начало

384 кандидати за младши съдии продължават към устния изпит 384 кандидати за младши съдии продължават към устния изпит

НАСТАНЕНИТЕ В СОЦИАЛНО ЗАВЕДЕНИЕ ПОЛУЧАВАТ ЛИ 20% ОТ ПЕНСИЯТ

Дискусии и казуси в областта на данъчното право
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


НАСТАНЕНИТЕ В СОЦИАЛНО ЗАВЕДЕНИЕ ПОЛУЧАВАТ ЛИ 20% ОТ ПЕНСИЯТ

Мнениеот leader.poli » 09 Сеп 2004, 19:42

Настанена в Дом за душевно болни,/поставена под пълно запрещение/ е получавала 20% от пенсията си за лични нужди.Парите са привеждани в банкова сметка на запретената.Родителите й са починали,сега неин настойник е сестра й.Преди няколко дни сестрата -настойник е получила писмо от директора на Дома където е настанена запретената .В писмото директора изпраща бланка ПЪЛНОМОЩНО,като моли да го подпише и да го изпрати обратно в Дома.В пълномощното пише ,че настойникът упълномощава директора да получава 20-те% и да ги ползва за дома.По кой закон са предвидени тези 20% за лични нужди ?
leader.poli
Младши потребител
 
Мнения: 23
Регистриран на: 02 Авг 2004, 15:03

Re: НАСТАНЕНИТЕ В СОЦИАЛНО ЗАВЕДЕНИЕ ПОЛУЧАВАТ ЛИ 20% ОТ ПЕН

Мнениеот случаен » 10 Сеп 2004, 08:11

ТАРИФА
за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет
(Утвърдена с ПМС № 91 от 21.04.2003 г.)
(Обн., ДВ, бр. 40 от 29.04.2003 г. - в сила от 01.01.2003 г., доп. ДВ бр. 55/2003 г., изм. ДВ бр. 13/2004 г.)
Чл. 1. С тарифата се определят размерът на таксите за социалните услуги в дейностите "държавна отговорност", финансирани от републиканския бюджет чрез бюджетите на общините, лицата, които заплащат такси, и редът за събирането им.
Чл. 2. (1) Размерът на таксите се определя в процент от дохода на лицата, които ползват социалните услуги, както следва:
1. за ползване на услугите в домовете за възрастни с умствена изостаналост - 80 на сто;
2. за ползване на услугите в домовете за стари хора - 70 на сто;
3. за ползване на услугите в домовете за възрастни с психични заболявания - 80 на сто;
4. за ползване на услугите в домовете за възрастни с физически увреждания - 70 на сто;
5. за ползване на услугите в домовете за лица със сетивни увреждания - 70 на сто;
6. за ползване на услугите в социалните учебно-професионални заведения - 50 на сто;
7. за ползване на услугите в домовете за деца и младежи с умствена изостаналост - 50 на сто;
8. за ползване на услугите в дневните домове за деца и младежи с умствена изостаналост - 50 на сто;
9. за ползване на услугите в домовете за възрастни с деменция - 80 на сто;
10. за ползване на услугите в дневните домове за стари хора - 30 на сто;
11. за ползване на услугите в домовете за временно настаняване - 30 на сто.

(2) Определената по реда на ал. 1 такса не може да надвишава действителните месечни разходи за издръжка на едно лице.
Чл. 3. (1) Таксите за социалните услуги се заплащат от лицата, които ги ползват, с изключение на:
1. децата под 16 години;
2. лицата, които нямат доходи и спестявания;
3. лицата, настанени в приюти.
4. (Нова - доп. ДВ бр. 55/2003 г.) лицата от 18- до 21-годишна възраст, настанени в домове за временно настаняване след напускането на специализирана институция за предоставяне на социални услуги.
(2) (Изм. ДВ бр. 55/2003 г.) Издръжката на лицата по ал. 1, т. 1 - 4 е изцяло за сметка на републиканския бюджет.
Чл. 4. (1) Таксите се събират от определените длъжностни лица в съответните институции за социални услуги и се внасят по бюджетната сметка на Министерството на труда и социалната политика до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
(2) (Отм. ДВ бр. 13/2004 г.)
Д опълнителна разпоредба
§ 1. "Доход" по смисъла на тарифата са всички доходи на лицето, с изключение на:
1. добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;
2. еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет;
3. еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;
4. добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации;
5. допълнителната месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75- или 80-годишна възраст;
6. сумите, които лицата, настанени в домове за социални услуги, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес.
Заключителна разпоредба
§ 2. Тарифата се утвърждава на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за социално подпомагане.

--------------------------------------------------------------------------------

23496
случаен
 


Назад към Данъчно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта


cron