начало

Венецианската комисия видя неясни и произволни промени в проекта за нова Конституция Венецианската комисия видя неясни и произволни промени в проекта за нова Конституция

Съсобственост с държавата и реституция

Правила на форума
Ако искате да Ви помогнат, помогнете и Вие: Българската Коледа - http://www.bgkoleda.bg/ ; SOS Детски селища България - http://www.sosbg.org/ ; Спаси, дари на .... - http://www.save-darina.org/ ; И АЗ МОГА - http://www.icantoo.eu/ ; Единен дарителски номер - http://dmsbg.com/projects_list_actual.php ; Коледа 365 - http://koleda365.org/ ...


Съсобственост с държавата и реституция

Мнениеот Радостина » 09 Ное 2002, 16:29

През 1992 г. ни беше реституиран имот. От него беше приспадната 1/8 ид.ч. заради извършено имотно обезщетение /апартамент/ при отчуждаването на един от съсобствениците, т.е. беше извършена частична реституция на 7/8 ид.ч. от имота, равняващи се на 2000 кв.м. Останалата 1/8 ид.ч. от имота остана извън него като общинска собственост. През 1996 г. беше попълнен кадастралния план на района като по този начин тази 1/8 ид.ч. бе изключена от новозаснетия и реституиран ни имот.
С решение на ВКС се казва - цитирам:
" Частична реституция на имота е недопустима, но дори да се приеме, че в резултат на Решение... на Кмета на гр.... е възстановена част от имота, принадлежала на ищците, следва че между тях и държавата е възникнала съсобственост при дялове 7/8 ид.ч. за ищците и 1/8 ид.ч. за държавата, която съсобственост може да бъде ликвидирана чрез делба, но не чрез кадастрално заснемане като отделни имоти на реални площи, съотвестващи на идеалните части на съсобствениците..."
Получава се така, че в момента ни се оспорва реституцията. Има ли основание съда за подобна позиция при положение, че има съдебна практика, която допуска частичната реституция без да се изисква наличието на такава реална делба и не е ли достатъчен факта, че спорната 1/8 ид.ч. остава извън реституирания имот и чрез кадастралното попълване на района много ясно проличава, че е изключена от границите на реституирания имот и същестува като отделен имот? Реално ние не сме заграбили тази 1/8 ид.ч., напротив – ние нямаме претенции към нея и точно заради това не беше върнато имотното обезщетение и получилият го съсобственик не участваше в реституцията. Какво може да се направи, за да не се изгуби имота заради явно администратимвно недоразумение или непознаване на закона?
?
Моля, помогнете, защото чувам различни версии и не знам вече коя е вярна и коя "платена"?
Радостина
 

Re: Съсобственост с държавата и реституция

Мнениеот 777 » 09 Ное 2002, 17:46

На Вас никой не Ви оспорва реституираният имот. Доколкото разбирам на вас Ви се оспорва, че сте собственици на реални части от конкретен имот, докато в действителност Вие сте собственици на идеални части от същия, а именно на 7/8 ид.ч. от него, а останалите 1/8 ид.ч. е собственост на общината. Погледнете внимателно скицата на имота /така както е нанесен в кадастъра/ и вежте дали м/у вашия парцел и този на общината има знак Z, /този знак трябва да стои върху линията, която разделя двата съседни парцела/ ако има - това е знак за съсобственост между двата парцела, а това значи, ме Вие и собствениците на съседния парцел /общината/ сте съсобственици. Всики има от парцела на другия съответни ид.части и тогава единствения изход от положението е - делба. Най - интересното е, че по силата на регулацията може да възникне съсобственост, докато обратното /по силата на регулацията да се прекрати съсобственост/ е невъзможно. Ако Z върху скицата отсъства, тогава всичко е наред.
777
 

Re: Съсобственост с държавата и реституция

Мнениеот Радостина » 10 Ное 2002, 02:49

Благодаря Ви за отговора!!! Не мислех, че някой ще вземе отношение и затова не се разпрострях на дълго и на широко, но виждам, че има нужда от някои пояснения.
Имотът е реституиран по чл.2 от Закона за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, и ЗС.
Значи имота е върнат с планоснимачен номер, а липсващата 1/8 ид.ч. е около него разпокъсано - в разширението на две улици, така че ако трябва да се говори за друг /втори/ новоформиран имот от тази 1/8 ид.ч. с нов планоснимачен номер, то такъв просто няма. Правени са три съдебни експертизи, две от които са тройни, които доказват, че тази 1/8 ид.ч. е изключена от реституирания имот. В заповедта на кмета, с която се отменя отчуждаването, се казва изрично, че имота се връща след приспадане на тази 1/8 ид.ч. заради взетото жилище. Ако трябва да се извърши в момента реална подялба между нас в частта ни на 7/8 ид.ч. и на общината с 1/8 ид.ч. на стария имот такъв, какъвто е бил при отчуждаването, то той вече не може да се възстанови в предишното му състояние по обясними причини, тъй като може ли улици да бъдат собственост и на граждани - това е просто парадокс, нали? Ако беше отделено едно голямо парче от имота разбирам, но тук се касае все едно за подравняване с ножица...
Радостина
 

Re: Съсобственост с държавата и реституция

Мнениеот 777 » 10 Ное 2002, 11:36

Бихте ли ми казали дали някъде в момента има висящо дело по този въпрос, и ако да - в коя инстанция и какъв е предмета на спора, защото явно не мога да се ориентирам.
777
 

Re: Съсобственост с държавата и реституция

Мнениеот Радостина » 10 Ное 2002, 17:08

Да, има висящо дело. Поводът е следния: когато ни реституираха имота, го върнаха обременен, т.е. имаше няколко бараки с наематели, които бяха настанени по чл. 120 ППЗТСУ. Някои от тях излязоха след няколко години без да сключат договор с нас, с други водихме дела, а един от тях стои и до ден днешен - вече 10 г., защото има претенции, че държавата е в съсобственост с нас и той се намира именно на тази нейна 1/8 идеална част. В момента делото е върнато за ново разглеждане в окръжен съд от ВКС, част от чието решение цитирах по-горе. Именно затова ни се оспорва реституцията, тъй като нашият иск е основан на чл. 108 ЗС и чл. 59 ЗЗД и както предполагам знаете, ответникът е длъжен да ни обори, че сме собственици и наистина го прави, но се питам доколко има такова основание и доколко нещата са решени по друг начин. Основание за това ми съмнение е, че ВКС смесва юридическите понятия суперфиция и така наречената "времянка" по чл.120 ППЗТСУ, с което едва ли не казва, че каквото и да е извършено строителство в отчуждения имот е пречка за реституцията, а имота беше отчужден за строеж на училище и именно поради неговото непострояване, беше реституиран.
Ако ми оставите email, бих могла да ви изпратя направо в оригинал двете решения - на окр.съд /в наша полза/ и на ВКС /в негова полза/.
Много Ви благодаря за отзивчивостта, но мистерията е доста голяма, защото и юристите, към които се обърнах, ми дават противоречиви отговори!
>
> Бихте ли ми казали дали някъде в момента има висящо дело по
> този въпрос, и ако да - в коя инстанция и какъв е предмета на
> спора, защото явно не мога да се ориентирам.
Радостина
 Назад към Съсобственост и делба


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


cron