Страница 1 от 1

чл. 26, ал. 2, пр. 1 ЗЗД

МнениеПубликувано на: 16 Май 2016, 12:16
от petrov_1
Може ли да се приложи чл. 26, ал. 2, пр. 1 ЗЗД за нот акт за дарение от 2004 на 2/3 от реална част от парцел в вила зона УПИ с площ от 533 кв като 255 кв. попада под улица и общинско мероприятие тъй като не е приложена регулацията ? Нищожен ли е такъв договор тъй като веща предмета на разпореждане не съществува и не отговаря на действащия устройствен закон изисквания за самостоятелен обект и не отговаря на чл 19 от ЗУТ.

Съдебна делба

МнениеПубликувано на: 17 Май 2016, 11:05
от erfvcd
Мога ли да оспоря в съдебна делба нотариалния акт за дарение 2004 г с който е придобил другия собственик на 2/3 от реална част от парцел но към момента не е приложена регулацията и попада под улица и общинско мероприятие и може да се приложи чл. 26, ал. 2, пр. 1 ЗЗД и чл 19 от ЗУТ тъи като отделената част е с малка квадратура?

Re: чл. 26, ал. 2, пр. 1 ЗЗД

МнениеПубликувано на: 17 Май 2016, 12:58
от karanedeff
НЕ :!:
Защото
С изтичането на сроковете, посочени в § 8, ал.1 от ПР на ЗУТ, отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове за изравняване на частите в образувани съсобствени дворищнорегулационни парцели и за заемане на придадени поземлени имоти или части от тях се прекратява автоматично, без да е необходимо провеждането на административна процедура по § 8, ал.1, изр.2 от ПР на ЗУТ /сега § 8, ал.2 от ПР на ЗУТ/ за изменение на неприложения дворищнорегулационен план.

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3/2010 г. гр.София, 28 март 2011 г.

Re: Съдебна делба

МнениеПубликувано на: 17 Май 2016, 15:15
от petrov_1
Нот акт е за дарение на 2/3 от реална част от имот не за целия имот а реланата част не отговаря на на чл 19 от ЗУТ.

ЗУТ

МнениеПубликувано на: 17 Май 2016, 15:57
от petrov_1
Нот акт за дарение 2004 г на 2/3 на реална част от УПИ не за целия имот а реланата част не отговарящ на на чл 19 от ЗУТ.
Съгласно разпоредбата на чл. 59 от ЗТСУ /отм./ реално определени части от дворищно-регулационни парцели не могат да се придобиват чрез правни сделки или по давност.
Това нормативно решение се възприе и в действащия ЗУТ (в сила от 31.03.2001г.), където в чл. 200, ал.1 се предвиди, че реално определени части от поземлени имоти в границите на населените места и селищните образувания могат да се придобиват чрез правни сделки или по давност, само ако са спазени изискванията за минимални размери по чл. 19, т.е. за лице и повърхност.
Въпроса ми е нот акт за дарение може ли да се оспори от другия съсобственик ?

Реална част от УПИ

МнениеПубликувано на: 18 Май 2016, 07:13
от petrov_1
Нот акт за дарение 2004 г на 2/3 на реална част от УПИ не за целия имот а реланата част не отговарящ на на чл 19 от ЗУТ.
Съгласно разпоредбата на чл. 59 от ЗТСУ /отм./ реално определени части от дворищно-регулационни парцели не могат да се придобиват чрез правни сделки или по давност.
Това нормативно решение се възприе и в действащия ЗУТ (в сила от 31.03.2001г.), където в чл. 200, ал.1 се предвиди, че реално определени части от поземлени имоти в границите на населените места и селищните образувания могат да се придобиват чрез правни сделки или по давност, само ако са спазени изискванията за минимални размери по чл. 19, т.е. за лице и повърхност.
Въпроса ми е нот акт за дарение може ли да се оспори от другия съсобственик ?

Re: Съдебна делба

МнениеПубликувано на: 19 Май 2016, 09:50
от karanedeff
Чувал ли си поговорката "От жена и от съд се иска всичко - пък каквото дадат" :idea:

Re: Съдебна делба

МнениеПубликувано на: 19 Май 2016, 10:53
от petrov_1
ахахахах нали :)