Страница 1 от 1

Присвояване на имот от роднина въз основа на ползване

МнениеПубликувано на: 14 Авг 2019, 22:05
от diamond_star
Здравейте,
Предварително благодаря за отделеното време. Излагам казусът хронологично с молба за мнение и съвет.
Две съседни къщи с двор, собственост на първи братовчедки. Преди поне 25 години баба ми е дала на братовчедка си част от своя двор с устната уговорка, че е нужен за узаконяване на къщата й (тъй като не е била построена на достатъчно отстояние от нашата и по закон узаконяване не е било възможно). Макар и с уговорката за това временно ползване, частта от двора фигурира в нашите документи за къщата и през цялото време се плаща данък за имота. 8 години след смъртта на баба ми се получава известие (адресирано до баба ми), че по искане на братовчедка й, внесена молба и извикани трима свидетели, тази част от имота е вписан като нейна собственост.
Въпросите са няколко:
1. Възможно ли е да се известява починал човек при положение, че собствеността над имота е уредена от съпруга и сина й?
2. Възможно ли е подобно придобиване при положение, че имотът фигурира в нашите документи и за него са плащани данъци?
3. Каква е тежестта на устната уговорка за временно ползване, особено в случай, че за тази уговорка се знае от съседите?

Благодаря за отделеното време и моля за съвет как следва да се процедира в този случай!
Поздрави!

Re: Присвояване на имот от роднина въз основа на ползване

МнениеПубликувано на: 15 Авг 2019, 13:19
от ina53
Здравейте, вероятно е започнало производство по издаване на констативен нотариален акт, въз основа на обстоятелствена проверка, като за да се признае правото и на собственост дворът е трябвало да е ползван над 10г. без прекъсване от ползвателя и да няма друг собственик/Закон за собствеността- чл. 79. "Правото на собственост по давност върху недвижим имот се придобива с непрекъснато владение в продължение на 10 години.Ако владението е добросъвестно, правото на собственост се придобива с непрекъснато владение в продължение на 5 години"./, за което да свидетелстват пред нотариуса трима свидетели, обикновено- живущи наоколо съседи. След като по документи няма прехвърляне, а баба Ви си има наследници, които не са се отказали от наследството, ако действително нотариус е издал такъв констативен нотариален акт, то той може да се оспори единствено пред Съда и за това ще Ви е нужен адвокат.

Re: Присвояване на имот от роднина въз основа на ползване

МнениеПубликувано на: 15 Авг 2019, 18:04
от teogeo
В допълнение на гореизложеното от ina53:

Владението на може да бъде добросъвестно (поне по описаното). Ако се влезе в съд, същината на спора ще е
дали тази баба ще докаже (най-вече чрез свидетели), че 10 години е владяла въпросната част. Нещата наистина не са еднозначни покрай доказването на владение. Още повече на владение върху реална част от имот.

Re: Присвояване на имот от роднина въз основа на ползване

МнениеПубликувано на: 16 Авг 2019, 22:05
от kalahan2008
В допълнение към гореизложеното:
Направете справки в:
- Общината - дали има изменение на ПУП (подробния устройствен план) за имота, респ. за реалната част.
Съгласно чл. 200, ал. 1 ЗУТ реално определени части от поземлени имоти в границите на населените места и селищните образувания могат да се придобиват чрез правни сделки или по давност само ако са спазени изискванията за минималните размери по чл. 19.
- Агенцията по геодезия, картография и кадастър - съставянето на констативен нотариален акт за реална част от поземлен имот изисква предварително изготвяне на проекто-скица и изменение на кадастралната карта.

Re: Присвояване на имот от роднина въз основа на ползване

МнениеПубликувано на: 17 Авг 2019, 09:44
от teogeo
kalahan2008 написа:В допълнение към гореизложеното:
Направете справки в:
- Общината - дали има изменение на ПУП (подробния устройствен план) за имота, респ. за реалната част.
Съгласно чл. 200, ал. 1 ЗУТ реално определени части от поземлени имоти в границите на населените места и селищните образувания могат да се придобиват чрез правни сделки или по давност само ако са спазени изискванията за минималните размери по чл. 19.
.


... или ако тази реална част се присъединява към съседен имот и имотът, от който е отнета продължава да отговаря на изискванията за площ и лице на чл. 19 от ЗУТ.

Re: Присвояване на имот от роднина въз основа на ползване

МнениеПубликувано на: 17 Авг 2019, 22:32
от kalahan2008
teogeo написа:... или ако тази реална част се присъединява към съседен имот и имотът, от който е отнета продължава да отговаря на изискванията за площ и лице на чл. 19 от ЗУТ.

Да, така е, но от дадената информация достигнах до извода, че не е такъв случаят, затова спестих тази част от закона.

Re: Присвояване на имот от роднина въз основа на ползване

МнениеПубликувано на: 17 Авг 2019, 22:37
от teogeo
kalahan2008 написа:
teogeo написа:... или ако тази реална част се присъединява към съседен имот и имотът, от който е отнета продължава да отговаря на изискванията за площ и лице на чл. 19 от ЗУТ.

Да, така е, но от дадената информация достигнах до извода, че не е такъв случаят, затова спестих тази част от закона.


Две съседни къщи с двор, собственост на първи братовчедки. Преди поне 25 години баба ми е дала на братовчедка си част от своя двор с устната уговорка, че е нужен за узаконяване на къщата й


На мен на това ми заприлича. Двете баби - съседки и едната отцепва част от имота на другата и го присъединява към своя.

Re: Присвояване на имот от роднина въз основа на ползване

МнениеПубликувано на: 18 Авг 2019, 11:09
от kalahan2008
Аз останах с впечатление, че дворът е само един, а къщите са две. Може и да не съм разбрал правилно.

Re: Присвояване на имот от роднина въз основа на ползване

МнениеПубликувано на: 18 Авг 2019, 12:34
от Melly
diamond_star написа:Здравейте,
Предварително благодаря за отделеното време. Излагам казусът хронологично с молба за мнение и съвет.
Две съседни къщи с двор, собственост на първи братовчедки. Преди поне 25 години баба ми е дала на братовчедка си част от своя двор с устната уговорка, че е нужен за узаконяване на къщата й (тъй като не е била построена на достатъчно отстояние от нашата и по закон узаконяване не е било възможно). Макар и с уговорката за това временно ползване, частта от двора фигурира в нашите документи за къщата и през цялото време се плаща данък за имота. 8 години след смъртта на баба ми се получава известие (адресирано до баба ми), че по искане на братовчедка й, внесена молба и извикани трима свидетели, тази част от имота е вписан като нейна собственост.

Въпросите са няколко:
1. Възможно ли е да се известява починал човек при положение, че собствеността над имота е уредена от съпруга и сина й?
2. Възможно ли е подобно придобиване при положение, че имотът фигурира в нашите документи и за него са плащани данъци? -
3. Каква е тежестта на устната уговорка за временно ползване, особено в случай, че за тази уговорка се знае от съседите?

Благодаря за отделеното време и моля за съвет как следва да се процедира в този случай!
Поздрави!

Считам, че независимо от сделката, с която вашите наследодатели са ви прехвърлили собствеността върху целия двор, съсобствеността върху този имот не е прекратена към настоящия момент.
Ще следва да потърсите помощ от адвокат.
Важна отправна точка:
Владение след 1973, установено върху частта в срока по чл.79 ЗС, за която се подготвя издаване на КОНСТАТИВЕН нот. акт, не води до придобивна давност върху тази реална част.