Страница 1 от 1

Преодоляване на чл. 43, ал. 6 /ЗАНН

МнениеПубликувано на: 14 Сеп 2021, 19:52
от berto
Здравейте, колеги!

Имам казус, който касае чл. 43, ал. 6 /ЗАНН и ще се радвам ако някой сподели как се преодолява това "спиране", което е посочено там. Какво се прави, когато лицето се издири, намери се (установи се, че е на адреса), но не отваря вратата, за да си получи АУАН-а? Може ли да се издаде наказателно постановление и има ли шанс то да падне в съда, макар че в един наръчник по административен процес, написан за съдилищата, да се твърди, че АУАН-ът не подлежи на съдебен контрол, т.е. и действията, свързани с него да не подлежат на съдебен контрол. Ще се радвам на всякакви логични мнения и съдебна практика, защото аз лично практика не открих, или поне не беше обилна.

Предварително ви благодаря!

Re: Преодоляване на чл. 43, ал. 6 /ЗАНН

МнениеПубликувано на: 14 Сеп 2021, 20:48
от guest1
Здравейте!
Само - ако обясните, какъв проблем имате с връчването на АУАН?
Съдебен контрол има при НП - за акта ... какво да се контролира?

Re: Преодоляване на чл. 43, ал. 6 /ЗАНН

МнениеПубликувано на: 14 Сеп 2021, 21:04
от berto
guest1 според мен е проблем, че ЗАНН казва, че производството се спира ако не се намери нарушителят дори при обстойно издирване. Това не би ли означавало, че няма да има НП? Знам, че съдебен контрол по действията относно АУАН-а няма, но не е ли това основание (неспазването на чл. 43, ал. 6 /ЗАНН) при едно хипотетично НП, основание за отмяната му? Ако един човек си лежи на дивана в хола и не отваря вратата, но телевизорът се чува, че дори и как говори по телефона, но понеже не отваря, не подписва и актът не се връчва, тогава какво се прави?

Re: Преодоляване на чл. 43, ал. 6 /ЗАНН

МнениеПубликувано на: 15 Сеп 2021, 00:03
от guest1
berto написа:guest1 според мен е проблем, че ЗАНН казва, че производството се спира ако не се намери нарушителят дори при обстойно издирване.

Вероятно имате предвид
Чл. 43. (6) Когато нарушителят след щателно издирване не може да бъде намерен, това се отбелязва в акта и производството се спира.

Преди това има
Чл. 40. (1) Актът за установяване на административното нарушение се съставя в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствували при извършване или установяване на нарушението.
(2) Когато нарушителят е известен, но не може да се намери или след покана не се яви за съставяне на акта, актът се съставя и в негово отсъствие.
(3) При липса на свидетели, присъствували при извършването или установяването на нарушението, или при невъзможност да се състави акт в тяхно присъствие, той се съставя в присъствието на двама други свидетели, като това изрично се отбелязва в него.
(4) Когато нарушението е установено въз основа на официални документи, актът може да се състави и в отсъствие на свидетели.

Другото означава - „производство срещу неизвестен извършител“, но то е по други правила.

Re: Преодоляване на чл. 43, ал. 6 /ЗАНН

МнениеПубликувано на: 15 Сеп 2021, 23:02
от doondie
Нотариална покана плюс свидетелски показания от съседи, че лицето реално живее на адреса, а може би и данни от ГРАО и Гранична полиция би трябвало да преодолеят ал. 6 според мен.

Re: Преодоляване на чл. 43, ал. 6 /ЗАНН

МнениеПубликувано на: 16 Сеп 2021, 01:05
от guest1
doondie написа:Нотариална покана плюс свидетелски показания от съседи, че лицето реално живее на адреса, а може би и данни от ГРАО и Гранична полиция би трябвало да преодолеят ал. 6 според мен.

Точно данните от Гранична полиция са най-недостоверни - към момента!