Страница 1 от 1

КАЗУС

МнениеПубликувано на: 26 Мар 2020, 16:09
от slawww
Малко съдействие за решаване на този казус .

Казус ЗОДОВ
С Наказателно постановление номер 19-4332-007387 от 23.04.2019г., издадено от СДВР ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ СДВР на основание чл. 177, ал. 1, т.4, пр. 1 ЗДвП на Стоил Кръстев е наложена глоба в размер на 200 лв. и на основание чл. 183, ал. 4, т.12 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 50 лв. За да постанови процесния акт, наказващият орган е счел, че на 09.04.2019г., около 15:30 часа в гр. София, по бул. Генерал Данаил Николаев, с посока на движение Сточна гара към Подуене Стоил Кирилов Кръстев в шофирал собственото си МПС с рег. № РА0176ВТ, спряно от движение, движейки се в бус лента. Наказателното постановление е обжалвано, във връзка с което е образувано гр.дело номер 10878/2019г. по описа на СРС. Постановено е решение, с което наказателното постановление е частично отменено. За подаване на жалбата и осъществяване на процесуално представителство г-н Кирилов е ползвал адвокат, на който заплатил такса в размер на 500,00 лева.
Въпроси:
1. Какви са мотивите за частична отмяна на постановлението? Ситематизирайте ги накратко.
Указания! Моля, потърсете съдебния акт в страницата на СРС или на следната страница: https://legalacts.justice.bg/.
2. Възможно ли е в производството по ЗАНН да бъдат присъдени разноски на жалбоподателя? Ако да – обосновете се?
3. В случай, че отговорът на въпрос номер 2 е отрицателен, какъв е редът, по който жалбоподателят може да търси платените от него разноски? Представляват ли пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от ЗОДОВ изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната наказателните постановления?
Указания! Моля вижте чл. 1 от ЗОДОВ и ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 София, 03/15/2017.
4. При приложимост на производството по ЗОДОВ, кой има право да го инициира? Посочете компетентният да разгледа иска съд? Подлежи решението на съда на обжалване и ако – пред кого?
5. Кои са предпоставките за допустимост на иск по ЗОДОВ?

Re: КАЗУС

МнениеПубликувано на: 26 Мар 2020, 19:04
от bvoykov
Хм... какво съдействие искате с въпросите, колега? Същите не са сложни, просто трябва да си намерите актовете, законите и да ги прочетете, а ЗАНН не е дълъг - само осемдесет и косур члена, ЗОДОВ - около 10-тина. Тълкувателното също не мисля беше голямо. С Legalacts сайта не се работи трудно, щом имате деловодни данни, но аз на Ваше място бих се съобразил, че делото по отмяна на НП едва ли е "гр.д" (гражданско дело), както сте посочили в условието, а АНД (Административнонаказателно дело) - така че използвайте тази опция за сортиране на делата при търсене.
1. За първия въпрос просто искат да направите преразказ на мотивите, така го разбирам аз.
2. Прочетете ЗАНН. Съобразете има ли такава разпоредба и ако да, от кога е в сила и кога е било постановено решението. Отбележете какво е сегашното положение за разноските спрямо тогавашното, когато е било постановено решението.
3. Вижте тълкувателното, то отговорът като цяло се съдържа и във въпроса.
4. Прочетете ЗОДОВ - нещата, написани в него, важат в пълна сила.
5. Същото като предходния въпрос.

Re: КАЗУС

МнениеПубликувано на: 26 Мар 2020, 22:00
от doondie
Помислих, че става дума за реален случай...

Мотивите по т. 1 са написани в решението. Какво неясно има? Глобили го, а реално нямали основание, понеже автомобилът не бил спрян от движение, т.е. не е извършил състава на нарушението, за което е санкциониран.
Другите точки няма какво да ги коментирам, понеже явно говорим за писане на домашна работа, а не за нужда от помощ.

Само ще отбележа, че вече разноски се присъждат и при производства по ЗАНН. Към датата на "делото" не е било възможно, затова редът е бил по ЗОДОВ.

Re: КАЗУС

МнениеПубликувано на: 27 Мар 2020, 14:47
от slawww
Не е реален ,разбира се. Благодаря за указанията ви.