Страница 1 от 1

продажба на наследство и продажба на търговско предприятие

МнениеПубликувано на: 23 Фев 2003, 14:34
от 333
Как се определя размерът на местните такси по ЗМДТ при покупко-продажба на наследство и при покупко-продажба на търговско предприятие и дължат ли се такива въобще.
Изисква ли се от нотариуса, изповядващ сделката данъчна оценка на вещите, които влизат в съвкупността, като се има в предвид ,че в повечето случаи страните не знаят какво точно влиза в нея / тъй като по своята същност това са алеаторни договори /.Изисква ли последният и квитанция за платен местен данък съгл. чл. 45 ЗМДТ, ако такъв е дължим.

Re: продажба на наследство и продажба на търговско предприят

МнениеПубликувано на: 23 Фев 2003, 17:57
от 777
Лесно ще се оправите с местните данъци, но не зная какво ще правите с нотариалните такси.

По въпроса с данъка по ЗМДТ:
При сделки с предприятия по чл.15 от ТЗ данък при придобиване на имущества по ЗМДТ не се дължи! Обект на придобиването се явява предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.
При покупко-продажба на наследство също /но това си е лично мое виждане по въпроса, а тъй като моето мнение не може да бъде задължително, то подлежи на дискутиране/

По въпроса с нотариалните такси:
чл.97 ЗННД гласи: Удостоверяваният материален интерес при продажба на наследство е пазарната цена на включените в наследството недвижими имоти.
При сделки с предприятия - виж пак същия закон и тарифата към него.

За продажбата на наследство всичко по-горе написано е така, при условие, че в наследството има недвижими имоти.

Разбира се в договора за продажба на наследство не си длъжен да посочваш имотите, предмет на сделката, ако има такива, а и в крайна сметка предмет на продажбата е съвкупност от наследствени права и задължения, а не на някакъв конкретно определен имот. Не зная обаче как ще убедиш нотариуса , за да не си вземе той дължимото по сделката.

Re: продажба на наследство и продажба на търговско предприят

МнениеПубликувано на: 23 Фев 2003, 18:20
от 333
Добре, но как нотариусът ще определи колко е пазарната стойност на включените в съвкупността недвижими имоти, ще изисква ли той в този случай данъчна оценка на имотите или за него удостоверяваният материален интерес ще бъде уговорената цена в договора. / която от своя страна може да включва не само цената на недвижимите имоти , а и на движимите вещи , ако са включени такива в наследсквената съвкупност /. И ако нотариусът изисква данъчна оценка за кои недвижими имоти ще е тя, след като последните може и да не са конкретно посочени в договора.
Като че ли законодателят в случая не е дообмислил нещата.

Re: продажба на наследство и продажба на търговско предприят

МнениеПубликувано на: 23 Фев 2003, 20:02
от 777
Ако още веднъж прочетете внимателно чл.97 от ЗННД ще видите, че "удостоверяваният материален интерес при продажба на наследство е пазарната цена на включените в наследството недвижими имоти", т.е. говори се за материален интерес, който се изчислява само в/у пазарната цена на недвижимите имоти. Ако уговорената цена в договора е по-ниска от данъчната оценка на имотите, то материалния интерес ще се изчислява в/у данъчната оценка за всеки имот, ако ли не - обратното.
Да, имотите не следва да са точно конкретизирани в договора, но факт е, че чл.97 си седи ИЗПЛЕСНАТ в закона и това ще даде основание на всеки един нотариус да откаже да изповяда сделката, докато не му посочиш в договора точно за кои недвижими имоти става въпрос и не му представиш данъчна оценка за тях.
Пак казвам - може и да не съм права, аз лично не съм подготвяла документи за такава сделка. За да разрешите въпроса обаче разходете се до някой нотариус и попитайте.