Страница 1 от 1

Покупко-продажба на жилище с право на ползване.

МнениеПубликувано на: 08 Сеп 2020, 15:12
от galinvayov
Здравейте,
Търся съвет за особения случай на съседка изпаднала в затруднение. Ще опитам да се концентрирам върху документалната страна на въпроса до колкото е възможно.
Възрастна жена продава собствен апартамент на своя внук.
Договора е за покупко продажба.
Има включена клауза за доживотно право на ползване.
Данъчна оценка на имота 39500 лв.
Договорена цена 9900 лв. (малко под границата за задължително банково плащане).
Продавача декларира пред нотариус че е получил сумата преди подписването (реално плащане не е правено).
След сключване на сделката в апартамента се настаняват внука и неговата приятелка. По лошото в случая е че е започнал тормоз по отношение на бабата.
Всички режийни разходи продължават да се плащат от бабата.

1. Възможно ли е договора да се разтрогне поради факта че плащане не е извършвано? Какви биха били последиците за продавача заради лъжливата дкларация че сумата е платена?
2. Какви са рамките на правото на ползване, тя може ли да се разпорежда с имота, в частност да изгони внука си от въпросния имот?
3. Според закона ползвателя плаща разходите за имота за времето на ползване. В случая има споделено ползване, трябва ли разходите да се разпределят между ползвателите?

Re: Покупко-продажба на жилище с право на ползване.

МнениеПубликувано на: 08 Сеп 2020, 17:48
от ivanov_p
С развалянето на договора на това основание нещата са трудни и няма смисъл да се започва.
Трябва да се види върху каква част от апартамента е учредено правото на ползване, ако е върху целия се сменя ключа и бабата в апартамента, внука на където му видят очите.

Re: Покупко-продажба на жилище с право на ползване.

МнениеПубликувано на: 08 Сеп 2020, 19:16
от galinvayov
Най-добре да цитирам:
1. ** ** ** продава на ** ** ** следния недвижим имот, а именно: следва подробно описание на имота, за сумата от 9900 лева /словом/, която сума продавачът заяви, че е получил от купувача преди подписването на настоящия договор.
Продавачът ** ** ** си запазва правото на пожизнено ползване върху продавания имот.
Данъчната оценка на продавания имот е в размер на.....
2. Продавачът декларира, че е единствен и неоспорим собственик...
3. Купувачът ** ** ** заяви, че е съгласен и купува недвижимия имот, подробно описан в настоящия договор за цената и при начина на плащане и всички други условия, уговорени в настоящия нотариален акт.
4. ...

Re: Покупко-продажба на жилище с право на ползване.

МнениеПубликувано на: 08 Сеп 2020, 23:21
от jhoro
galinvayov написа:Здравейте ...

Здравейте!
Четейки въпроса (описание) - виждам някои ... неща!
„Договора е за покупко-продажба.“
Навежда на мисълта, че са налични други наследници, които биха претендирали за запазена част - при дарение!
„Данъчна оценка на имота 39 500 лв., а договорена цена 9 900 лв.“ - тоест продава се за 1/4 от данъчната оценка! Зависи от много неща, но в преобладаващия брой случаи - данъчната оценка е много по-ниска от пазарната. За границата от 10 000 лева е ясно!
„Продавача декларира, че е получил сумата - реално плащане не е правено.“
Ами нали затова е декларацията?
Това по текста.

Щом правото на ползване е върху целия апартамент - ползва го само ползвателя! Собственика го притежава, но не може да го ползва! И стигаме до казаното от г-н Иванов - „... сменя се ключа и бабата остава в апартамента, внука на ...“ изчакване!

Re: Покупко-продажба на жилище с право на ползване.

МнениеПубликувано на: 09 Сеп 2020, 00:26
от nikodim77
Здравейте,
...си запазва правото на пожизнено ползване върху продавания имот

Това е разковничето и няма да коментирам по-нататък, а ви препращам към отговорът на ivanov_p, който е кратък, но изчерпателен!
В допълнение ще вметна, че е наличен и ЗЗДН, но горещо Ви съветвам да се обърнете към специалист – адвокат.


пп. докато съм пишел горното има друго мнение, което частично се припокрива с моето, но частично!

Re: Покупко-продажба на жилище с право на ползване.

МнениеПубликувано на: 09 Сеп 2020, 15:10
от galinvayov
Благодаря ви за полезните мнения.