Страница 1 от 2

Решение - промяна предназнач. зем. земя губи правно действие

МнениеПубликувано на: 01 Юли 2012, 23:36
от simeonpz
Имам земеделска земя, която вкарах в регулация и я разпарцелирах на няколко парцела с цел продажба.Наскоро научих за приетия м.май 2011г. Закон за опазване на земеделските земи, който въвежда 6 годишен срок за започване изграждането на обекта в случай на вече съществуващи към влизането на закона Решения за промяна предназначение на зем. земя .
При положение че в близките години нямам намерение да строя , как мога да си запазя правното действие на решението

Re: Решение - промяна предназнач. зем. земя губи правно дейс

МнениеПубликувано на: 02 Юли 2012, 07:52
от julyanvonemona
В същност точно така е: Съгласно чл.24 (5) ЗОЗЗ(Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правно действие, когато:
1. в тримесечен срок от съобщаването по реда на чл. 24а не е заплатена таксата по чл. 30, или
2. в тригодишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението не е поискано издаването на разрешение за строеж на обекта, или
3. в 6-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението не е започнало.

Но това не е чак такава беда, защото одобреният във връзка с тази загуба на действие ПУП остава в сила. Съгласно чл.136(3) ЗУТ (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Действието на съответния предходен устройствен план се прекратява от деня на влизането в сила на новия или изменения устройствен план. Следва единствено отново да се проведат процедурите през дирекция гори и земеделие, защото в цитираната по горе разпоредба на чл.24(5) ЗОЗЗ разпоредба няма текст, който да суспендира ПУП.
Разбира се Вие можете да направите и най елементарни действия по чл.157. (1) ЗУТ (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) За начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, ....
По отношение чл.24 (5) т.3 ЗОЗЗ този протокол "затваря" действието на загубата на правно действие.
Съществува обаче опасността някой контролен орган да разбере текста от 24(5)т.3 а именно изграждането на обекта в неговия физически и буквален смисъл. В този случай без съдебно-административно производство няма да минете. Ако по въпроса се произнесе ВАС таман ще има практика и за нас останалите, защото за сега - до колкото от време на време преглеждам сайта на ВАС - няма!

Re: Решение - промяна предназнач. зем. земя губи правно дейс

МнениеПубликувано на: 25 Сеп 2012, 09:48
от simeonpz
Благодаря за компетентния отговор - наистина мисля да мина към процедура по издаване разрешение за сроеж и съответно започване на строеж , съгласно чл.157 от ЗУТ.Обаче изникват още няколко въпроса :
Решението за промяна на статута е от април 2010 г./т.е. преди влизане в сила на новия ЗОЗЗ /, което значи ли, че до 2017г. трябва строежа да е започнал : в смисъл да са спазени изискванията на чл.157 от ЗУТ/ 6 год. от май 2011г. както е в новия ЗОЗЗ /.
В този ред на мисли ако другата година, т.е. 2013 г. се издаде разрешението за строеж, то съгласно чл. 153 от ЗУТ в рамките на 3 години трябва строителството да е започнало / до 2016 г./и да се спазят изискванията на чл.157 от ЗУТ.И тъй като най-вероятно няма да има реално строителство, разрешението за строеж с изтичане на 5-год.срок от издаването му /след като грубия строеж не е приключил /ще си загуби правното действие.
Но тъй като според чл.157 от ЗУТ строителството е започнало, разрешението за промяна на статута пък запазва по този начин правното си действие.
Моля Ви споделете Вашето мнение, тъй като не съм сигурна дали мисля в правилната насока.

Re: Решение - промяна предназнач. зем. земя губи правно дейс

МнениеПубликувано на: 26 Сеп 2012, 14:13
от julyanvonemona
Разсъжденията са Ви верни. ЗОЗЗ иска строителството да е започнало, а не да е завършило, така че ако просрочите ще носите последствията само по ЗУТ но не и по ЗОЗЗ

Re: Решение - промяна предназнач. зем. земя губи правно дейс

МнениеПубликувано на: 26 Сеп 2012, 19:40
от simeonpz
Много Ви благодаря за бързия отговор!!!

Re: Решение - промяна предназнач. зем. земя губи правно дейс

МнениеПубликувано на: 16 Окт 2014, 12:54
от klintan66
"Следва единствено отново да се проведат процедурите през дирекция гори и земеделие, защото в цитираната по горе разпоредба на чл.24(5) ЗОЗЗ разпоредба няма текст, който да суспендира ПУП."

А таксите за промяна на предназначение , ще се дължат ли отново ?
Аз съм платил 10 000 лв за 6000 кв.м. по едни цени през 2009 , които по-късно разбрах ,че са увеличени почти 3 пъти.

Re: Решение - промяна предназнач. зем. земя губи правно дейс

МнениеПубликувано на: 16 Окт 2014, 17:01
от bgarch
simeonpz написа:И тъй като най-вероятно няма да има реално строителство, разрешението за строеж с изтичане на 5-год.срок от издаването му /след като грубия строеж не е приключил /ще си загуби правното действие.
Но тъй като според чл.157 от ЗУТ строителството е започнало, разрешението за промяна на статута пък запазва по този начин правното си действие.

Ами презаверявайте го. Чл 153, ал. 3 не Ви ограничава колко пъти и в рамките на колко години можете за презаверявате разрешението за строеж. Дължите само таксите за издаване на РС в размер на 50%. :D

Re: Решение - промяна предназнач. зем. земя губи правно дейс

МнениеПубликувано на: 13 Сеп 2015, 15:51
от 056-71-777
Аз не разбрах от тези обяснения следното : от кога започва да тече срокът от 6 години за отпадане регулацията ако не си започнал строителство ?! дали от май 2017г. когато е излязал закона ? или от датата на решение на документа за смяна предназначението на земята ?! Аз имам 68 дказемя със сменено предназначение с дати април 2009г. и октомври 2009 г. , сега ли отпада регулацията на 2015 г. или на май 2017 г?! и ако е сега , какво мога да направя евентуално?!Моля ви за помощ и съдействие . Предварително благодаря !

Re: Решение - промяна предназнач. зем. земя губи правно дейс

МнениеПубликувано на: 14 Сеп 2015, 09:08
от julyanvonemona
056-71-777 написа:....от кога започва да тече срокът от 6 години за отпадане регулацията....
Регулацията е елемент от ПУП и не отпада никога - поне докато с тов ПУП не се случи нещо друго. Отпада само решението за промяна предназначението на земята което съгл. чл.24 ал.4 ЗОЗЗ е влязло в сила при заплащане таксите за промяна на предназначението на земята, т.е. на базата на регулацията която продължава да е в сила отново през "гори и земеделие" отново такси (които междувременно може и да са увеличени) и отново на базата влезлия в села ПУП ново решение на комисиите по чл.17 ЗОЗЗ нови парички и.... Така се храни дРъжава.

Re: Решение - промяна предназнач. зем. земя губи правно дейс

МнениеПубликувано на: 14 Сеп 2015, 14:34
от 056-71-777
бЛАГОДАРЯ ЗА ТОЗИ ОТГОВОР, НО ВИЕ НЕ МИ ОТГОВОРИХТЕ НА ВЪПРОСА МИ КОГА ТОЧНО , КОЯ ГОДИНА И МЕСЕЦ ОТПАДА ТОВА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНАТА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА , ОТ КОГА ТЕКАТ ТЕЗИ 6 ГОДИНИ СЛЕД КОИТО ЩЕ ОТПАДНЕ РЕШЕНИЕТО ? ДАЛИ ОТ М.МАЙ 2011Г КОГАТО Е ИЗЛЯЗАЛТОЗИ ЗАКОН ? ИЛИ ОТ ГОДИНАТА В КОЯТО Е ИЗЛЯЗЛО МОЕТО РЕШЕНИЕ ЗА СМЯНА СТАТУТА НА ЗЕМЯТА , В СЛУЧАЯ 2009 Г ?

Re: Решение - промяна предназнач. зем. земя губи правно дейс

МнениеПубликувано на: 16 Сеп 2015, 17:02
от julyanvonemona
Във вашия случай от съответния дата (ден и месец) през тази година, която все още тече.

Re: Решение - промяна предназнач. зем. земя губи правно дейс

МнениеПубликувано на: 17 Сеп 2015, 21:07
от 056-71-777
Благодаря за отговора ! Признавам че съвсем се обърках , защото разговарях по телефона с адокат Милена Миткова София и по същия въпрос тя ми обясни че действието на документа за смяна предназначението тече 6 години от май 2011г до май 2017 г . тъй като сме извършили процедурата за промяна , преди 2011г. , а за всички сменили статута на земята след 2011г , текат оттам нататък 6 години. После аз видях тук форума и отново зададох същия въпрос , и сега съм много объркана , има разминаване . И сега какво следва , аз ще вадя нови документи за всичко с нови такси ...пълен абсурд..

Re: Решение - промяна предназнач. зем. земя губи правно дейс

МнениеПубликувано на: 18 Сеп 2015, 08:51
от julyanvonemona
адв. Милена Миткова е права! Аз сгреших като не отчетох на коя дата влиза изменението на ЗОЗЗ!

Re: Решение - промяна предназнач. зем. земя губи правно дейс

МнениеПубликувано на: 18 Сеп 2015, 16:38
от 056-71-777
Благодаря много за този отговор , значи имам още малко време за действие , тъкмо се бях отчаяла много , извинявам се ама това сигурно ли е , защото в държавен вестник никъде не намерих за годината(преди 2011 и след 2011) и се опасявам да не би адв. Миткова да се е объркала ... искам да съм сигурна , благодаря за вниманието още един път!

Re: Решение - промяна предназнач. зем. земя губи правно дейс

МнениеПубликувано на: 08 Окт 2015, 12:41
от emilgrigorov
simeonpz написа:Благодаря за компетентния отговор - наистина мисля да мина към процедура по издаване разрешение за сроеж и съответно започване на строеж , съгласно чл.157 от ЗУТ.Обаче изникват още няколко въпроса :
Решението за промяна на статута е от април 2010 г./т.е. преди влизане в сила на новия ЗОЗЗ /, което значи ли, че до 2017г. трябва строежа да е започнал : в смисъл да са спазени изискванията на чл.157 от ЗУТ/ 6 год. от май 2011г. както е в новия ЗОЗЗ /.
В този ред на мисли ако другата година, т.е. 2013 г. се издаде разрешението за строеж, то съгласно чл. 153 от ЗУТ в рамките на 3 години трябва строителството да е започнало / до 2016 г./и да се спазят изискванията на чл.157 от ЗУТ.И тъй като най-вероятно няма да има реално строителство, разрешението за строеж с изтичане на 5-год.срок от издаването му /след като грубия строеж не е приключил /ще си загуби правното действие.
Но тъй като според чл.157 от ЗУТ строителството е започнало, разрешението за промяна на статута пък запазва по този начин правното си действие.
Моля Ви споделете Вашето мнение, тъй като не съм сигурна дали мисля в правилната насока.

Позволявам си да Ви дам една насока, тъй като "строежът" е свързан с едни предварителни разходи, достигащи в София порядъка на 50 евро на квадратен метър планирано РЗП.
СТРОЕЖ Е И ОГРАДА, И НАВЕС-ГАРАЖ, И ВЪОБЩЕ ВСИЧКО, ЗА КОЕТО СЕ ИЗНАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ.
ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НАД ОПРЕДЕЛЕН ПЛОЩ СЪЩО Е СТРОЕЖ.

Re: Решение - промяна предназнач. зем. земя губи правно дейс

МнениеПубликувано на: 08 Окт 2015, 19:51
от vdggbg
emilgrigorov написа:Позволявам си да Ви дам една насока, тъй като "строежът" е свързан с едни предварителни разходи, достигащи в София порядъка на 50 евро на квадратен метър планирано РЗП.
СТРОЕЖ Е И ОГРАДА, И НАВЕС-ГАРАЖ, И ВЪОБЩЕ ВСИЧКО, ЗА КОЕТО СЕ ИЗНАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ.
ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НАД ОПРЕДЕЛЕН ПЛОЩ СЪЩО Е СТРОЕЖ.

Премъдрият законодател не изглежда да е толкова наивен, г-н Григоров - в закона пише "разрешение за строеж на обекта" - демек - на онова, което е предвидено със съответния ПУП, а не просто на какъв да е "строеж". Оградата, или навесът-гараж, че и ВП - едва ли ще свършат работа.

Re: Решение - промяна предназнач. зем. земя губи правно дейс

МнениеПубликувано на: 08 Окт 2015, 20:08
от emilgrigorov
Само да вметна, уважаеми ВДГБДГ, визата за подобен билдинг (не оградата де), също е ПУП, по служебному :wink:

Re: Решение - промяна предназнач. зем. земя губи правно дейс

МнениеПубликувано на: 09 Окт 2015, 06:10
от julyanvonemona
emilgrigorov написа:Само да вметна, уважаеми ВДГБДГ, визата за подобен билдинг (не оградата де), също е ПУП, по служебному :wink:
:?:

Re: Решение - промяна предназнач. зем. земя губи правно дейс

МнениеПубликувано на: 01 Юли 2016, 07:14
от consultsoft
Здравейте,
когато разрешението за строеж е преди 2011 година от кога текат тези 6 години? От датата на разрешението за строеж или от май 2011? Логично е да е от май 2011г. Иначе тези който имат разрешение за строеж преди 2005г. автоматично трябва да минава земята им в земеделска след приемането на този закон и няма да имат време да реагират.

Re: Решение - промяна предназнач. зем. земя губи правно дейс

МнениеПубликувано на: 13 Окт 2016, 14:56
от zizizu
Когато решението за промяна на предназначението е влязло в сила и не е отменено с административен акт или акт на съда се прилага, съответно
§ 27. (1) Недовършените процедури за утвърждаване на площадка и/или трасе за проектиране и за промяна на предназначението на земеделски земи се приключват по досегашния ред.

(2) За недовършени се смятат процедурите, по които предложенията за утвърждаване на площадка и/или трасе за проектиране и за промяна на предназначението на земеделски земи са подадени в Министерството на земеделието и храните или в съответната областна дирекция "Земеделие" до влизането в сила на този закон.

(3) Когато към влизането в сила на този закон решението за промяна предназначението на земеделска земя не е отменено по чл. 35 с влязъл в сила административен акт или с акт на съда, то запазва действието си в следните срокове:

1. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г., в сила от 24.05.2011 г.) до изтичане на тригодишен срок от влизането в сила на този закон - когато процедурата за отчуждаване на земята за държавни или общински нужди не е започнала, или

2. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г., в сила от 24.05.2011 г.) до изтичане на 6-годишен срок от влизането в сила на този закон - когато изграждането на обекта не е започнало.

(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2012 г.) Дължимите и неплатени такси за процедурите по ал. 1, започнати до влизането в сила на този закон, се определят по реда на чл. 30 от Министерския съвет съгласно утвърдена от него тарифа за земеделски земи, които не са от общинския поземлен фонд, или от общинския съвет съгласно определена от него местна такса за земеделски земи от общинския поземлен фонд.

6 годишния срок изтича на 24 май 2017 г.