Страница 1 от 1

управител ЕС

МнениеПубликувано на: 07 Юни 2019, 12:27
от veveve
Моля , кажете как се постъпва , ако избраният Управител на ЕС си продаде жилището и иска да се освободи от тази длъжност? Става въпрос за етажна собственост в сграда за сезонно ползване , където е много трудно да се направи веднага събрание. Възможно ли е друг от управителния съвет да поеме функциите на временен Управител - да подписва, да плаща, да завежда дела , докато се свика събрание ? С пълномощно ли става ?

Re: управител ЕС

МнениеПубликувано на: 08 Юни 2019, 18:17
от budna_grazhdanka
За съжаление единствено Общо Събрание може да освободи настоящ член на управителният съвет и да назначи нов - чл. 11, ал. 1, т. 2.

Re: управител ЕС

МнениеПубликувано на: 15 Дек 2019, 21:37
от tochotocho
Неправилно. Избраният Управител може да упълномощи друго лице вкл. адвокат или физ.лице да го замества като ....... и т.н. Пълномощното е със срок до /очакваното общо събрание. / Че то Управителя, може да замине за 3 години и , какво ХАОС. Упълномощава и това е !

Re: управител ЕС

МнениеПубликувано на: 30 Дек 2019, 21:17
от tochotocho
И като прочетеш предишния коментар за ОБЩО СЪБРАНИЕ, че било частна инициатива.! то и Управителя е функция на тази частна инициатива. Частна инициатива е да упълномощи някой да го замества! Поне писмено! И още по.добре нотариално. Макар,че Нотариуса заверява само подписите.

Re: управител ЕС

МнениеПубликувано на: 28 Юни 2020, 22:40
от kociboss
Чл. 20. (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик или ползвател може да откаже да бъде член на управителния съвет (управител) или член на контролния съвет (контрольор) само в случаите на трайна фактическа невъзможност поради болест или дълготрайно отсъствие през съответната година, както и при предложение за повторен избор.

Не мисля, че е проблем да се откажете. Няма как да изпълнявате функциите ако отсъствате, за това законодателят е дал тази възможност.
Ако управлението е чрез УС (Управителен съвет), друг от членовете може да го замести. В случая вероятно се касае само за Управител (без УС).
Друг вариант е след като е сезонно ползване, управителя може да свика общо събрание, да уведоми всички по email и чрез залепяне на покана. На събранието, отлагате за 1 час, и тъй като липсват 33% отлагате за следващия ден и си провеждате САМ/САМА събранието и взимате решение за друг управител по ваш избор.

Управителя няма думата дали "иска или не иска" да е управител. Избирате си собственик и го правите управител и готово :) :) Няма нужда от пълномощни и т.н. За да избегнете оспорване, е хубаво поне още един собственик или упълномощен да присъства.