Страница 1 от 1

Сънаследствен имот

МнениеПубликувано на: 23 Апр 2003, 16:05
от 777
А, Б, С и Д са съсобственици на недвижим имот. Съсобствеността е възникнала от наследяване и наследството не се изчерпва само с този имот. А и Б прехвърлят чрез покупко-продажба на С своите ид.ч. от сънаследствения имот без участието на Д, но при спазване на чл. 33 - ЗС. Оказва се обаче, че към момента на покупко-продажбата С е женен.

Моето мнение: сделката е НИЩОЖНА.

Ще се радвам да чуя и видя аргументи "за" и "против".

Re: Сънаследствен имот

МнениеПубликувано на: 23 Апр 2003, 18:18
от МСМ
Защо да е нищожна - защото не е спазен чл. 33 ог ЗС ли?
Дори С да беше съвсем чуждо на съсобствеността лице, сделката пак нямаше да е нищожна. Само другият съсобственик щеше да има право да изкупи продадената част.
Ако съпругата на купувача е трето лице по смисъла на чл. 33 ЗС, жененият съсобственик ще е поставен при по-неблагоприятни условия от неженения. Никога няма да може да купи идеалната част на А или Б без съгласието на Д, а нежененият ще може. Някак си не върви. Може да ми възразиш, че целта на чл. 33 е да се намали "раздробяването" на имота на идеални части, а тук тая цел не се постига (от съсобствеността "излиза" А, но "влиза" съпругата, и остават пак толкова маймуни). Да, де, ама...

Re: Сънаследствен имот

МнениеПубликувано на: 23 Апр 2003, 18:21
от 777
Не, не смятам, че следва са се мисли в посока чл. 33 - ЗС.
Нищожността идва от неспазването на друга законова разпоредба.

Re: Сънаследствен имот

МнениеПубликувано на: 23 Апр 2003, 18:48
от МСМ
Коя друга?
Това нали не е гатанка?

Re: Сънаследствен имот

МнениеПубликувано на: 23 Апр 2003, 18:58
от 777
Извинявай, разбира се, че не е гатанка.
Не е спазен чл. 76 - ЗН.

Re: Сънаследствен имот

МнениеПубликувано на: 23 Апр 2003, 19:11
от МСМ
Ммм, може и да си прав. :)

Re: Сънаследствен имот

МнениеПубликувано на: 23 Апр 2003, 19:14
от МСМ
Само че какво от това, че С е женен?

Re: Сънаследствен имот

МнениеПубликувано на: 23 Апр 2003, 19:34
от 777
Ами това според мен е най-интересната част.
ВС приема /и тук практиката му не е противоречива/, че ако част от сънаследствен имот се прехвърля от един наследник на друг, чл. 76-ЗН няма приложение, тъй като имуществото си остава в кръга на наследниците и не се разпилява към 3-ти чужди за наследството лица. По тази причина един ден като се стигне до делба просто тези наследници ще имат по-голям дял от другите.
С 2 думи ролята на чл. 76-ЗН има една цел: съхраняване на наследството в патримониума на наследниците до момента на неговата делба.
Както и да го погледнеш съпругата е 3-то на наследството лице и по тази причина според мен сделката е нищожна.
Въпросът обаче е, че покрай сухото ще изгори и мокрото, т.е. желанието на прехвърлителите не е било да разпиляват имота на 3-ти лица, а просто не са съобразили, че продават на женен човек.

Re: Сънаследствен имот

МнениеПубликувано на: 23 Апр 2003, 19:43
от МСМ
Това не съм го срещала, да си призная, а и не се замислих.
Далеч не съм сигурна, че съм права в това, което написах най-напред (за чл. 33, последният абзац), но ако приемем, че съм права, не важат ли същите аргументи и тук?
Е, признавам си, че тези мои аргументи почти се свеждат до "някак си не върви". ;)

Re: Сънаследствен имот

МнениеПубликувано на: 23 Апр 2003, 20:29
от 777
Ох, това е една от причините да искам и други мнения, различни от моето.
Твоите аргументи в стил "някак си не върви" ми минаха през главата над 100 пъти..., но понеже се опитвам да предотвратя ответен удар в съдебно заседание, като сама си оборвам тезите ... а то така не става ...