Страница 1 от 1

осигуряване върху висше образование

МнениеПубликувано на: 12 Юни 2003, 09:46
от Трайков
Някой има ли информация, възможно ли е да си платя осигуровки и данъци върху периода на следването ми с цел осигуряване на необходимия трудов стаж за пенсиониране?

Re: осигуряване върху висше образование

МнениеПубликувано на: 13 Юни 2003, 17:01
от sara
Цитирам Кодекс за задължително обществено осигуряване:
§ 9. (1) Времето, което се зачита за трудов стаж и за трудов стаж за пенсиониране, положен до 31 декември 1999 г. съгласно действащите дотогава разпоредби, се признава за осигурителен стаж по този кодекс.
(2) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, ако до 2005 г. те внесат за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималната работна заплата към датата на внасянето на вноските. Осигурителният стаж се зачита за времето, за което са внесени вноските, но не за повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност.
(3) Студентите, които са постъпили във висши учебни заведения до учебната 1999/2000 г. включително, могат да ползват правата по ал. 2, ако в петгодишен срок след завършване на обучението си внесат осигурителните вноски.
(4) Осигурителните вноски по ал. 2 и 3 са в размера, определен за фонд "Пенсии".