Страница 1 от 1

Офшорка

МнениеПубликувано на: 23 Дек 2002, 14:20
от Боби
В кой закон мога да прочета какви права има фирма регистрирана в овшорна зона?

Re: Овшорка

МнениеПубликувано на: 24 Дек 2002, 12:57
от remo07
В законите на държавата, която регистрира офшорки - ако не се лъжа остров Кипър е най-близката.

Re: Овшорка

МнениеПубликувано на: 24 Дек 2002, 20:15
от ***********
И в международните договори за избягване на двойното данъчно облагане, по които Р. България е страна.

Re: Овшорка

МнениеПубликувано на: 25 Дек 2002, 10:27
от Боби
Точно това ...."международните договори за избягване на двойното данъчно облагане, по които Р. България е страна." - ме интересува.
Има ли го в закон и от къде да го намеря?

Re: Овшорка

МнениеПубликувано на: 26 Дек 2002, 04:56
от remo
Нормативната база на СИЕЛА, разполага със следните материали съдържащи " двойно данъчно облагане". Дано ти свърши работа / извинявай, че малко мръзливата я свърших, но все пак са празници!/ ;-))))

ДАНЪЧЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ДОГОВОР ЗА ПРИЯТЕЛСКИ ОТНОШЕНИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА
ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВИЯ И МОРЕПЛАВАНЕ МЕЖДУ НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЯПОНИЯ
ДОГОВОР МЕЖДУ НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ
СПОГОДБА МЕЖДУ НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО ДАНИЯ
СПОГОДБА МЕЖДУ НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ЗИМБАБВЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОТКЛОНЯВАНЕТО ОТ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ НА ДОХОДА, ИМУЩЕСТВОТО И ПЕЧАЛБАТА ОТ ПРОДАЖБИТЕ НА ИМУЩЕСТВО
СПОГОДБА МЕЖДУ НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ
СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ХОЛАНДИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОТКЛОНЕНИЕТО ОТ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДА (РАТИФИЦИРАНА ОТ 36-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБ...
СПОГОДБА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЯПОНИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕТО ОТ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДА
1986 - СПРАВОЧНИК НА МАТЕРИАЛИТЕ, ПОМЕСТЕНИ В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" ПРЕЗ 1986 Г.
1987 - СПРАВОЧНИК НА МАТЕРИАЛИТЕ, ПОМЕСТЕНИ В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" ПРЕЗ 1987 Г.
1990 - СПРАВОЧНИК НА МАТЕРИАЛИТЕ, ПОМЕСТЕНИ В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" ПРЕЗ 1990 Г.
1991 - СПРАВОЧНИК НА МАТЕРИАЛИТЕ, ПОМЕСТЕНИ В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" ПРЕЗ 1991 Г.
1993 - СПРАВОЧНИК НА МАТЕРИАЛИТЕ, ПОМЕСТЕНИ В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" ПРЕЗ 1993 Г.
РЕШЕНИЕ № 695 ОТ 19.12.1997 Г. ПО АДМ. Д. № 77/1997 Г., I ГР. О. НА ВАС
РЕШЕНИЕ № 2071 ОТ 6.04.2000 Г. ПО АДМ.Д.№ 6925/99 Г.
РЕШЕНИЕ № 2168 ОТ 3.09.1997 Г. ПО АДМ. Д. 3890/95 Г. НА ВАС, I ОТД.
РЕШЕНИЕ № 3784 ОТ 16.10.1995 Г. ПО АДМ. Д. № 1855/1994 Г., III ГР. О. НА ВС
РЕШЕНИЕ № 3784 ОТ 16.12.1995 Г. ПО АДМ. Д. № 1855/1994 Г., III ГР. О. НА ВС

Re: Овшорка

МнениеПубликувано на: 26 Дек 2002, 12:30
от ************
Тези договори се ратифицират от Народното събрание на Р. България и се обнародват в Държавен вестник. Съгласно Конститъцията на Р. България, те автоматично (в следствие на ратификацията) стават част от вътрешното българско законодателство и имат приоритет над нормите на българските закони и подзаконови нормативни актова, които им противиречат.

Норми относно тези договори се съдържат и в българските нормативни актове, които е посочил по-долу "ремо".

А таекстовете на междунар. договори може да намерите в системи като "Апис" и т.н. или в някоя библиотека (в случай, че имате време и нерви да ги търсите из броевете на Д.В. с десетилетие назад :))