начало

МВР ще продължи да получава, вместо служителите си, хонорарите им за експертизи МВР ще продължи да получава, вместо служителите си, хонорарите им за експертизи

право на строеж

Правила на форума
Ако искате да Ви помогнат, помогнете и Вие: Българската Коледа - http://www.bgkoleda.bg/ ; SOS Детски селища България - http://www.sosbg.org/ ; Спаси, дари на .... - http://www.save-darina.org/ ; И АЗ МОГА - http://www.icantoo.eu/ ; Единен дарителски номер - http://dmsbg.com/projects_list_actual.php ; Коледа 365 - http://koleda365.org/ ...


право на строеж

Мнениеот anwalt » 04 Апр 2004, 10:43

Казусът е следният: Наследствен имот е СИО, но единят съпруг е починал. От брака има три деца, които са наследили от починалия съпруг по 1/8 , преживелия съпруг разполага с 5/8 идеални части. Възможно ли е делбата да се изърши така, че преживелият съпруг да прехвърли на едно от децата 3/8 от построената сграда БЕЗ ПРАВО НА СТРОЕЖ , останалите две деца да получат от преживелия съпруг по 1/8 и по 1/2 право на строеж.
Тоест в крайна сметка да се получи така : едното дете да разполага с 1/2 от построената сграда (1/8 по наследство от починалия съпруг+ 3/8 получени от преживелия съпруг) БЕЗ НИКАКВО ПРАВО НА СТРОЕЖ , а останалите две деца да разполагат с по 1/4 от построената сграда (по 1/8 по наследство от починалия съпруг +1/8 получена от преживелия съпруг) И С ПО 1/2 ПРАВО НА СТРОЕЖ?

Прюдициалните въпроси са два:
1. Правото на строеж необходимо свързано ли е с правото на собственост върху части от построената сграда или може да се прехвърля и наследява независимо от правото на собственост върху построената сграда? Тоест трите деца получли ли са вече по наследство от починалия съпруг и по 1/8 от правото на строеж или не? И преживелият съпруг , който разполага с 5/8 идеални части от построената сграда може ли да се разпорежда с цялото право на строежа и да го разпредели само между две от децата?
anwalt
 

Re: право на строеж - пояснение

Мнениеот anwalt » 04 Апр 2004, 10:46

на трети ред от горното съобщение имам в предвид "...останалите две деца да получат от преживелия съпруг по 1/8 от построената сграда и по 1/2 право на строеж"
anwalt
 

Re: право на строеж

Мнениеот pppp » 04 Апр 2004, 11:19

собствеността на идеални части от парцела е свързано с правото на строеж върху него.
pppp
 

право на надстрояване

Мнениеот anwalt » 07 Апр 2004, 17:58

А може ли право на надстрояване да се учреди само на един или само на двама от тримата сънследници? Т.е сънаследникът "А", който е получил 1/2 идеални части от построената сграда да не получи никаво право на надстрояване, а по 1/2 право на надстровяне да получат само сънаследниците "Б" и "В" , които получават по 1/4 идеални части от построената сграда? И ако това е възможено, при упражняването на правото на надстрояване от сънаследниците "Б" и "В" ще се търси ли съгласието на сънаследника "А", притежаващ 1/2 идеална част от построената сграда?
anwalt
 

Re: право на надстрояване

Мнениеот stavrev » 08 Апр 2004, 10:33

Право на надстрояване се учредява от собственика на земята , на която е построена сградата -чл.183,ал.2 ЗУТ. Не разбрах "А" дали е собственик на земята.Ако не е ,се иска само неговото съгласие..
stavrev
Потребител
 
Мнения: 485
Регистриран на: 07 Дек 2001, 20:31

Re: право на надстрояване

Мнениеот anwalt » 08 Апр 2004, 10:53

"A" не е собственик на земята. Собственик на земята е "X", който е наследотател.
"А", "Б" и "В" са наследници.
Въпросът е може ли делнбата да се извърши така, че "А" да получи 1/2 идеални части от построената сграда БЕЗ ПРАВО НА НАДСТРОЯВАНЕ. А наследодателя "X" (собственик на земята) да учреди право на надстрояване САМО НА "Б" и "В"., които са получили само по 1/4 от построената сграда.
Ако "Б" и "В".ю имат учредено право на надстрояване от собственика на земята, небходимо ли е съгласието на "А" за да се надстроява?
anwalt
 

Re: право на надстрояване

Мнениеот stavrev » 08 Апр 2004, 11:24

Да. "Х" може да учреди право на надстрояване само на "Б" и "В" ,обаче също трябва и декларация-съгласие с нот.заверка на подписа на "А". Така ,че без последния не става.
stavrev
Потребител
 
Мнения: 485
Регистриран на: 07 Дек 2001, 20:31

Re: право на строеж

Мнениеот Златева » 09 Апр 2004, 14:17

Казусът не е коректно зададен. Тъй като имотът е бил придобит в СИО, безспорно съдебна делба се допуска при квоти 5/8 за преживелия съпруг и по 1/8 ид. част за за всяко от децата. Това са законово определените квоти, чийто размер не може да бъде дерогиран по договорен път. Както при съдебна, така и при доброволна делба суперфицията /разбирана най-общо - включително и право на надстрояване и пристрояване/ може да бъде самостоятелен обект при оформяне на дяловете. Ако сме в хипотеза на съсобствено дворно място и изградена в него сграда в етажна собственост, следва да се изследват 2 въпроса: дворното място също ли е наследимо или в наследствената маса фигурира само право на строеж. Ако става въпрос за право на собственост решението на казуса е едно, а при наличието на суперфиция - друго. Оставам с впечатлението, че се наследява право на собственост върху сграда, изградена при учредено право на строеж в чуждо дворно място. Ако това е така, при делбата - като самостоятелни дялове се оформят самостоятелен обект в сграда, ведно със съответното ид. число от общите части на сградата и от правото на строеж.
По приницип обаче, съдебната практика приема за допустимо суперфицията да бъде самостоятелен обект на придобиване - т. е. един съделител придобива в собственост апартамент ведно с ...ид. част от пр. на с/ст, а др. съделители - право на надстрояване.
Златеваanwalt написа
>
>
> Казусът е следният: Наследствен имот е СИО, но единят съпруг
> е починал. От брака има три деца, които са наследили от
> починалия съпруг по 1/8 , преживелия съпруг разполага с 5/8
> идеални части. Възможно ли е делбата да се изърши така, че
> преживелият съпруг да прехвърли на едно от децата 3/8 от
> построената сграда БЕЗ ПРАВО НА СТРОЕЖ , останалите две деца
> да получат от преживелия съпруг по 1/8 и по 1/2 право на
> строеж.
> Тоест в крайна сметка да се получи така : едното дете да
> разполага с 1/2 от построената сграда (1/8 по наследство от
> починалия съпруг+ 3/8 получени от преживелия съпруг) БЕЗ
> НИКАКВО ПРАВО НА СТРОЕЖ , а останалите две деца да
> разполагат с по 1/4 от построената сграда (по 1/8 по
> наследство от починалия съпруг +1/8 получена от преживелия
> съпруг) И С ПО 1/2 ПРАВО НА СТРОЕЖ?
>
> Прюдициалните въпроси са два:
> 1. Правото на строеж необходимо свързано ли е с правото на
> собственост върху части от построената сграда или може да се
> прехвърля и наследява независимо от правото на собственост
> върху построената сграда? Тоест трите деца получли ли са вече
> по наследство от починалия съпруг и по 1/8 от правото на
> строеж или не? И преживелият съпруг , който разполага с 5/8
> идеални части от построената сграда може ли да се разпорежда
> с цялото право на строежа и да го разпредели само между две
> от децата?
Златева
 

Re: право на надстрояване

Мнениеот vanja » 10 Апр 2004, 10:57

Струва ми се, че много оплетено сте описали казуса, колега. Първо как наследодателя Х ще учреди право на каквото и да било, при положение, че е починал.
Ще се опитам да интерпретирам казуса, ако не съм разбрала правилно ще ме поправите. Един имот, представляващ земя и сграда, е СИО. Единият съпруг умира и оставя 4 наследници - преживелия съпруг, който получава 5/8 ид.ч. от имота и 3 деца, които получават по 1/8 ид.ч. от имота. Т.е. имота - като земя и сграда е съсобствен на 4 души. Целта е имота да се раздели реално между съсобствениците или да се учреди право на надстрояване на някои от тях? Уточнете целта, за да не си говорим само хипотетично.
Първо искам да поясня, че според мен правото на строеж, за което питате дали е необходимо свързано с правото на собственост, в настоящия случай то (правото на строеж) се поглъща така да се каже от правото на собственост. Имам предвид, че наследниците са получили правото на собственост върху имота - земя и сграда, в определените по - горе квоти. В това право на собственост се съдържа и правото на строеж на съществуващата сграда в същите квоти, в които е и правото на собственост. Т.е. ако сградата погине, всеки от съсобствениците има право отново да построи такава част от сградата, колкото ид.ч. е притежвал и преди. В тази връзка според мен преживялата съпруга не може да прехвърля някакви части от правото на строеж отделно от правото на собственост върху притежаваните от нея ид.ч. Може да прехвърли ид.ч. от правото си на собственост (всички или част от тях) на някой от другите съсобственици и то без да се спазва чл.33 от ЗС. Другият въпрос, който ми изниква е, дали наистина може при една делба един от съделителите да получи право на строеж или право на надстрояване. Колежката Златева казва, че имало практика. Нямах време да потърся такава практика, преди да започна да пиша, така че може да се изкажа малко неподготвена. Съмненията ми произтичат от това, че при договора за делба се заверяват нотариално само подписите на съделителите и това може да стане дори в друг район, а не там където е имота. Докато правото на строеж, съотв. надстрояване, трябва да стане с нотариален акт и то в същия район. Може би някой друг колега ще помогне по този въпрос.
Единият вариант е съсобствениците съвместно да учредят право на надстрояване на някой от тях. В този случай надстроеното става изключителна собственост на този, но когото е било учредено правото. Отделно от това съществуващата (наследена сграда и мястото) може да се разделят. Другият вариант е преживелият съпруг да прехвърли част от ид. си ч. на който иска от децата и след това да се делят. Зависи каква е целта на занятието? Правото на строеж или надстрояване е отделна работа от делбата. Ако първо се разделят и стане етажна собственост, тогава погледни чл.183 от Закона за устройство на територията.
vanja
Младши потребител
 
Мнения: 28
Регистриран на: 13 Яну 2005, 14:15

Re: право на надстрояване

Мнениеот anwalt » 10 Апр 2004, 17:17

Съжалявам, изразила съм се неправилно. Лицето X е още живо и неправилно съм употребила термина наследодател за него.
Целта е имотът да се раздели приживе на X . Притежаваните квоти са както са описан по-горе: X - 5/8 идеални части, а А, Б и В по 1/8 идеални части.
Волята на X е имотът да се раздели така, че едно от децата му - А- да получи по-голяма част от построената сграда , а именно X да прехвърли на А 3/8 от своите 5/8, а на Б и В да прехвърли по 1/8. Идеята е , за да се изравнят дяловете, право на надстрояване да получат само Б и В и то така, че да се обезпечи, че А няма да пречи на надстрояването или пък няма да ги изнудва за запалащане срещу съгласието си.
Затова питам, дали е възможно право на надстрояване да получат само Б и В и дали е необходимо съгласие от А за упражняване на правото на надстроявне.
anwalt
 


Назад към Съсобственост и делба


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron