Страница 1 от 1

Производство по чл.258 и сл.от ГПК, вр.с чл.87,ал.3 от ЗЗД

МнениеПубликувано на: 09 Дек 2014, 16:17
от verag
Накратко ще опиша моят казус и въпросите, които имам.
С решение на РС през 04.2014г. е развален договор за покупко-продажба срещу задължение за издръжка и гледане изповядан с Нотариален акт през1997г. родителите са продали на сина си своя собствен имот 1/2ид.ч. срещу задължение на купувача да гледа и издържа продавачите до тяхната смърт и ги погребе според обичая.С решението синът и снахата са осъдени да отстъпят собствеността и да предадат владението върху недвижимият имот на Майката(вече вдовица от 2005 г), която е завела иска срещу синът и респективно снахата(които междувременно се развеждат през 2013г.) пред районния съд по местонахождение на имота, предявен срещу лицето или лицата, които не са изпълнили произтичащите от договора задължения.(те не живеят в същият град, а синът е в чужбина от преди смърта на баща си)Против решението е постъпила жалба от снахата,която не е съгласна с извода на съда за разваляне на на договора за издръжка и гледане изцяло.Твърди,че по отношение на починалия прехвърлител и съпруг на ищцата не може да упражни тези чужди й права.Счита , че е налице нарушение на материалното право и в тази част решението следва да се отмени за 1/8 част процесния недвижим имот която остава собствена на снахата.Постъпва и молба от сина ,който пък смята , че атакуваното решение е правилно и законосъобразно и моли да се потвърди.В отговора си по чл.131 от ГПК той е заявил,че признава иска изцяло- не е изпълнявал задълженията си по договора за издръжка и гледане.Съдът приема за безспорно доказана липсата на изпълнение на задълженията по договора за издръжка и гледане, след показания на допуснати по делото свидетели.Въззивния съд се съгласява изцяло с анализа на пътвоинстанционния съд и по реда на чл.272 от ГПК.При така установеното неизпълнение на поетото с алеаторен договор задължение, то същият следва да се развали.При преценката от въззивния съд в частта,до която следва да се допусне,следва да се съобрази настъпилата при действието на договор смърт на единия от прехвърлителите, с последица прекратяване на договора по отношение на него.При установено по категоричен начин на неизпълнение на договора, то в откритото негово наследство се включва правото на иск за разваляне на договора му поради неизпълнение , допуснато приживе на наследодателя. Прекратяването засяга и неделимостта на задължението.Всеки от наследниците може да упражни правото на разваляне на договора.С оглед личния характер на това право, наследникът е легитимиран да иска разваляне само до р-ра на своя дял в наследството.При горните съображения ищцата(майката)се явява легитимирана да търси разваляне на договора в лично качество за своя дял и като наследник на съпруга си до 1/3 ид.част от неговият дял в имота.С оглед статута на СИО на процесния имот и наследници - съпруга и две деца( съпрузите имат и дъщеря), то наследствените им дялове са 4/6ид.част за съпругата (3/6 на лично основание плюс 1/6 по наследство от съпруга й) и по 1/6ид.ч. на всяко от децата.Така правата на ищцата да търси разваляне на договора се разпростират до 4/6ид.ч. от прехвърления имот.От приобретателя(синът) не е предявена претенция за разваляне, а ищцата(майката) не може да упражни неговите права от наследството на починалия му баща. В случая заявеното и поддържано от него признание на иска не влиае и не променя процесуалното и материалноправното му качество.И според въззивния съд договора остава в сила по отношение на 2/6 ид.ч. от имота.За яснота (въззивния съд дава )по отношение на разпределение частите в собствеността в/у целия имот,прехвърлен с НАкт... то частта до която ищцата има права да иска разваляне е 4/12ид.ч., при 6/12ид.ч собственост по силатана договора за издръжка и гледане за починалият съпруг , простираща се в/у прехвърлената й част от имота 2/12ид.ч.- оставащи за синът и снахата(вече бивша).Въззивния съд постановява развалянето до размера на 4/6 ид.ч.от прехварления в Накт имот, съответстваща на 4/12 ид.ч от целия описан в акта имот.В останалата част по отношение на 2/6 ид.ч.или 2/12 от целия имот ,договорът остава в сила, съответно искът(за разваляне на договор за гледане) следва да се отхвърли, като неоснователен и недоказан.Въззивния съд разваля договора за покупко -продажба срещу задължение за издръжка и гледане от1997г. до р-ра на 4/6 ид.ч. от прехвърления в т.1 имот , представлвващ1/2ид.ч. ..срещу задължение на куповача да гледа и издържа продавачите до тяхната смърт и ги погребе според обичая., или съотвтстващи на 4/12 ид.ч. от целия имот, предмет на НАктот 1997г.иска до пълния претендиран р-р се отхвърля като неоснователен и недоказан.

По така изложения казус предполагам подробен имам следните въпроси:Защо при установен по категоричен начин неизпълнение на договора спрямо двамата прехвърлители се дава на ищцата само 4/6 ид.ч. от процесния имот, а не цялата част ? Къде е частта на дъщерята в този имот след развалянето на договора за гледане и като наследница на бащата, какви са нейните права в случая?Защо 2/6 ид.ч.са за сина и снахата при положение,че имота е наследствен за сина?! Какви действия трябва да предприеме ищцата за да придобие и останалата част от 2/6 от имота, който са неделими? Дайте съвет моля!Благодаря предварително!

Re: Производство по чл.258 и сл.от ГПК, вр.с чл.87,ал.3 от З

МнениеПубликувано на: 09 Дек 2014, 16:27
от Melly
Най-правилен съвет е :arrow: с книжата при адвокат, който си знае работата оттам нататък.

Re: Производство по чл.258 и сл.от ГПК, вр.с чл.87,ал.3 от З

МнениеПубликувано на: 10 Дек 2014, 19:13
от verag
Благодаря Melly! Имам мнение на адвокат, но предполагам, че тук мога да получа още други мнения, все пак тук е форум, в които участват много адвокати, а казусът е заплетен. За сега за съжаление никой не е дал такова компетентно :(

Re: Производство по чл.258 и сл.от ГПК, вр.с чл.87,ал.3 от З

МнениеПубликувано на: 10 Дек 2014, 19:30
от Melly
verag написа:Благодаря Melly! Имам мнение на адвокат, но предполагам, че тук мога да получа още други мнения, все пак тук е форум, в които участват много адвокати, а казусът е заплетен. За сега за съжаление никой не е дал такова компетентно :(

Далеч съм от мисълта да поучавам колегата, който е изразил мнението си пред вас, но не повърхностно, а след обстоен преглед на документите, verag.
Защото, на първо място избягвам да се изказвам по преразказ, а и на следващо място, казусът съвсем не обхваща отговор на един въпрос.
Така че, който иска нека си се упражнява виртуално върху чужд гръб (в случая вашия). Аз не правя така.

Re: Производство по чл.258 и сл.от ГПК, вр.с чл.87,ал.3 от З

МнениеПубликувано на: 27 Дек 2014, 14:50
от julyanvonemona
Melly написа:....Така че, който иска нека си се упражнява виртуално върху чужд гръб (в случая вашия). Аз не правя така.
Какво става с тебе?! :shock: Ти уроци по етика ли даваш що ли? :D

Re: Производство по чл.258 и сл.от ГПК, вр.с чл.87,ал.3 от З

МнениеПубликувано на: 27 Дек 2014, 15:25
от bird_of_paradise
:) Интересно как са се стекли обстоятелствата( напоследък все по-често се случва), та и моите "5 пари" ( по mi_lenа) с предложение по темата:

Ищцата, майка и бивша свекърва е направила всичко, което е в нейните правомощия. От тук насетне са децата и като наследници на кредитора:
Сестрата да предяви иск за разваляне на ДГИ срещу брат си и бившата снаха за нейните( на сестрата) наследствени 1/6 ид. части( дано не са минали повече от 5 години от смъртта на наследодателя - прехвърлител по ДГИ).
Брата, като собственик по наследство, да предяви установителен иск срещу бившата си съпруга, че процесния ДГИ е подлежал на разваляне поради пълното му неизпълнение.

Така мисля аз. :lol: По преразказ :wink: , Мели.

п.п. въпреки грамотно написаното изложение, поздравления за което, няма да се впусна в разяснения за сливане к` длъжник и кредитор по ДГИ, респективно неделимост и солидарност на задълженията. Имате изход( надявам се колегата е посочил идентичен) действайте и успех.

Re: Производство по чл.258 и сл.от ГПК, вр.с чл.87,ал.3 от З

МнениеПубликувано на: 27 Дек 2014, 16:12
от Melly
Само заради теб Емонски, съм престанала да давам изчерпателни отговори. Прекъсната е "пъпната ти връв", чрез която смучеш чужд мозък, а и по-важното е, че изказвайки се по материя, която ти е изначално недостъпна поради ограничени умствени възможности, заблуждаваш вЪпросителите. Завинаги съм те отсФирила. Късно е чадо, резето падна.
julyanvonemona написа:
Melly написа:....Така че, който иска нека си се упражнява виртуално върху чужд гръб (в случая вашия). Аз не правя така.
Какво става с тебе?! :shock: Ти уроци по етика ли даваш що ли? :DПоли, Поли, изумителна си. Не можа да се стърпиш. :D
Но пък простено ти е. Хубави празници са и може да се отпусне човек да напише нещо.
Весела Коледа!

Re: Производство по чл.258 и сл.от ГПК, вр.с чл.87,ал.3 от З

МнениеПубликувано на: 27 Дек 2014, 19:32
от bird_of_paradise
О, Мели- остави тези неща. Темата е интересна - кара да размърдаш клетки, а знаеш, че обичам алеаторните... :oops:

На втори прочит ( една дрямка прави чудеса) установих, че снахата е пропуснала една златна възможност в това дело- няма възражение за изтекъл давностен срок по отношение квотите на бившия и свекър, което не означава, че в бъдеще ще затвърди грешката( макар с този ГПК да е възможно, но не сигурно).
8) Е, пълно щастие няма- снахата вероятно ще остане съсобственик на поне 1/12ид. части ( да не казвам и повече).

Re: Производство по чл.258 и сл.от ГПК, вр.с чл.87,ал.3 от З

МнениеПубликувано на: 28 Дек 2014, 14:12
от Melly
bird_of_paradise написа: :) Интересно как са се стекли обстоятелствата( напоследък все по-често се случва), та и моите "5 пари" ( по mi_lenа) с предложение по темата:

Ищцата, майка и бивша свекърва е направила всичко, което е в нейните правомощия. От тук насетне са децата и като наследници на кредитора:
Сестрата да предяви иск за разваляне на ДГИ срещу брат си и бившата снаха за нейните( на сестрата) наследствени 1/6 ид. части( дано не са минали повече от 5 години от смъртта на наследодателя - прехвърлител по ДГИ). - искът ще е неоснователен при направено възражение от снахата за погасена по давност искова претенция (но не и от бившия й съпруг предвид процесуалното му поведение в предхождащия процес). Данните сочат, че наследствените права за сестрата са възникнали през 2005 и от този момент тя е придобила качеството Кр по ДГИ, оттук пък е ясно, че потестативното й право да иска разваляне на ДГИ в сочената част се е превърнало в естествено право лишено от съдебна защита!
Брата, като собственик по наследство, да предяви установителен иск срещу бившата си съпруга, че процесния ДГИ е подлежал на разваляне поради пълното му неизпълнение. - тук пък важи в пълна сила СПН на предходното решение и бившата съпруга ще бъде обявена за собственик на 1/12 ид.част от целия имот по силата на транслативната сделка от 1997, която е в сила за 4/12 ид. части.

Така мисля аз. :lol: По преразказ :wink: , Мели.

п.п. въпреки грамотно написаното изложение, поздравления за което, няма да се впусна в разяснения за сливане к` длъжник и кредитор по ДГИ, респективно неделимост и солидарност на задълженията. Имате изход( надявам се колегата е посочил идентичен) действайте и успех.

П.П. Така мисля аз преглеждайки твоята интерпретация на казуса, Поли. :wink: Не могат да елиминират бившата съпруга, дори и да опитат да се позоват на давностно владение на нейната ид. част.
Включих се само защото ме провокира да напиша някой и друг ред, но това са само мои предположения от сложения за разглеждане казус по преразказ. :D

Re: Производство по чл.258 и сл.от ГПК, вр.с чл.87,ал.3 от З

МнениеПубликувано на: 08 Яну 2015, 16:25
от verag
Благодаря bird_of_paradise! По предложението ти сестрата да предяви иск за разваляне на ДГИ срещу брат си и бившата снаха за нейните( на сестрата) наследствени 1/6 ид. части, минали са повече от 5 години от смъртта на наследодателя - прехвърлител по ДГИ. Защо потестативното й право да иска разваляне на ДГИ в сочената част се е превърнало в естествено право е лишено от съдебна защита?! Съвсем ли нищо не може да се направи, за да се защитят нейните имотни права? Как е възможно при доказано не спазване на задълженията по алиаторния договор допуснато приживе на наследодателя , според въззивния съд договора остава в сила по отношение на 2/6 ид.ч. от имота?! При положение, че той е мъртъв вече, защо такъв договор остава в сила, кой ще гледат?
Адвокати предлагат като решение на въпроса майката да заведе дело за възлагане в дял на имота тъй като той е единствен за нея като неделима част от другите дялове.Какво мислиш по този въпрос?

Re: Производство по чл.258 и сл.от ГПК, вр.с чл.87,ал.3 от З

МнениеПубликувано на: 09 Яну 2015, 18:14
от bird_of_paradise
Melly написа:...искът ще е неоснователен при направено възражение от снахата за погасена по давност искова претенция (но не и от бившия й съпруг предвид процесуалното му поведение в предхождащия процес). Данните сочат, че наследствените права за сестрата са възникнали през 2005 и от този момент тя е придобила качеството Кр по ДГИ, оттук пък е ясно, че потестативното й право да иска разваляне на ДГИ в сочената част се е превърнало в естествено право лишено от съдебна защита!
.
Мелкаааа, какво написах аз?- златното пиле е отлетяло веднъж, а с този ГПК всичко е възможно- може и да кацне повторно. Поправила съм се ( след дрямката :) ), отчитайки времето.

Melly написа:тук пък важи в пълна сила СПН на предходното решение и бившата съпруга ще бъде обявена за собственик на 1/12 ид.част от целия имот по силата на транслативната сделка от 1997, която е в сила за 4/12 ид. части.

Синтезирах евентуално развитие до "поне за 1/12 да не казвам и повече". Защо повече?- заради едно бъдещо правопогасяващо възражение от снахата без значение пр. основание на иска ( 87 или УИ).
Обикновено ми следиш мисълта, и ненаписаната. :lol:

Melly написа:дори и да опитат да се позоват на давностно владение на нейната ид. част.
нЕма как да е успешно при ВПП. Свирено тук с давностното владение.

verag написа:Съвсем ли нищо не може да се направи, за да се защитят нейните имотни права?

Нейните - според зависи процесуалното поведение на снахата. Може и да стане, а може и не- ако снахата направи възражение, че правото на иск по чл. 87 ЗЗД на сестрата е погасено поради неупражняването му в срок от 5г. ( правото на иск е лично право -помолете колегата да ви разясни) - свирено и дори да бездейства сина, губите делото за 1/6ид.части на снахата ( думите за златото в перата на пилето са за тук). Губите и имате нов съсобственик- сестрата с 1/6, същите с които намалява дела на брат и.
Бившия съпруг, син на прехвърлителите, според мен също би имал идентичен проблем с тези 5г. бездействие, дори да опита с установителен иск срещу бившата си съпруга. Правото му възниква не от разваляне на договора, а от смъртта на прехвърлителя ( така мисля аз).
Да... е, възможно е снахата пак да пропусне, както първия път.

verag написа:Адвокати предлагат като решение на въпроса майката да заведе дело за възлагане в дял на имота тъй като той е единствен за нея като неделима част от другите дялове.Какво мислиш по този въпрос?

Делбата очевидно е възможно решение и сега- влече разноски и наплащане на дялове.

Не искам да ви сугестирам- включването ми, както писа и Мели, бе неуместно въпреки интереса.