Страница 1 от 1

Забрана за гледане на животни

МнениеПубликувано на: 30 Апр 2015, 09:40
от djorov
Предисторията - на проведено общо събрание стана въпрос за гаджето на един от наемателите в блока, която идва всеки ден да му разхожда кучето. Съседи изказаха мнение, че тя трябвало да плаща поне за асансьора, понеже била нон стоп в блока. Това знам, че е глупост, понеже никой не може да каже кой колко гости ще има. Но въпросния наемател взе да вдига скандали и в спора/караницата му казаха, да не викал, понеже трябвало да има съгласието на съседите за кучето и можело да се подпишат да не се гледат животни и да го разкара.
Въпроса ми е, понеже не намерих описано някъде такова нещо - има ли наистина указано някъде, че дадена сграда в режим на ЕС, може да се приеме да не се отглеждат животни(кучета) в блока/входа? Примерно нещо като точка на вътрешния правилник? И има ли такова нещо, че за гледане на куче, трябва да се иска съгласието на останалите съседи?

Re: Забрана за гледане на животни

МнениеПубликувано на: 14 Май 2015, 15:33
от chinchilla
Това, според мен няма как да стане. Ти и съседите не сте крале да казвате какво може и не може да се гледа в даден апартамент. Това предполагам не е и хотел. Ако някой с такова безумие се изкаже в нашия вход, директно ще му викна линейка за лудницата

Re: Забрана за гледане на животни

МнениеПубликувано на: 27 Май 2015, 20:01
от georgiev_sfbg
djorov написа:Предисторията - на проведено общо събрание стана въпрос за гаджето на един от наемателите в блока, която идва всеки ден да му разхожда кучето. Съседи изказаха мнение, че тя трябвало да плаща поне за асансьора, понеже била нон стоп в блока. Това знам, че е глупост, понеже никой не може да каже кой колко гости ще има. Но въпросния наемател взе да вдига скандали и в спора/караницата му казаха, да не викал, понеже трябвало да има съгласието на съседите за кучето и можело да се подпишат да не се гледат животни и да го разкара.
Въпроса ми е, понеже не намерих описано някъде такова нещо - има ли наистина указано някъде, че дадена сграда в режим на ЕС, може да се приеме да не се отглеждат животни(кучета) в блока/входа? Примерно нещо като точка на вътрешния правилник? И има ли такова нещо, че за гледане на куче, трябва да се иска съгласието на останалите съседи?

:idea: :arrow: На кратко... Ако кучето Ви, е регистрирано в Дирекция ''ПРИХОДИ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ'' на Общината в която го отглеждате, плащате си редовно данъците за него, има издаден валиден ветеринарно-медицинският паспорт и изпълнявате изискванията на съответните нормативни актове при отглеждането му, не би трябвало да имате проблеми! В противен случай, може да имате големи проблеми и главоболия...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:idea: :arrow: Ред за регистрация на кучета по реда описан в Закона за ветеринарномедицинската дейност
.......
Чл. 174. (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.
(2) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар, като представя документ за платена такса по чл. 175, ал. 1.
(3) При регистрацията на кучето ветеринарният лекар поставя татуировка или микрочип, които съдържат идентификационен код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици на населеното място и индивидуален номер на животното.
(4) Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в РВМС и в съответната община.
(5) Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията поставяне на татуировката или микрочипа.
Чл. 175. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси.
(2) Освобождават се от такса собствениците на:
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. ловни кучета.
(3) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.
Съгласно Закона за защита на животните:
Чл. 39. Не се заплаща такса по чл. 175, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:idea: :arrow: НАРЕДБА за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община

http://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=106850&b=0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗУЕС - Чл. 51. (7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственици, ползватели и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат разходи за електрическа енергия, вода, отопление, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора за всяко животно в размер като за един обитател.

ЗУЕС - Чл. 6. (1) Собствениците са длъжни да:
6. изпълняват изискванията на съответните нормативни актове при отглеждането на животни в самостоятелните си обекти и да не създават безпокойство на непосредствените си съседи;

ЗУЕС - Чл. 7. (6) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) В отделно обособено поле на книгата на етажната собственост всеки собственик, ползвател или обитател вписва притежаваните или взетите за отглеждане животни, които се извеждат на обществени места, а за кучета - и номера на ветиринарномедицинския паспорт.

Re: Забрана за гледане на животни

МнениеПубликувано на: 16 Дек 2019, 21:24
от hris82
Единственио наемодател има право да забранява гледането на куче (и други животни) на наемателя на апартамент. След като кучето е регистрирано и се плаща данък за него, съседите нямат думата.

Re: Забрана за гледане на животни

МнениеПубликувано на: 18 Дек 2019, 19:25
от tochotocho
Пешо, като цитираш параграфи, не видях термина ГЛЕДАНЕ. Можеш да си ГЛЕДАШ домашен любимец в спалнята ,на нощното шкафче! Снимка на починалия дом.любимец. Какви такси и пр. Гледането е безплатно, освободено от такси. Друго нещо е ОТГЛЕЖДАНЕТО. т.е присъствие на живо куче, котка, папагал и т.н. И справка в общината- за неговорящ папагал -няма такса, но за псуващия на морашки диалект -таксата е като за пият обитател!

Re: Забрана за гледане на животни

МнениеПубликувано на: 07 Яну 2020, 20:13
от tochotocho
пЕШО, ЗАЩО СИ ТРАЕШ, И НЕ ИСКАШ ДА ПЛАЩАШ ДАНЪК В ОБЩИНАТА!

Re: Забрана за гледане на животни

МнениеПубликувано на: 05 Апр 2020, 16:02
от bela_radeva
При нас -------------------------- доста хора си нямат и на понятие, защо гледат животните си.