът на нейната пенсия + добавката от 20% е по-голям от 50 % от пенсията на дядото.
лунатик
 

Re: Добавка към пенсията при починал съпруг

Мнениеот BlaueAugen » 26 Авг 2004, 16:41

Лунатик е прав. Може би цялото оживление на пенисонерите идва от повишения максимален праг на пенсиите от 01.01.2004 г. Сега може да се окаже, че е по-изгодно преживелият съпруг да взима наследствена пенсия в размер на 50% от преизчислената според новия праг пенсия на починалия, отколкото да взима 20% добавка от преизчислената пенсия. Т.е. полза ще имат само тези, чиито починали съпрузи биха взимали висока пенсия.
BlaueAugen
 

Re: Добавка към пенсията при починал съпруг

Мнениеот донна2 » 26 Авг 2004, 18:50

Миме ако става въпрос за това за което пише лунатик ,това са две различни неща ,явно не знаеш как да питаш ,между случаите които урежда чл.81 и чл.84 от КСО има разлика две различни неща са , що се отнася до добавката тя си е 20% и сега ,вземи и уточни въпроса тоест бъди наясно с това което искаш да попиташ

Що се отнася до това да уведомят бабата ти писмено ,ами нали обнародват закона в ДВ
донна2
 

Re: Добавка към пенсията при починал съпруг

Мнениеот мими1994 » 26 Авг 2004, 21:54

Не знам ,всичко това е много интересно -молбата за повишаване на добавката ние вече я подадохме(и по важното е,че я приеха).Други хора правеха същото.Изобщо върви такъв процес и интересното е това,че принципа е следния подадеш ли молба-приемат я ,а попиташ ли- всички се държат горе долу като вас(не знам,не чух,не разбрах,няма такова нещо и т.н.).Донна2,продължавам да твърдя,че не си прав(а) и третото ми изречение в поста от 25.08 е абсолютна истина.Колкото до Д.вестник-не би ли било по правилно тази промяна ,за която говорим, да става автоматично т.е. без молби(защото кой пенсионер ГО чете).:>) сериозно ли не знаете какво е 10x ;>)
мими1994
 

Re: Добавка към пенсията при починал съпруг

Мнениеот донна2 » 26 Авг 2004, 22:16

преди да твърдиш че не съм права вземи и прочети КСО ,длъжностните лица са длъжни да приемат молбата ,а какъво ще е решението по нея е друго нещо
и тъй като ти цитирахме законовите разпоредби ,а за теб те явно не съществуват вземи ,че ги прочети тук отново

КОДЕКС за социално осигуряване
(Приет с Указ № 342 от XXXVIII Народно събрание на 2 декември 1999 г.)
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., бр. 55 от 2000 г. - Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 38, 52, 53, бр. 69 и 70/2004 г.)

Определяне на наследствената пенсия
Чл. 81. (1) Наследствената пенсия се определя в процент от полагащата се лична пенсия на починалото осигурено лице, както следва:
1. при един наследник - 50 на сто;
2. при двама наследници - 75 на сто;
3. при трима и повече наследници - 100 на сто.
(2) (Доп., ДВ, бр. 64 от 2000 г.) Право на наследствена пенсия имат децата и преживелият съпруг, както и родителите, ако не получават лична пенсия. Минималният размер на наследствената пенсия не може да бъде по-малък от 90 на сто от социалната пенсия.
(3) При смърт на двамата родители (осиновители) децата имат право на наследствена пенсия, която се определя от сбора на пенсиите на починалите.
Условия за отпускане и получаване на наследствена пенсия
Чл. 82. (1) Децата имат право на наследствена пенсия до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването й, ако учат - за срока на обучението, както и за времето, през което са на наборна военна служба, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст, както и над тази възраст, ако са се инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст.
(2) (Изм., ДВ, бр. 67 от 2003 г. – в сила от 1.01.2003 г.) Преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 или преди тази възраст, ако е неработоспособен.
(3) (Изм., ДВ, бр. 67 от 2003 г. – в сила от 1.01.2003 г.) Родителите имат право на наследствена пенсия от децата си, ако са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2.
(4) Родителите на лицата, починали по време на наборна военна служба, имат право на наследствена пенсия, независимо от възрастта им.
Видове наследствени пенсии
Чл. 83. (1) При смърт на осигурения на наследниците се отпуска пенсия в съответствие с вида на личната пенсия за общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, която починалият би получил като инвалид със загубена работоспособност повече от 90 на сто.
(2) Когато починалият е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, на наследниците се отпуска наследствена пенсия, изчислена от полагащата се пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако това е по-благоприятно за тях.
(3) При смърт на пенсионер, който е получавал лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване или трудова злополука или професионална болест, размерът на наследствената пенсия се определя от следващата му се лична пенсия за инвалидност поради загубена работоспособност повече от 90 на сто.
(4) При смърт на военнослужещ на наборна военна служба на наследниците му се отпуска пенсия, като за база се взема размерът по чл. 86, ал. 1, равен на следващата се пенсия за военна инвалидност при намалена работоспособност над 90 на сто.
(5) (Нова, ДВ, бр. 64 от 2000 г.) При смърт на пенсионер, който е получавал пенсия за военна инвалидност, размерът на пенсията на наследниците се определя от следващата се пенсия за военна инвалидност при намалена работоспособност над 90 на сто, определена по чл. 86.
Добавка от пенсията на починал съпруг
Чл. 84. Пенсионерът има право на добавка в размер 20 на сто от пенсията или сбора от пенсиите на починалия съпруг (съпруга). Добавката не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.


. § 6. (изм. ДВ бр.112/2003 г.)
(1) Максималният размер на получаваните една или повече пенсии, отпуснати до 31 декември 2009 г. без добавките към тях, е равен на 35 на сто от максималния осигурителен доход за всяка календарна година, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
(2) Добавката по чл.84 се изчислява от ограничения по ал.1 размер.
донна2
 

Re: Добавка към пенсията при починал съпруг

Мнениеот младежа » 27 Авг 2004, 08:23

Не съм спец в материята, но БЛАГОДАРЯ на Донна ,че малко ме светна; доколкото разбирам въпрос на избор е дали преживелият съпруг ще получава наследствена пенсия или ще иска добавка към своята.......Въпрос на сметки.!!!
Но , си мисля че при евентуално индексиране на пенсиите, наследствената няма да може да се увеличи ; за разлика от собствената + добавката .
Дали съм прав.....???
Може ли да се получава собствена пенсия + наследствена ?

/ § 6. (изм. ДВ бр.112/2003 г.)
(1) Максималният размер на получаваните една или повече пенсии............ /???
младежа
 

Re: Добавка към пенсията при починал съпруг

Мнениеот донна2 » 27 Авг 2004, 09:41

не може

Чл. 101. (1) Не могат да се получават едновременно следните пенсии:
1. лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст;
2. лична или наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
3. лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване.
4. (нова, ДВ, бр. 64 от 2000 г.) социална пенсия за старост, персонална пенсия и пенсия за особени заслуги с друг вид пенсия.
(2) Когато лицето има право на повече от една лична пенсия за инвалидност за различни страдания, се определя най-голямата по размер.
(3) (Доп., ДВ, бр. 64 от 2000 г.) При право на повече от една пенсия се получава по избор една от пенсиите в пълен размер и 50 на сто от останалите. Когато една от пенсиите е социална пенсия за инвалидност, тя се изплаща в размер 25 на сто.
(4) Военноинвалидите при навършване на възрастта по чл. 68 получават пълния размер на определените им две пенсии - пенсия за военна инвалидност и пенсия за осигурителен стаж и възраст.
(5) При отпускане на наследствена пенсия на наследници на военноинвалид, който е получавал или е имал право на двете пенсии по ал. 4 в пълен размер, за основа се взема пълният размер на двете пенсии.
(6) (Нова, ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Родителите не могат да получават едновременно лична и наследствена пенсия, с изключение на случаите по ал. 7.
(7) (Предишна ал. 6, ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Родителите на лицата, починали по време на наборна военна служба, получават в пълен размер личната си пенсия и пенсията, отпусната по чл. 82, ал. 4.
Преизчисляване на пенсията
донна2
 

Re: Добавка към пенсията при починал съпруг

Мнениеот BlaueAugen » 27 Авг 2004, 13:20

Абе и аз питах бабите си - и двете са чували, че има нещо, даже са преписали някаква странна молба от друга баба в духа на "моля да ми се преизчисли добавката", ама не мога да се сетя за нищо, освен това, за което писа и лунатик. Прерових КСО барабар с преходните разпоредби, също Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и нищо! Или аз не мога да се справя с нормативната уредба, или е това, което писах по-горе. Ако някой знае за какво е цялата дандания, да пише. И какво ако не знаем какво е 10х? Нали сме в български форум и пишем на български?
BlaueAugen
 

Re: Добавка към пенсията при починал съпруг

Мнениеот донна2 » 27 Авг 2004, 15:31

става въпрос за коефициенти ,а не за проценти

С решение № 1.2 от протокол № 5 от 05.05.2004 г. Надзорният съвет на НОИ определи за 2004 г. коефициент 1.06, с който да се осъвременят размерите на пенсиите, отпуснати до 31 декември 2003 г. включително. Осъвременяването се извършва върху действителния или запазен размер на пенсията, без изплащаните към нея добавки. Когато осъвремененият размер е под новия минимален размер, се приравнява на него, а ако е над максималния, се ограничава съгласно разпоредбите на § 6, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на КСО.
Когато се получава повече от една пенсия, с коефициент 1.06 се осъвременява всяка една поотделно. Когато размерът на получаваните една или повече от една пенсии е под минималния размер за съответния вид, всяка поотделно се приравнява на него и пенсиите се изплащат съгласно чл. 101 от КСО. При право на повече от една пенсия се получава по избор една от пенсиите в пълен размер и 50 на сто от останалите. Когато една от пенсиите е социална пенсия за инвалидност, тя се изплаща в размер 25%. Осъвременяването на добавките по чл. 84 от КСО (т.н. вдовишки добавки), се извършва като с коефициент 1.06 се осъвременява пенсията на починалия съпруг(а), след което се определя размера на добавката.
Максимален размер на пенсиите:
- до 31.05.2001 г. - 160.00 лв.
- до 31.05.2002 г. - 176.00 лв.
- до 31.05.2003 г. - 186.56 лв.
- до 31.12.2003 г. - 200.00 лв.
- от 01.01.2004 г. - 420.00 лв.
донна2
 

Re: Добавка към пенсията при починал съпруг

Мнениеот мими1994 » 27 Авг 2004, 15:33

Донна2 и от мен едно голямо БЛАГОДАРЯ високо оценявам това което правиш и разбирам,че пред тези факти и аз трябва да замълча.BlaueAugen-това с 10x е един малък тест за интелигентност не мислиш ли:-),предполагам,че Славина е блондинка...Ако има нещо ново ще пиша,а сега ще разцъкам DOOM 3(преди малко приключих с HELL нивото).:-)
мими1994
 


Назад към Данъчно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта


cron