начало

Общината е осъдена да плати 180 000 лева на младеж, паднал в триметров ров до НДК Общината е осъдена да плати 180 000 лева на младеж, паднал в триметров ров до НДК

Административно-наказателен кодекс

Дискусии и предложения по проекти за закони


Кой да налага административното наказание?

Районният съд
31
39%
Административният орган
48
61%
 
Общо гласове : 79

Административно-наказателен кодекс

Мнениеот hebigatsu » 20 Дек 2006, 14:29

Много добре. Ще става все по-интересно.
Не се съмнявам(предвид личността на участвалите в изоготвянето на кодекса), че ще се получи нормативно разрешение на множество наболели проблеми в практиката.
От статията обаче, става ясно, че отново не се взема предвид основният съществуващ проблем в адм.нак. правораздаване - съществуващата в момента регионална практика, която в много случаи е противоречива в различните съдебни райони на съответните окръжни съдилища, които по настоящем действат като касационна инстанция по този род дела.
В чисто практически план - отново съм скептик относно реализацията на практика на добрия нормативен акт.
В АПК има заложени няколко бомби, които очаквам да избухнат след март 2007 г., когато ще започне прилагането и на дял ІІІ-ти от кодекса.
Има ли някъде достъпен проект на АНК ?
hebigatsu
Активен потребител
 
Мнения: 1008
Регистриран на: 19 Окт 2001, 19:42

Мнениеот zlasenova » 20 Дек 2006, 15:08

какво по-точно имаш предвид с "бомби" по дял III
zlasenova
Младши потребител
 
Мнения: 58
Регистриран на: 22 Ное 2006, 11:54

Мнениеот hebigatsu » 20 Дек 2006, 15:29

За zlasenova,
Например чл.245 във връзка с чл.246 от АПК.
hebigatsu
Активен потребител
 
Мнения: 1008
Регистриран на: 19 Окт 2001, 19:42

Мнениеот hebigatsu » 20 Дек 2006, 16:22

Ако това нещо мине в този вид, без да имам дарбата на баба Ванга предричам небивал бум в корупцията сред администрацията.
hebigatsu
Активен потребител
 
Мнения: 1008
Регистриран на: 19 Окт 2001, 19:42

Мнениеот daria » 21 Дек 2006, 21:07

Ако този законопроект, мине и след като започне да се прилага, считам, че много бързо ще се напълнят арестите и ще лъснат всички улици /от полагането на обществено полезен труд/. Само се питам по колко лева на денонощие ще струва на държавата издръжката на задържаните за храна, отопление и т.н. и колко ли още служители ще следва да се назначат, на които бюджета ще покрива осигурителните вноски. То и сега има АДВ, защо не съберат дължимите се суми.
daria
Младши потребител
 
Мнения: 45
Регистриран на: 07 Апр 2006, 19:00

Мнениеот Star_doznatel » 11 Яну 2007, 15:59

Не знам какво е сътворил моят преподавател от далечната 1980 год /а може би 1979 год – трябва да си намеря студентската книжка/. Знам, че недоволството му от ЗАНН датира от онова време. Допускам, че става въпрос за "съшиване" на ЗАНН и УБДХ – нещо безкрайно наложително и необходимо. Нещо, което би довело да връщане на редица състави от НК в съответните закони, от където са се и преместили в НК. Имам предвид това, което прочетох в статията по-горе – там се споменава индиректно само закона за горите, но аз бих добавил и закона за лова .., за оръжията ..., за народното здраве.., за тютюните ..., за движението по пътищата и др. От една страна. От друга – това е прословутото бързо производство, с което се мъчим да натоварим НПК. Това предполага, че и НПК ще се разтовари не малко. От тук – съдиите, прокурорите, дознателите./За последните, съответно и за дознанието, съм на мнението на Румен Андреев – трябва да изчезнат като понятие и практика за сметка на полицейското разследване/ Но едно по едно. От статията става ясно, че този кодекс ще има и особена част. Ще даде и процедурата за наказване както на физически лица, така и на юридически. С др. думи, трябва да очакваме „тухла” с поне 400 текста. А според мен от това нямаме нужда. /Герджиков в една статия във в. СЕГА определя такива закони като „Закони на кило”, а Р. Андреев се жалва от формализъм граничещ с абсурда/ Съставите на отделните нарушения сега се намират в различни закони, постановления, заповеди. Това е една много динамична материя и не смятам, че трябва да се събират на едно място. А процедурата за налагане на административно наказание на юридически лица, според мен не бива да е идентична с тази за налагане на наказание на физически лица. Редно би било съответният закон, който предвижда наказание за юридическо лице да предложи и съответната процедура.
Тъй като съм правил опити за такова "съшиване", предлагам тук важните според мен моменти, а ако някой прояви интерес, мога да му предоставя и целият текст. Целият текст е възможно да е известен на някои от участниците във форума, защото той не стои само на бюрото ми – опитвам се, засега безуспешно, да го придвижа към парламента. В тази връзка е възможно и Кино Лазаров да го е виждал.
Със съкращения:
Закон за бързо производство /или ЗАНН- нов/
ЦЕЛ: Гарантиране неизбежност на наказанието.
Облекчаване работата на дознатели, следователи, прокурори и съдии. Освобождаване на времеви ресурс за качествено обработване на делата за престъпления.
Пресичане на корупционната верига по вертикала на ниво контролен орган.
Приключване с практиката да се проверяват гражданите по принцип /изхождайки най-вероятно от презумпцията за всеобща вина/ и насочване на усилията единствено и само към нарушителите.
=============
Чл. 12. За административни нарушения се налагат следните административни наказания:
а) Обществено порицание;
б) Глоба до 1500 лв
в) Временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок от до една година.
г) Задържане в поделенията на МВР за срок до 30 денонощия.
д) Пробация
===============
Чл. 14. 1/ Глобата е наказание, което се изразява в заплащане на определена сума.
2/ Глобата се внася в банка, по сметка на държавния бюджет в срок от пет работни дни от налагането й.
3/ На наказаните с глоба се налага ограничение за напускане на страната./отменена поради влизане в ЕС и отпадане на граничния контрол/
4/ Документа за платената глоба се представя веднага в най-близкото поделение на МВР, за снемане ограничението за напускане на страната на лицето и за изготвяне копие, което се изпраща в поделението, от което е актосъставителя, за присъединяване към преписката.
==============
6/ Ведомствата, чиито служители са лицата по чл. 34 денонощно, подават информация за установените нарушители, констатираните нарушения и наложените наказания в съответната ОДП за въвеждане в централен сървър на МВР за контрол и ползване в административнонаказателната практика /вариант на бюро съдимост/.
============
Чл. 17. 1/Наказание задържане в поделенията на МВР се налага от Районният съд на нарушител:
а/ На който, при констатирано нарушение се установи, че не е внесъл в срока по чл. 14, ал 2, определената сума по наложена, преди това глоба за предишно нарушение.
б/На който с наложена глоба по констатирано нарушение, общият размер на глобите за срок от една година би надхвърлил сумата 1500 лв,
в/ На когото, за констатираното нарушение, наложеното наказание глоба, би се явило трето за срок от една година за едно и също нарушение.
2/ Установеният нарушител, в условията на б. „а”, „б” и „в” на предната алинея, веднага се представя в районният съд по местоустановяване, заедно с административнонаказателната преписка
================
Чл. 33. 1/ Административнонаказателното производство се образува със съставяне акт за контатирано нарушение и определяне наказание за извършителя.
===========
Чл. 35.
=================
3/ Наложеното наказание глоба се вписва в акта за констатиране на нарушението.
Чл. 36. 1/Актът за установяване на административното нарушение и налагане на наказание се съставя в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствали при извършване или установяване на нарушението.
2/ При липса на свидетели, присъствали при извършване на нарушението, процеса на констатиране на нарушението и налагане на наказанието се филмира на електронен носител, който става неразделна част от акта и се съхранява до приключване на административно наказателната преписка.
===============
Чл. 38. 1/ Актът за установяване на админстративното нарушение трябва да съдържа:
=======================
10. размер на наложеното наказание.
11. банковата сметка, по която следва де се внесе глобата
12. типът електронен носител на филмираните действия по
установяване на нарушението. Видът и модела на видеоапаратурата.
2/ Неразделна част от акта е компютърна разпечатка – “справка за нарушенията на лицето и наложени ограничения за напускане на страната”
3/ Преди да се информира за нарушенията на лицето, контролният орган не може да определи наказанието.
Чл. 39.
====================
3/ Ако нарушителят откаже да подпише акта, то той се представя в Районният съд по местоизвършване на нарушението веднага.
======================
Чл. 41. 1/В случаите на чл. 17, ал. 1 и чл. 39, ал. 3, по определяне размера и вида на наказанието се произнася съответният Районният съд.
=============
Чл. 42 1/Районният съдия еднолично в открито съдебно заседание разглежда внесената от актосъставителя преписка веднага.
2/Преписката се разглежда в присъствието на нарушителя, като при нужда се призовават или довеждат свидетели. Филмираните действия по установяване на нарушението са доказателство.
3/Нарушителят има право на адвокатска защита.
Чл. 43. 1/ В случаите на отказ да се подпише акта и оспорване действията и констатациите на актосъставителя пред съда, то съдът проверява акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и преценява възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо, извършва и разследване на спорните обстоятелства.
2/ Разследването може да бъде възложено и на други длъжностни лица от същото ведомство. За целта разглеждането на спора може да се се отложи за срок не по-голям от 24 часа.
===========
Чл. 44 Въз основа на събраните доказателства районният съдия постановява решение, с което:
а) оправдава лицето
б) Потвърждава наложеното наказание глоба. Съдът не може да определи размер на глобата по-нисък от предварително определеният от административно наказващия орган.
в) Постановява наказание задържане в поделенията на МВР за срок до 30 дни.
г) По искане на нарушителя, съдът може да замени задържането с пробация в съотношение 5 часа труд в полза на обществото за един ден задържане.
===================
Чл. 45.Наложеното административно наказание не се счита за осъждане и не се вписва в бюрата за съдимост.
Чл. 46 1/Решението на районния съдия не подлежи на обжалване и се изпълнява незабавно.
2/ Ако наказанието е глоба, нарушителя се задържа до внасяне на сумата по глобата.
================
Чл. 48 За решаване на въпроса за обезщетението, заинтересованият се насочва да потърси обезщетение чрез съда, на общо основание.
==================
Чл. 51. 2/ Административното наказание не се изпълнява ако за изминали:
а/ две години, ако е наложено задържане в поделенията на МВР.
б) една година, когато наложеното наказание е глоба;
в) ако е изминал срок, по-голям от срока на наказанието, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражнява определена професия или длъжност;
г) три месеца, когато наложеното наказание е обществено порицание.
2/ Давността започва да датата на подписване на акта или от датата на постановяване на решението на съда. /900/17703/
Последна промяна Star_doznatel на 24 Юни 2008, 06:23, променена общо 5 пъти
Star_doznatel
Потребител
 
Мнения: 194
Регистриран на: 06 Яну 2007, 15:09
Местоположение: Видин

Мнениеот headshot » 18 Яну 2007, 12:18

Безумие значи лице извършило престъпление ще може да се разхожда извън пределите на РБългария, а лице извършило адм. нарушение за което му е наложена глоба, няма да може - нали ще има забрана за напускане на страната! Ей, само нашите глупаци могат да измислят такава простотия! До 1500 лв. глоба всичко хубаво, но да ни бяха по 4000 лв. заплатите! Чудя се до кога ще сме такова тъпо племе адвокатите обаче и ще си траем за всяко законодателно безумие!

Отделно всъщност за едно нарушение търпиш:
- глоба,
- задържане докато внесеш глобата;
- забрана за напускане пределите на страната;
- липса на право на съда да намали глобата дори и да е прекомерна и да не съответства на нарушението...

То по хубаво да си престъпник, наказателната отговорност е по "лабава" от административната...

Що за държава е това?
headshot
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 18 Яну 2007, 11:26
Местоположение: Варна

Мнениеот kontrol » 31 Яну 2007, 04:51

А какво мислите за законодателната техника - кодекс: уреждат се "обществени отношения, предмет на цял клон на правната система или на обособен важен негов дял". (чл. 4, ал. 1 ЗАНН)

Административните наказания са само санкция към диспозициите на нормите от административен характер - предмет на държавното управление. Те самите не формират обособен дял.
Но по-смущаващото е, че идеята е в един кодекс да се вмъкнат норми от процесуален и от материалноправен порядък - основно от първия, защото отделните състави са уредени в различни НА.

И второ, необжалваемият максимум (100) ми се струва твърде голям, съотнесен с настоящите СРЗ, адм. услуги и т.н., както и размера на най-често срещаните санкции. Дали в случая целесъобразността (разтоварването на съдилищата) не рефлектира негативно върху справедливостта (ако не се налагът от съд) и дали не решава други въпроси (евентуална неспособност за създавена на годни актове).
kontrol
Активен потребител
 
Мнения: 1109
Регистриран на: 05 Сеп 2005, 15:49

Мнениеот marter » 01 Фев 2007, 09:21

:oops: Колеги, какво знаете за Административно-наказателния кодекс, който евентуално ще влезе в сила от 01.03.2007г.??? Необжалваемите санкций за физически лица (100лв.) :shock: и за ЮЛ (1000лв.) :x са ясни. Има и арест до 30 дни за тези, които системно не си плащат глобите. Това, което ме интересува - ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ИЗЗЕТИТЕ ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И ОТНЕТИТЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩИ; КАКВО СТАВА И С Т. НАР. "БЪРЗОРАЗВАЛЯЩИ СЕ ПРОДУКТИ" :cry: ??? Не успях да открия проекта на АНК в сайта на НС, както и в други сайтове :( . Ще Ви бъда благодарна, ако го получа на : http://www.marter@lex.bg или http://www.marter@dir.bg !!!
marter
Потребител
 
Мнения: 390
Регистриран на: 31 Окт 2006, 09:54

Мнениеот hebigatsu » 01 Фев 2007, 17:07

За marter,
Все още няма внесен такъв законопроект, така че не виждам как точно "евентуално" може да влезе в сила от 01.03.2007 г. ?!!?!? :lol: :lol: :lol:
hebigatsu
Активен потребител
 
Мнения: 1008
Регистриран на: 19 Окт 2001, 19:42

Мнениеот marter » 02 Фев 2007, 09:05

Този законопроект официално е бил дебатиран в Министерство на правосъдието :shock: . И на мен не ми е ясно защо го няма в сайта на НС, но в "медиите" се разгласи, че ще влезе в сила от 01.03.2007г. :cry:
marter
Потребител
 
Мнения: 390
Регистриран на: 31 Окт 2006, 09:54

Мнениеот gdobrev » 06 Фев 2007, 11:32

Нашите правосъзидатели са пилоти без самолети. Това е известно не само на юристите но и на най-малко просветните хора . какъв ще е този кодекс и какъв е този Кино Лазаров, който ще определя минимума на наказанието , което да не се обжалва. Да сложим тогава за всяко едно наказание и по НК да не може да се обжалва . Къде го има - наказващият орган да ти наложи наказание и да не можеш да защитиш правото си. КОРУПЦИЯ ГОСПОДА , ВЛАСТ И КОРУПЦИЯ СЕ ШИРИ И ЩЕ СЕ ШИРИ В ТАЗИ ДЪРЖАВА. ЖАЛКО ЗА ПОКОЛЕНИЕТО . ИДВА МИ ДА ИЗРИНА С БУЛДОЗЕР ВСИЧКИ , НО НЕ МОГА .
gdobrev
Младши потребител
 
Мнения: 59
Регистриран на: 30 Май 2006, 12:23

Мнениеот marter » 09 Фев 2007, 16:11

По електронен път от НС ми дадоха отговор, че няма проект на АНК :cry: ?!?!?!
marter
Потребител
 
Мнения: 390
Регистриран на: 31 Окт 2006, 09:54

Мнениеот kontrol » 09 Фев 2007, 18:15

Ами Мартер, това че МП е готово, не значи, че МС го е внесъл.
hebigatsu написа:За marter,
Все още няма внесен такъв законопроект, така че не виждам как точно "евентуално" може да влезе в сила от 01.03.2007 г. ?!!?!? :lol: :lol: :lol:
kontrol
Активен потребител
 
Мнения: 1109
Регистриран на: 05 Сеп 2005, 15:49

Мнениеот ralitsarbg » 02 Мар 2007, 15:34

http://novini.dir.bg/2006/12/22/news1110801.html

Работата на СРС се очаква да бъде облекчена след влизане на АНК
БГНЕС - 22 Декември 15:49
Работата на Софийски районен съд, който досега гледа средногодишно от 5 000 до 6 000 дела срещу глоби в размер от 20 до 50 лева ще бъде значително облекчена с влизането в сила на новия Административно наказателен кодекс (АНК). Така коментира проектът за АНК специално за БГНЕС заместник-председателят на СРС Георги Ушев и допълни, че тези дела ще се гледат вече от новите административни съдилища.
Според Ушев основна част от тези дела са жалби срещу постановления на КАТ и те вероятно ще намалеят, ако необжалваемият минимум стане 100 лева. От друга страна каза Ушев има вероятност глобите в Закона за движение по пътищата да станат в минимален размер 100 лева и това отново ще увеличи обема на обжалванията. Съдии алармирали създателите на проекта за АНК, че в него не е предвидено записите от уличните камери да се признават за доказателствен материал. От своя страна те са обещали да вземат тази бележка под внимание. Съдия Ушев уточни за БГНЕС, че предвиденото в АНК спиране на дела като малозначителни не крие опасност от злоупотреби, тъй като в тези дела вече се предвижда, според АНК да участва и прокурор, който може да протестира подобно решение.
ralitsarbg
Потребител
 
Мнения: 189
Регистриран на: 18 Фев 2005, 17:06
Местоположение: гр. София

Мнениеот marter » 02 Мар 2007, 17:07

Ето какво пише в официалната страница на Министерство на правосъдието: 18.12.2006 г. Представяне на проекта за Административно-наказателен кодекс - 19.12.2006 г.


На 19 декември 2006 г., вторник, от 10.00 ч. в зала "Александър" на хотел "Радисън САС" ще бъде представен проектът за Административно-наказателен кодекс, изготвен от работна група към МП. Председателят на работната група проф. Кино Лазаров и Цони Цонев - ръководител на отдел във Върховна административна прокуратура, ще запознаят професионалната общност с някои от предложените нормативни решения в проекта.

още
???????????????? :shock:
И АЗ СЪМ ЧОВЕК! (Т. ДЕСКОВА)
marter
Потребител
 
Мнения: 390
Регистриран на: 31 Окт 2006, 09:54

Мнениеот hamlet » 08 Мар 2007, 01:12

Колеги опитвам се да открия новият АНК или поне проект за него, но всичките ми опити останаха без резултат. Има ли изобщо приет АНК, защото на страницата на НР няма никаква информация.
Моля ако някой има информация къде мога да погледна АНК или проекта да ми даде адресчето.

Благодаря!
hamlet
Младши потребител
 
Мнения: 28
Регистриран на: 24 Сеп 2006, 11:55

Мнениеот Star_doznatel » 12 Мар 2007, 22:47

Пак добре ... при положение, че очаквах 400 текста. Но нищо ново. Наказателното постановление с реда за издаването му остава. Съответно може да влиза в сила и със знанието на наказания и бeз.... Контролният орган може да налага наказание, но не всички ... трябва нещо да остане и за началника му! Срок за внасяне на глобата няма. Ако си болен, инвалид,бременен и беден, можеш спокойно да нарушаваш законите. Задържането явно ще е отделен вид наказание, а не изключение - алтернатива на глобата. Но .... мегдан има ... ако се попрепише от Европейско право и по-конкретно процедурата за обжалване в Страсбург, то може и да се доглавят до 400 текста. А ... контролните органи явно ще продължават да водят „статистика” на нарушенията. .... Разкош от бюрокрация и формализъм. Но ... както казах - още може!
Star_doznatel
Потребител
 
Мнения: 194
Регистриран на: 06 Яну 2007, 15:09
Местоположение: Видин

Мнениеот kontrol » 13 Мар 2007, 00:28

* Е това със задържането просто ми изглежда като че искат да вкарат в рамките на кодекса онова задържане, което го има по УБДХ и ЗООРПСМ.
* Същата работа е и с имуществените санкции.
* Добре де, администратвнонаказателноотговорни е 1 дума, колкото и да е дълга, защо са ги написали като две?
* Защо, след като адм. нарушение по принцип НЕ Е ОБЩЕСТВЕНООПАСНО (иначе би било престъпление), в дефиницията за малозначителност (вж. ДРазп.) ще се включва този признак?
* Големи промени няма, само дето се вкарва едно бързо производство и се вкарват споразумения.

Не ми се чете повече.

Каранедефф, голяма добрина. А има ли и мотиви към проекта някъде?
Последна промяна kontrol на 13 Мар 2007, 01:03, променена общо 1 път
kontrol
Активен потребител
 
Мнения: 1109
Регистриран на: 05 Сеп 2005, 15:49

Мнениеот donna » 13 Мар 2007, 01:03

"Чл.138. (1) При неплащане в определения срок, наложеното административно наказание глоба се заменя със задържане на нарушителя в поделение на МВР и полагане на общественополезен труд"

Въпрос: В какво ще се изразява тоя обществето полезен труд.....щото ,ако това ,за което си мисля :D ще трябва да закрият програмите на МТСП от безработица към заетост :D :D :D :idea:

И още Чл.21. За административни нарушения, извършени от физически лица, могат да се предвиждат и налагат следните административни наказания:

4. задържане на нарушителя в поделение на Министерството на вътрешните работи до 30 денонощия.

На тая държава някой хора ще и излязат златни ,то легло ,то топло ,то манджа ,аджеба ,колко ще е издръжката на едно лице в ареста за един месец?
donna
Старши потребител
 
Мнения: 5350
Регистриран на: 10 Яну 2003, 19:58
Местоположение: Свищов

Следваща

Назад към Обсъждане на законопроекти


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


cron