Страница 1 от 2

Уважен иск без произнасяне за разноските ?

МнениеПубликувано на: 28 Апр 2010, 12:53
от kirile
Здравейте ! Имам нужда от малко помощ. Ищец съм по гражданско дело. Искът е уважен от Районен съд , но не се произнася за разноските. Окръжен съд също не се произнася за разноските. ВКС също не се произнася за разноските. Какво да правя оттук нататък ? За мен сумата е значителна и държа да си я възстановя. Моля за съвет !

Re: Уважен иск без произнасяне за разноските ?

МнениеПубликувано на: 28 Апр 2010, 13:38
от REVOLUTION
Питайте адвокатът , който Ви е водил делото.Ако нямате пиите една студена вода.

Re: Уважен иск без произнасяне за разноските ?

МнениеПубликувано на: 28 Апр 2010, 13:40
от portokal
А случайно поискахте ли си ги и кога?

Re: Уважен иск без произнасяне за разноските ?

МнениеПубликувано на: 28 Апр 2010, 18:35
от Гост.
:roll: Знаеш, че не са искани... :D

Re: Уважен иск без произнасяне за разноските ?

МнениеПубликувано на: 30 Апр 2010, 10:23
от kirile
Имам адвокат , но той ми каза , че ВКС е последна инстанция и няма откъде вече да поискаме разноските. Поискали сме ги още с исковата молба и в последствие в съдебно заседание на РС. Нямаме пропуски относно момента на искането. И сега накъде - ми беше въпроса ?

Re: Уважен иск без произнасяне за разноските ?

МнениеПубликувано на: 30 Апр 2010, 10:38
от Melly
Като завъртях клъбцето, виж какво ми каза то - не сте представили списък на разноските. :roll:

Re: Уважен иск без произнасяне за разноските ?

МнениеПубликувано на: 30 Апр 2010, 10:53
от portokal
Според мен съдът е трябвало да се произнесе и без списък (списъкът пречи на обжалването, но не и на произнасянето по разноските), но така или иначе няма какво да се направи вече. Радвайте се, че сте спечелили делото.

Re: Уважен иск без произнасяне за разноските ?

МнениеПубликувано на: 30 Апр 2010, 11:05
от Melly
Безспорно е така, но пък е било възможно да се иска допълване на Решението в частта за разноски. :wink:

Re: Уважен иск без произнасяне за разноските ?

МнениеПубликувано на: 30 Апр 2010, 11:13
от Гост.
Не знам, Портокал, но има съдебни решения, чиито мотиви са с следния смисъл- след като няма приложен списък за разноски, макар и да има представени доказателства, че са сторени такива- съдът не следва да се произнася по това искане.

На ответницата също не следва да се присъждат разноски, тъй като съгласно чл.80 ГПК до приключване на последното заседание пред въззивната инстанция не е представен списък на разноските.

ОСТАВЯ без уважение претенцията на Ц.Д.Г. за разноски по делото.
ОСТАВЯ без уважение претенцията на Я.Г.Г. за разноски по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Това е първото намерено- брачно..., не че има значение.
Съгласна съм, че нормата на чл. 80 не указва, че при непредставяне не се следва произнасяне и касае само обжалваемост на СР в тази му част, но ...


И идваме до любимият ми съд
Що се касае до жалбата срещу определението от 02.07.2009г., то същата е е неоснователна. Наведените доводи са за просрочие на жалбата (вероятно се има предвид молбата за изменение на решението), респективно за уважаване на искане за присъждане на разноски на страна, която не е представила списъка по чл. 80 от ГПК. Решението по исковете за изкупуване е връчено лично на ответниците Б.А.А. и Р.М.Х. на дата 22.05.2009 год., а на всички останали ответници чрез пълномощника им на дата 21.05.2009 год., а молбата за изменението му в частта за разноските е подадена на дата 21.05.2009 год. Горното води до извод, че молбата е подадена в срока за въззивно обжалване по чл. 259 ал.2 от ГПК,т.е. в срока по чл. 248 ал.1 от ГПК и е процесуално допустима. Неизпълнението на задължението по чл. 80 от ГПК погасява правото на страната на обжалване на решението на съда в частта за разноските, т.е.представянето на списък на разноските е предпоставка за допустимост на обжалването, но няма отношение към правото на страната да поиска и й бъдат присъдени разноски съобразно правилата на чл. 78 от ГПК, ако такива са сторени и размера им е удостоверен по делото. Заплатеното от ответниците възнаграждение за един адвокат е присъдено от ТРС съобразно правилото на чл. 78 ал.3 от ГПК поради отхвърляне на предявените срещу тях искове. Независимо, че във въззивната инстанция производството ще бъде прекратено поради недопустимост на исковете, въззивникът дължи присъдените на ответниците разноски по правилото на чл. 78 ал.4 от ГПК.


:roll:

В съседен съдебен район не докажеш ли плащане на адв. възнаграждение- не ти се присъждат, така щото може да е договорено, но липсват данни за реално извършени...
С оглед изхода на спора основателно се явява направеното от жалбоподателя искане за присъждане на съдебно-деловодни разноски, поради което ответника на осн. чл.143 ал.1 от АПК следва да бъде осъден да му заплати такива в доказан размер от 210 лв. /10 лв. държавна такса, 200 лв./ Действително същия е ползвал адвокатски услуги, но съгласно приложения по делото договор за правна защита и съдействие уговореното възнаграждение, /което не е посочено и словом/ не е внесено от жалбоподателя, като освен това не е представен и списък на разноските, съгласно изискванията на чл.80 от ГПК, поради което такова не следва да му се присъжда.

Re: Уважен иск без произнасяне за разноските ?

МнениеПубликувано на: 30 Апр 2010, 11:30
от Melly
И ти си права, Поли. Всеки съд различно тълкува правната норма, макар не/произнасянето в диспозитива на Р за разноски да има характер на определение. Все пак такива са били поискани, а щом няма произнсяне - допълване на Р.
Аз така бих постъпила.

Re: Уважен иск без произнасяне за разноските ?

МнениеПубликувано на: 30 Апр 2010, 11:34
от REVOLUTION
Melly написа:И ти си права, Поли. Всеки съд различно тълкува правната норма, макар не/произнасянето в диспозитива на Р за разноски да има характер на определение. Все пак такива са били поискани, а щом няма произнсяне - допълване на Р.
Аз така бих постъпила.


И аз , ама късно е мандалото хлопна!

Re: Уважен иск без произнасяне за разноските ?

МнениеПубликувано на: 30 Апр 2010, 11:35
от Гост.
Мели, пропуснах да отбележа, че отказът е на СГС- ако е важно.
Истината е, че ако не си представил списък по чл. 80 - преклудира ти се правото да искаш съдебен контрол от следващата инстанция по този въпрос. Та, смятам, че това е единственият възможен отговор.

Re: Уважен иск без произнасяне за разноските ?

МнениеПубликувано на: 30 Апр 2010, 11:49
от Melly
Аз тълкувам разпоредбата на чл.80 ГПК единствено в смисъл, че непредставянето на списък преклудира правото на страната да иска съд. контрол по отношение размера на сторените разноски.

Надявам се да сме удовлетворили питането:
kirile написа:Имам адвокат , но той ми каза , че ВКС е последна инстанция и няма откъде вече да поискаме разноските. Поискали сме ги още с исковата молба и в последствие в съдебно заседание на РС. Нямаме пропуски относно момента на искането.
И сега накъде - ми беше въпроса ?
И за двете въможни действия е късно - това е от ясно, по-ясно.

Re: Уважен иск без произнасяне за разноските ?

МнениеПубликувано на: 30 Апр 2010, 11:59
от portokal
...е късно...

Ами нали и аз това казах. 8) Да се радват на спечеленото по същество дело и да внимават другия път. А възможното действие при непроизнасяне по разноските със или без списък е едно - искане за допълване в тази част, което вече не може да се направи.

Re: Уважен иск без произнасяне за разноските ?

МнениеПубликувано на: 03 Май 2010, 12:28
от kirile
Явно не искате да разберете , че 3 инстанции , въпреки искането ни , нито се произнасят нито допълват решението. Имам аналогичен случай за разноските с друго мое административно дело. Затова ми се наложи да попитам какво се прави , когато съдът не прилага закона и ощетява гражданите ? Има ли институция , която упражнява контрол ? За Страсбург знам , питам за нещо местно ?

Re: Уважен иск без произнасяне за разноските ?

МнениеПубликувано на: 03 Май 2010, 12:33
от Melly
kirile написа:Явно не искате да разберете , че 3 инстанции , въпреки искането ни , нито се произнасят нито допълват решението. Имам аналогичен случай за разноските с друго мое административно дело. Затова ми се наложи да попитам какво се прави , когато съдът не прилага закона и ощетява гражданите ? Има ли институция , която упражнява контрол ? За Страсбург знам , питам за нещо местно ?

До тук говориш без коткретика. Прави разлика между непроизнасяне и отказ за допълване на Р в частта за разноски. Искаш да ми кажеш, че си упражнил правото да искаш допълване на Решение и си получил отказ ли? Възможно е или аз да не те разбирам, или ти да не излагаш коректно фактите. Моля, уточни.

Re: Уважен иск без произнасяне за разноските ?

МнениеПубликувано на: 03 Май 2010, 14:03
от kirile
По гражданското дело при обжалването пред ОС сме поискали ОС да се произнесе за разноските , тъй като РС е уважил иска , но не се е произнесъл за разноските. ОС не се произнася за разноските и сме поискали произнасяне от ВКС , но и там не се произнасят. Какво по-конкретно от това ?
По административното дело АС не се произнася за разноските и сме поискали от ВАС да се произнесе. ВАС се произнася , че АС трябва да допълни решението за разноските. АС отказва да допълни решението и казва , че ВАС е трябвало да присъди разноските. Достатъчно конкретно ли е ?

Re: Уважен иск без произнасяне за разноските ?

МнениеПубликувано на: 03 Май 2010, 14:29
от Melly
kirile написа:По гражданското дело при обжалването пред ОС сме поискали ОС да се произнесе за разноските , тъй като РС е уважил иска , но не се е произнесъл за разноските. ОС не се произнася за разноските и сме поискали произнасяне от ВКС , но и там не се произнасят. Какво по-конкретно от това ?
Достатъчно конкретно ли е ?


ДА.
"Рано пиле, рано пее".
Та и твоята.... :idea:

Re: Уважен иск без произнасяне за разноските ?

МнениеПубликувано на: 29 Фев 2012, 22:08
от koruin_bg
С исковата молба ли да приложа списъка с разноските или в края на съдебното разглеждане на делото.Не е ли достатъчно да упомена в исковата молба че искам присъждане на разноските по делото и да изразя същото в съдебно заседание?

Re: Уважен иск без произнасяне за разноските ?

МнениеПубликувано на: 29 Фев 2012, 23:14
от Гост.
Вече не мога да давам каквото и да е становище, щото всичко тече и всичко се променя, но все пак моя опит не пречи да споделя- ако ми е кеф, представям още с ИМ, ако нещо се оплеска- в първо по делото с.з., като и до пренията съм давала- няма проблем. След тях е късно( не съм го и правила, де, но съм обжалвала такива проц. действия).
Един състав от ВКС смята, че е достатъчно да се поискат- записаното в протокола приемат за достатъчно.