Страница 1 от 1

От дворно към паркомясто

МнениеПубликувано на: 19 Окт 2020, 17:30
от jorkata2222
Собственик съм на 2/6 дворно място (около 90кв. м.). В момента си паркирам колата вътре. Има ли как законно да го направя да се води паркомясто и какво ще загубя от това ?

Re: От дворно към паркомясто

МнениеПубликувано на: 19 Окт 2020, 20:43
от jhoro
jorkata2222 написа:Собственик съм на 2/6 дворно място (около 90кв. м.). В момента си паркирам колата вътре. Има ли как законно да го направя да се води паркомясто и какво ще загубя от това ?

Как разбирате термина „да се води”?

Ето нещо по въпроса - гр. дело № 3337/2015 на ВОС

Редно е да се отбележи, че едно паркомясто в незастроената част на дворно място, като реална част от същото има предназначение единствено за паркиране и гариране на автомобили, но не съставлява обособена вещ, която може да бъде предмет на гражданския оборот. Предвиждането на обособяването на паркоместа при разрешаване на строежите е административно изискване, основано на интерес от създаването на нормални условия за използване на териториите в населените места с оглед степента на развитие на инфраструктурата. Това не обуславя качеството на самостоятелна вещ на проектираните и маркирани като места за паркиране реални части от земната повърхност, вкл. и в рамките на отделните УПИ, предвидени за жилищно застрояване, какъвто е настоящия случай. Това пък налага извода, че всякакви правни действия насочени към учредяване, прехвърляне и погасяване на вещни права, имащи за предмет паркомясто са нищожни поради невъзможен предмет.

Re: От дворно към паркомясто

МнениеПубликувано на: 20 Окт 2020, 10:44
от jorkata2222
По документи да е паркомясто, а не дворно

Re: От дворно към паркомясто

МнениеПубликувано на: 20 Окт 2020, 11:22
от jhoro
jorkata2222 написа:По документи да е паркомясто, а не дворно

Няма начин! Нали затова ви цитирах част от решението на Варненския ОС?
Понятието „паркомясто“ означава само едно - място, на което може да се паркира. Думата „може“ предполага и обратното - че може, да не се паркира! Възможно е (примерно) да си „струпате“ дърва за огрев.
Ако на това „място“ (част от терена) се построи „паркомясто - гараж“ - това вече ще е самостоятелен обект, с всичката придружаваща документация.

В момента (според вашите думи)
jorkata2222 написа:Собственик съм на 2/6 дворно място (около 90 кв. м.).

Вие притежавате 1/3 (33,333%) идеални части от дворното място. Но не „площ“ (90 кв.м.), а една трета от всеки квадратен сантиметър! Но нямате идентифицируема собственост!

Re: От дворно към паркомясто

МнениеПубликувано на: 22 Окт 2020, 22:45
от wladi
Можете да обособите "паркоместа" (толкова колкото Ви позволява ЗУТ, т.е.спазвате % за озеленяване) в общото (съсобственото) дворно място, но със съгласието на останалите съсобственици.
Проект, одобряване, изпълнение.
Действително паркоместата, все още нямат качеството на самостоятелна вещ.
Имаше предложения за закон.изменения и обособяването им в ЗУТ, но същото не се прие, или не се достигна до разглеждане.
Можете и да уговорите (писменно) с останалите съсобственици само начина на ползването им и достъпа до тях, в т.ч.кой кое ползва.