Страница 1 от 1

Домашно видеонаблюдение

МнениеПубликувано на: 22 Юли 2021, 13:28
от starla5252
След посегателства над домовете ни във входа поставих СОТ и инсталирах любителска камера за наблюдение. Съсед се е оплакал на КЛ данни. Назначена е проверка. Има стикери указващи наличието. Какво следва?

Re: Домашно видеонаблюдение

МнениеПубликувано на: 22 Юли 2021, 15:52
от roshen
Следва да се постараете да окажете пълно съдействие на КЗЛД при проверката, за да могат да установят обстоятелствата, които Ви ползват. Управителят на ЕС ще бъде служебно привлечен. Ако камерата във входа е поставена след решение на етажната спбственост, има Вътрешни правила за обработка на събираните лични данни; записите не се съхраняват над месец, не би трябвало да имате никакъв проблем и жалбата на съседа Ви ще бъде отхвърлена.

Re: Домашно видеонаблюдение

МнениеПубликувано на: 23 Юли 2021, 09:09
от bozyo
roshen написа:Ако камерата във входа е поставена след решение на етажната спбственост, има Вътрешни правила за обработка на събираните лични данни; записите не се съхраняват над месец, не би трябвало да имате никакъв проблем и жалбата на съседа Ви ще бъде отхвърлена.

ако обаче няма решение на ЕС, или ЕС не е приела правила, или приетите правила не отговарят на изискванията на ЗЗЛД, то може и да не бъде отхвърлена. например записите се съхраняват по-малко от месец, но изтриването им не се документира (чл.25а). да не говорим, че за целта е нужна регистрация на АЛД и че едномесечния срок за унищожение е приложим при неправомерно ползване. всеки месец, всеки ден и всяка минута правим нещо неправомерно, но няма страшно?

от друга страна ЗЧОД предвижда изпълнение на охранителна дейност само от юридически лица и не допуска физическите лица да извършват самоохрана. допустима ли е последната? тя не е търговска дейност и по буквата на закона не попада в обхвата на определението по чл.2. съответно е неприложима нормата на чл.22. което не е забранено, е позволено? или ФЛ трябва да регистрира ЮЛ, да назначи себе си и да "дава 24 часа наряд"?

п.п. не се заяждам, а размишлявам над несъвършенствата на правната ни уредба.

Re: Домашно видеонаблюдение

МнениеПубликувано на: 23 Юли 2021, 14:40
от guest1
Темата е „Домашно видеонаблюдение“.
Правите ли разлика, между „видеонаблюдение“ и „видеозаписване“ с необходимото писмено съгласие?

Re: Домашно видеонаблюдение

МнениеПубликувано на: 23 Юли 2021, 19:26
от roshen
Георги, видеонаблюдението може включва или да не включва запис на изображението, не се ползват двата термина задължително за отделните случаи.
Не съм член на Комисията и всъщност само изразявам своите очаквания, реално не мога да знам как ще се произнесат. Но от опита ми досега мога да кажа, че са доста умерени спрямо такива “битови” случаи. Дори при леки нарушения в начина на обработване, ще дадат указания, няма да наложат санкция. В ЗЗЛД има изключения, предвидени за ФЛ. В определени случаи те не се явяват администратори на лични данни дори и да обработват такива. Конкретно за видеонаблюдението се преценява балансът на интересите на едните спрямо другите. Случайните посетители във входовете например никой не ги пита изрично съгласни ли са да бъдат снимани. Основно има значение къде е поставена камерата, какво снима, с каква разделителна способност (не всички записи позволяват идвнтифициране на хората) и най-вече с каква цел. Ако нещо не е наред, е добре питашият да направи консултация с адвокат, поне аз не се наемам, без да мога да видя всичко, да кажа какво и как да се оправи. Ако обаче трите ключови неща, посочени от мен, са както трябва, с голям процент вероятност може да се очаква да се справи и без допълнителна юридическа помощ.

Re: Домашно видеонаблюдение

МнениеПубликувано на: 23 Юли 2021, 20:20
от guest1
Здравейте! Понеже в ЗЗЛД има само едно споменаване на дума „видео .. нещо си“ - в чл 25д - няма да го коментирам. Ето становище на КЗЛД
Въпрос: Как мога да се защитя, в случай че спрямо собствения ми недвижим имот се извършва видеонаблюдение от камери, разположени в съседен имот с охранителна цел?
Отговор: Действията на лицата във връзка с осъществяване на видеозаснемане с охранителна цел са регламентирани в Закона за частната охранителна дейност, като контролът върху дейностите по този закон е възложен на Главна дирекция „Охранителна полиция” и областните дирекции на МВР. Винаги можете да се обърнете към тези структури на МВР.

Цитирания ЗЧОД, § 1. - дава две дефиниции:
    3. „Видеонаблюдение" е техническа форма на обработка и съхранение в предвидения в закона срок на лични данни, извършвани при спазване на изискванията за защита на личните данни и на разпоредбите и на този закон, свързани с изискванията при обработката на лични данни съгласно чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), включваща заснемане на лица в охраняван обект и запис на получените данни.
    6. „Мониторен контрол" е ограничена форма на видеонаблюдение - наблюдение с технически средства на охранявания обект, без възможност за запис на получените данни.


Автора да каже - какво точно е инсталирано!

Пп. В контекста на темата е, масовото навлизане на „видеорегистратори“ - на автомобили, на дронове, а защо не - и „ръчно преносими“. Дали и те ще предизвикат същите колизии?

Re: Домашно видеонаблюдение

МнениеПубликувано на: 24 Юли 2021, 08:39
от ivanov_p
Авторът нищо да не казва, да не се консултира и да не публикува самопризнания в нета. Имало камера с огромна развелителна способност, лицево разпознаване, сканиране на личните документи и ДНК, а записите се пазят 10 години, какво от това, от комисията да си търсят собственика, а ако случайно има неопровержими доказателства, кой е той, да започнат да доказват, че има връзка между камерата и монитора вътре в жилището или диска за записване, ако и това докажат, ще се окаже че е монтирана от 5 годишния син на питащия или от добре дресираното му куче.
Никога, нищо не се признава!

Re: Домашно видеонаблюдение

МнениеПубликувано на: 24 Юли 2021, 12:41
от guest1
ivanov_p написа:Никога, нищо не се признава!

Законът / предупреждението / правилото „Миранда"!
Имате право да мълчите и да отказвате да отговаряте на въпроси.
Всичко, което кажете, може да бъде използвано срещу вас в съда.
Имате право да се консултирате с адвокат, преди да говорите с полицията, и да присъства адвокат по време на разпит сега или в бъдеще.
Ако не можете да си позволите адвокат, той ще ви бъде назначен преди всяко разпитване, ако желаете.
Ако решите да отговорите на въпроси сега без присъстващ адвокат, пак ще имате право да спрете да отговаряте по всяко време, докато не говорите с адвокат.
Познавайки и разбирайки вашите права, както съм ви ги обяснил, желаете ли да отговорите на въпросите ми без присъстващ адвокат?