Страница 1 от 1

така ли е?

МнениеПубликувано на: 17 Мар 2004, 18:43
от Илект
Уважаеми адвокати,
става въпрос за делба на имот. Съдът е постановил, че А трябва да изплати на В неговата част от имота. Обаче А не плаща. Може ли В в този случай да плати на А неговата част от имота и В да стане собственик на целия имот?
Моля ви помогнете. Нямате представа колко много различни мнения и съвети ми дадоха, колко много адвокати смених. Къде мога да прочета за това? Кой закон, наредба .........
предварително ви благодаря

Re: така ли е?

МнениеПубликувано на: 17 Мар 2004, 20:25
от stavrev
Ами то май не е много сложно-ако А не плати в шестмесечен срок В може да иска имота да се изнесе на публична продана и да си го купи целия-чл.288,ал7 ГПК. Но без публична продан няма да мине.

Re: така ли е?

МнениеПубликувано на: 18 Мар 2004, 10:46
от Илект
Благодаря ти за бързия отговор, ама нещо се обърках. Виж тука какво пише

Чл. 288. (Изм.- Изв., бр. 90 от 1961 г., ДВ, бр. 28 от 1983 г. и бр. 31 от 1990 г.)
(7) (Ал. 7 изм. - ДВ, бр. 124/97 г.; изм., бр. 64 от 1999 г.) Съделителят, в чийто дял е поставен имотът по реда на ал. 2 и 3, става негов собственик, след като изплати в срока по ал. 6 определеното парично уравнение заедно със законната лихва. Ако уравнението не бъде изплатено в този срок, решението за възлагане се обезсилва по право и имотът се изнася на публична продан. Имотът може да не бъде изнесен на публична продан и да се възложи на другия съделител, който отговаря на условията по ал. 3, ако той заплати веднага цената, по която е оценен имотът при делбата, намалена със стойността на дела му в него.

А пък ти казваш, че без публична продан няма да мине. И какво да правя сега?

Re: така ли е?

МнениеПубликувано на: 22 Мар 2004, 15:45
от mutsa
С молба до съдия - изпълнителя поискайте имотът да се възложи на вас, ако разбира се отговаряте на условията по ал.3, като заявите готовността си да заплатите цената веднага.

Re: така ли е?

МнениеПубликувано на: 22 Мар 2004, 19:58
от stavrev
Да, с молба и ако не отговаря ще иска изнасяне на публична продан.