Страница 1 от 1

заповед по чл. 410 ГПК и чл. 38, ал.2 ЗУЕС

МнениеПубликувано на: 22 Окт 2014, 13:14
от onzitam4
Привет.
Общото събрание на Етажната собственост взима решение, че един от живущите неправомерно е заел цяло общо помещение и го е заключил. Поради това с решението събранието му дава срок да им предаде владението върху помещението и го отключи. Дава му се и срок. Човека обаче не изпланява това, въпреки че решението влиза в сила.

Искам да питам може ли за изпълнение на това решение - предаване на владението върху въпросното помещение - да се издаде Заповед по чл. 410 ГПК, тъй като съгл. чл. 38, ал.2 ЗУЕС : Когато собственик, ползвател или обитател не изпълни решение в определения срок, председателят на управителния съвет (управителят) може да подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410, ал. 1, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс. Към заявлението се прилага препис от решението на общото събрание.

Според едно от становищата които за съжаление срещнах, независимо от разпоредбата на чл. 38, ал.2 ЗУЕС, по реда на чл. 410 ГПК не можело да се издават Заповеди за предаване на владение на недвижим имот въз основа на Решение на общо събрание на ЕС.
Някой ако е срещал съдебна практика, че може да се издаде такава заповед по чл. 410 ГПК, моля да я постне. Благодаря!

Re: заповед по чл. 410 ГПК и чл. 38, ал.2 ЗУЕС

МнениеПубликувано на: 22 Окт 2014, 13:20
от ivanov_p
Не! За вадене трябва да търсите друго.
Направете ново събрание и му изпратете покана да започне да плаща наем, според ид.части на собствениците. След това може да водите дело за наема, ако помещението не ви трябва.

Re: заповед по чл. 410 ГПК и чл. 38, ал.2 ЗУЕС

МнениеПубликувано на: 06 Ное 2014, 22:01
от onzitam4
Кофти.
Благодаря за съвета!

Re: заповед по чл. 410 ГПК и чл. 38, ал.2 ЗУЕС

МнениеПубликувано на: 10 Юли 2017, 20:23
от nikona25
Р Е Ш Е Н И Е

№180, 07.07.2017г., гр.РазградВ И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

РАЗГРАДСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД състав

На девети юни две хиляди и седемнадесета година

В публично съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТАЛИНА ДОЧЕВА

Секретар Пенка Тоцева

като разгледа докладваното от съдията

гр.дело №54 по описа за 2017г. на РРСПредявен е иск по чл.422 във вр. с чл.124 ГПК във вр. с чл.38 ЗУЕС.

Депозирана е искова молба от Етажната собственост на ЖК П., представлявана от управителя Н.М.М., с която моли съда да приеме за установено, че ответникът следва да освободи и предаде на УС следните обекти: 1.общо таванско помещение, пригодено за умивалник и тоалетна на 7етаж, като премахне катинара и премахне барикадата зад вратата от строителни отпадъци и възстанови разрушената част от тухлената стена, измаже и боядиса помещението в първоначалния му вид и 2. Перално помещение, предназначено за общо ползване, находящо се на партера на кооперацията, като премахне катинара, освободи помещението от дърва и лични вещи и възстанови водопроводната инсталация-мивка, канела и водомер. Ищецът твърди, че на общо събрание на собствениците на ЖК Приста е много пъти е поставян въпроса ответникът да освободи завзетите от него общи части-умивалник и перално помещение. Представя протокол от 21.05.2015г., в който е констатирано, че ответникът не е изпълнил решение на общото събрание от 12.08.2014г. да премахне катинарите на вратата на общите санитарно помещение на таванския етаж и от пералнята в партера за ползване от всички кооператори и чистачката. В исковата молба ищецът е конкретизирал помещенията: 1.общо таванско помещение-умивалник с тоалетна на 7 етаж, южно крило, първи коридор, ползващо се от собствениците на тавански стаи П.Р.,М. С., Н.М., М. Й. и Р.Д.. На таванския етаж има още три самостоятелни коридора с по 3-4 тавански стаи всеки и с по 1 умивалник с тоалетна за общо ползване. За общия умивалник в коридор 1 ответникът е заключил с катинар входната врата на помещението, като допълнително е разбил стената към неговото таванско помещение, като го ползва като свое. 2. Пералното помещение предназначено за общо ползване с водомерен възел, мивка, канела и подов сифон, находящо се на партера/2-ри сутерен/, което ответникът самоволно заключил преди години, което ползва като склад. В резултат на това помещението не може да се ползва по предназначение от останалите собственици и от чистачката. Представя копие от архитектурен проект, протокол от ОС на ЕС от м. май 2015г., уведомление до кмета на общината, че е избран за председател на УС на ЕС, протокол от ОС на ЕС от 31.10.16г.. Ищецът е депозирал заявление по чл.410 ГПК против ответника, като съдът е издал заповед за изпълнение № 3893 от 30.11.16г. по гр.д.№2306/16г. на РРС. Тъй като ответникът е възразил, ищецът е предявил иск за установяване на вземането си и пред съда.

Ответникът Р.К.Д. оспорва иска като твърди, че липса учредена ЕС с нейни органи, вкл. управител /УС/. Ответникът твърди, че такива решения ОС не е приемало, като таванското помещение не е индивидуализирано. Твърди, че е придобил таванското помещение пред 1998г. Според него таванското му помещение не граничи с общо помещение за баня и тоалетна. Твърди, че ищецът е разбил стената на собственото на ответника таванско помещение, като е поставил врата, до неговата врата и е монтирал в помещението на ответника тоалетна чиния, като по този начин са завзети около 10кв.м. По отношение на пералното помещение твърди, че се намира срещу собственото му избено помещение. Тъй като собствениците ползвали това помещение за да хвърлят отпадъците си, се наложило ответникът да наеме камион и да изчисти помещението, както и да постави катинар. Твърди, че преди две години е станало на въпрос за това и той е премахнал катинара на помещението, като понастоящем всички собственици имат достъп до него.

Съдът, след като взе предвид становищата на двете страни и събраните по делото доказателства по вътрешно убеждение и съобрази приложимия закон, прие за установено от фактическа страна, следното: Ответникът е собственик на жилище в етажна собственост на ЖК Приста, ведно с принадлежащите към него избено помещение №12 със застроена площ от 23.27кв.м., таванско помещение №10 със застроен обем от 49.16куб.м. и 1/2ид.ч. от гараж №2 със застроена площ от 31.63кв.м. На 31.10.2016г. Н.М. е избран за Управител на УС на ЕС на ЖК Приста, за което същият е депозирал уведомление до Кмета на Община-Разград, вх.№АО-05-03-9751/09.11.2016г. и уведомление за промени в органите на управление на ЕС вх.№115-02-19468/23.12.16.г. Към тях е приложено решение на ОС на ЕС от 31.10.16г., от което е видно, че в т.5.1 за Управител на УС на ЕС е избран Н.М.. Този факт общината е отразила в регистрационна карта, издадена на 07.01.17г. Управителят на ЕС представя протокол от проведено ОС на собствениците на ЖК Приста от 12.08.14г., където в т.3.1 и т.3.2. ОС е взело решения ответника да премахне катинара на вратата на общото таванско санитарно помещение и да осигури ползването му от другите собственици, както и да премахне катинара от вратата на общото перално помещение и да осигури ползването му от другите собственици, като възстанови и водопроводната инсталация в първоначален вид. Двете решения имат срок за изпълнение 13.08.14г. На проведено последващо ОС на 21.05.15ге констатирано, че ответникът не е изпълнил решенията на общото събрание, проведено на 12.08.14г., като е взето ново решение ответникът веднага да освободи „обсебените“ общи помещения за общо ползване чрез премахване на катинари.

По делото е извършен съдебен оглед на таванския етаж и на пералното помещение на партерния етаж. На огледа съдът установи, че вратата /боядисана в тъмнокафяво/ служеща за вход на общото санитарно таванско помещение е заключена. Непосредствено до тази врата е поставена бяла врата, която се заключва от ответника и служи за достъп до таванското му помещение. Единствения пряк и свободен достъп до общото санитарно таванско помещение е от таванското помещение на ответника, в което е изграден отвор свързващ таванското помещение с общото санитарно помещение. Според вещото лице при строежа на блока са спазени външните размери на санитарното помещение, като вътрешното му разпределение е променено. Променено е и мястото на вратата му, откъм коридора. В санитарното помещение в едната част има изграден умивалник, а в другата част тоалетна, като тоалетната чиния е монтирана така, че да може да се използва при подход от страна на тавана на ответника.

Подходът към пералното помещение е от врата, заключена от ответника. Самото перално помещение е опразнено и вратата му е отключена.

По делото са разпитани четирима свидетели. Св.П.Р. живее в кооперацията от самото й начало. Има апартамент, гараж и таванска стая. Вратата на таванското му помещение е точно срещу вратата на ответника и на умивалника. Свидетелят твърди, че от години е имал квартиранти в таванското помещение, които са ползвали санитарното помещение. Преди три години квартирантите му казали, че дошли съседите и заключили умивалника. Впоследствие свидетеля разбрал, че това е бил ответника. В умивалното помещение се влизало от врата, която сега е заключена. Тогава между общото санитарно помещение и таванската стая на ответника не е имало отвор. Свидетелят имал инсталиран водомер за водата, ползвана от квартирантите му. Според свидетеля се наложило да закрие партидата си и с големи мъки успял да вземе водомера си от ответника. Свидетеля твърди, че преди да има квартиранти се събирали със съседи да играят карти, което наложило да сложи тоалетна чиния. Това било през 1984-1985г. През периода от 1990г. до 2014г. не е имало проблеми при ползването на общото помещение.

Св.С. Е. живеела със съпруга си в таванското помещение на управителя М. в периода 2001г.-2011г. Таванското помещение било преградено на две. Съседи по таван им били св.Р., д-р П., сем.С. и майката на ответника. Всички тези тавански помещения били в един коридор. В него имало и врата водеща към общо санитарно помещение, което ползвали за баня и тоалетна. Когато отишли част от мазилката на стената била разбита и имало тухли. Според свидетелката е имало отвор, който е бил запълнен с тухли. За да не се мокрят тухлите, съпругът и сложил една ламарина. Първоначално само свидетелката и съпругът й ползвали редовно това помещение, а след това започвали да го ползват и квартирантите на П.Р.. Първоначално умивалното помещение нямало врата. Съпругът на свидетелката сложил плъзгаща се врата. В помещението имало бойлер, душ. Свидетелката имала собствен водомер, партиди за ток и вода. Квартирантите на П. имали собствен бойлер и партида за вода. По някое време идвали технически органи и мерили колко е помещението на Р. и колко на умивалното.

Св.Д. е съсед по блок и близък на ответника до 2003г. Твърди, че след работа често играели карти на тавана на П.. Тъй като в стаята нямало тоалетна ходели в тоалетна, за която Р. казвал „моята тоалетна“. В тоалетната се влизало откъм коридора, а не през таванската стая на Р..

Св.Г.Д., бивша съпруга на ответника, твърди, че се нанесли в жилището през 1979г. В таванската им стая се влизало през малко коридорче. В стаята имало и нещо като нишичка. Отвън имало помещение, изградено за баня и тоалетна, на което мъжът и направил ремонт. Таванското помещение не било свързано с умивалника. Нишата нямала врата към умивалника.

По делото е назначена СТЕ, според която на партерния етаж /втори сутерен/ на ЖК Приста освен гаражи и складови помещения са изградени и обслужващи помещения, представляващи общи части на кооперацията. За пералното помещение се влиза от врата на стъблищната клекта в общ коридор, който осигурява достъп до частни складови помещения и до две общи помещения:пералня и помещение за мотопеди и детски колички.

На последния етаж в съответствие с одобрения проект освен тавански складови помещения са изградени и обслужващи помещения, представляващи общи части на сградата. От стълбищната клетка се влиза в „Г“ образен коридор, осигуряващ достъп до пет тавански складови помещения /частни/ и до едно общо помещение /умивалник/. Подстъпът към умивалното помещение и таванското помещение на ответника е откъм общия коридор, съгласно скица №1. По проект общото помещение умивалник е трябвало да се състои от предверие в северозападната част и стая с мивка в югоизточната част. В процеса на изграждане на помещението първоначално направения отвор за врата на предверието към коридора е зазидано, като е избит нов отвор /на стената където е предвидено монтирането на мивка/ и е направена врата към коридора в югоизточния край на помещението. В северозападния край на помещението на проектната стена между помещението умивалник и таванското складово помещение на ответника е направен портал. Предверието е разделено на две части:североизточна-оставаща към обекта умивалник, в която е изградена тоалетна и югозападна с площ от 1.30кв.м.- присъединена към таванското складово помещение на ответника с достъп чрез съществуващия портал /скица №2 от заключението/. В момента на огледа е установено, че в стената между обектите в предверието е направен зидарски отвор за монтаж на врата, с което помещението умивалник освен съществуващия достъп от общия коридор се сдобива с втори вход директно от таванското складово помещение на ответника.

Достъпът до таванското помещение на ответника става чрез „Г“ образен общ обслужващ коридор, като по проект вратата на таванското помещение на ответника е следвало да бъде монтирана в югозападния край на „Г“ образния коридор, а понастоящем вратата е монтирана в североизточния край на коридора, в резултат на което ответникът владее 2.50кв.м. от общия коридор.

При изготвянето на ценообразуването на ЖК Приста размерът на таванското помещение на ответника е изчислен въз основа на одобрения проект. Квадратурата в размер на 3.80кв.м.=1.30кв.м. от умивалник + 2.50кв.м. от коридор не е участвала в площообразуването на таванското складово помещение на ответника.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск се явява процесуално допустим. Разпоредбата на чл.38 ал.2 ЗУЕС предоставя възможност на ЕС да изпълни свои решения принудително по реда на чл.410 ГПК. ЕС на ЖК Приста се представлява в процеса от Управителя Н.М.. Съгласно чл.24 ал.1 ЗУЕС председателят на управителния съвет (управителят) представлява пред съда собствениците в етажната собственост по исковете, предявени срещу тях във връзка с общите части, и по исковете, предявени срещу собственик, ползвател или обитател, който не изпълнява решение на общото събрание или задълженията си по този закон. Това представителство е различно от представителството на сдружението на ЕС по чл.41 на сдружението на собствениците.

Ищецът в лицето на Етажната собственост на ЖК Приста, представлявана от Управителя на ЕС Н.М. се е сдобил със заповед за изпълнение по реда на чл.410 ГПК на основание чл.38 ал.2 ЗУЕС, тъй като ответникът не е изпълнил решенията на общото събрание т.3.1 и т.3.2 от 12.08.2014г. в предвидения еднодневен срок. Взетите решения са: “Задължава г-н Р.К.Д. да премахне катинара от вратата на общото помещение на 13.08.2014г. и така да осигури ползването му от останалите живущи в блока. Т.3.1. от дневния ред касае използването на общото таванско помещение-умивалник. Решение т.3.2. „задължава г-н Р.К.Д. да премахне катинара от вратата на общото перално помещение на 13.08.2014г. и така да осигури ползването му и от останалите живущи в блока и чистачката, като възстанови и водопроводната инсталация в първоначалния вид“. Тези решение са потвърдени с ново решение взето на ОС от 21.05.2015г., съгласно които ответникът е следвало да освободи общите помещения умивалник на таванския етаж и перално помещение на партерния етаж.

Ищецът е претендирал със заявлението си в повече от това, което е решило общото събрание, поради което в тази част иска се явява изначало неоснователен. Липсата на решение на ОС не е предпоставка за допустимост на установителниат иск, а за неговата основателност. Издадената заповед за изпълнение е ответникът да освободи и предаде общо таванско помещение, пригодено за умивалник и тоалетна на 7 етаж, като премахне катинара и премахне барикадата зад вратата от строителни отпадъци и възстанови разрушената част от тухлената стена, измаже и боядиса помещението в първоначалния му вид, т.е претенцията му за премахване на барикадата зад вратата от строителни отпадъци и възстановяване на разрушената част от тухлената стена, измазване и боядисване помещението в първоначалния му вид е неоснователна, тъй като такова решение на ОС няма. Решението на ОС е единствено ответникът да премахне катинара и осигури ползването на помещението от всички. Същото се отнася и по отношение на претенцията за освобождаване на Пералното помещение, предназначено за общо ползване, находящо се на партера на кооперацията, като премахне катинара и осигури ползването му от всички, като възстанови водопроводната инсталация-мивка, канела и водомер.

В останалата си част претенцията подлежи на преценка на база събраните по делото доказателства.

По делото се събраха доказателства /съдебно-техническа експертиза, свидетелски показания, съдебен оглед/ въз основа, на които съдът намира за безспорно установено, че помещението предвидено за умивалник на таванския етаж, в което е изградена и тоалетна е общо помещение /обща част/ на кооперацията, а не лична собственост на ответника. Разпитаните свидетели са категорични, че таванското помещение на ответника първоначално не е имало пряк достъп до умивалника. По одобрен проект е предвидено умивално помещение за общо ползване, като обща част от 6кв.м. /реално сега е от 4.7кв.м./, граничещо с таванското помещение на ответника. По проект таванското помещение на ответника е с размер на светлата част 17кв.м. Твърдението на ответника, че е собственик на таванско помещение от 49.16кв.м., в което е изградено умивалното помещение е неоснователно. Дори простото събиране на квадратурата на двете помещения не дава сбор от 49.16кв.м., а по-малко от половината. При изготвянето на експертизата вещото лице е проверило ценообразуването, което се пази в Общината, което за таванските помещения се изчислява на база кубически метри, съгласно утвърдена тарифа, а не в квадратни метри. Според вещото лице посочването в нот.акт кв.м. е грешно изписано. Помещението на ответника не е 49.16кв.м., а значително по-малко - 17кв.м. /светлата част/, като ответникът ползва в повече 3.80 кв.м. /1.30кв.м. от умивалното помещение и 2.50кв.м. от коридора/.

Тъй като ответникът е лишил другите собственици от възможността да използват общото помещение умивалник, претенцията за осигуряване на достъп до умивалника, чрез премахване на катинара и освобождаване на същото е основателна.

Другата претенция на ищеца : за премахване на катинара от вратата на общото перално помещение и освобождаването на помещението е неоснователна, тъй като при огледа съдът установи, че ответникът е премахнал катинара на самото перално помещението и го е освободил от вещите си. Ответникът е заключил вратата на стъблищната клекта, от която се влиза в общ коридор, който осигурява достъп до частни складови помещения и до две общи помещения: пералня и помещение за мотопеди и детски колички. За това липсва решение на ОС. Ответникът обаче не е изпълнил решението на ОС да възстанови водопроводната инсталация- мивка, канела и водомер, каквито липсваха при огледа. В тази част претенцията е основателна и ответникът дължи изпълнение на решението на ОС.

Предвид частичната основателност на двете претенции, частично основателна е и единствената претенция за разноски направена от страните, тази на ищеца. С оглед неоциняемия характер на всяка от претенцииите и частичната им основателност на ищеца се дължат разноски по заповедното и по исковото производства в половин размер, а именно: 12.50лв. от заповедното производство и 178.55лв. от съдебното производство.

Воден от гореизложеното, съдътР Е Ш И:ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р.К.Д., ЕГН ********** ***, че следва да изпълни решенията взети от Общото събрание на Етажната собственост на ЖК Приста, проведено на 12.08.2014г., представлявана от Управителя Н.М. като:

1. премахне катинара от вратата на общото таванско помещение умилник, находящо се на таванския етаж и осигури ползването му от останалите живущи в блока и

2. възстанови водопроводната инсталация в общото перално помещение, находящо се на партерен етаж /2-ри сутерен/ в първоначалния вид.

ОТХВЪРЛЯ предявеният установителен иск в останалата част КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОСЪЖДА Р.К.Д. ДА ЗАПЛАТИ на Етажна собственост на ЖК Приста, представлявана от управителя Н.М. сумата от 178.55лв. /сто седемдесет и осем лева и петдесет и пет стотинки/ разноски по съдебното производство и сумата от 12.50лв./дванадесет лева и петдесет стотинки/ разноски по заповедното производство.

Решението подлежи на обжалване пред РОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.РАЙОНЕН СЪДИЯ: