Страница 1 от 1

ДЛЪЖНИКЪТ ЧСИ ЧОЛАКОВ ЛЪЖЕ ПО ИЗП.ДЕЛО

МнениеПубликувано на: 05 Авг 2018, 12:32
от mollov_krasimir
Уважаеми ЮРИСТИ,

Вашият колега ЧСИ Иван Чолаков декларира нелепи и неверни твърдения пред изпълняващия ЧСИ във връзка с извършения опис на недвижим имот на ул."Хубавка"№13 в кв.Гео Милев,гр.София, че описания имот е единствено семейно жилище по смисъла на чл.444 ал.7 ГПК.
Фактическата обстановка е следната:
1. Имотът е секвестируем и не представлява единствено семейно жилище по смисъла на чл.444 ал.7 ГПК.Същият следва да бъде изнесен на публична продан. Имотът е необитаем от години,полусрутен,без ток и вода,и е неизползваем за жилищни нужди. В това се убедихте от изпратените Ви снимки от извършения опис.

2. Членовете на семейството му притежават следните жилищни имоти:

- Радост Горанова-Чолакова /съпруга/ притежава Апартамент №4 на бул. "Цар Борис III" №7-9 със ЗП 66.18 кв.м.. Имотът е с идентификатор 68134.204.9.1.4. Длъжникът е притежавал 1/2 ид.част от него и е отчуждил своята идеална част в полза на съпругата си по силата на сключен брачен договор от 27.04.2018 год.,т.е. след образуване на изпълнителното дело.

- Явор Иванов Чолаков, /непълнолетен син/ притежава апартамент №20 блок 15 вх.А ет.7 със ЗП 67.64 кв.м. в кв.Хиподрума,гр.София. Длъжникът и съпругата му имат учредено право на ползване върху апартамента.

- Радост Горанова-Чолакова притежава парцел 22 в гр..Банкя,на ул."Захари Стоянов" №18 с площ 1175кв.м. Имотът е с идентификатор 02659.2193.333. Имотът е лична собственост на Радост Горанова-Чолакова и е придолит преди сключване на граждански брак с Иван Чолаков на 13.06.2004год. Моля да се провери дали върху имота е построена жилищна сграда и дали семейството на длъжника живее там.

3. Възможно е и другите непълнолетни деца на длъжника да притежават жилищни имоти /непроверено за сега/.

4. Геният на правната мисъл ЧСИ ЧОЛАКОВ забравя да спомене,че е осъден за вреди за непозволено увреждане,и съгласно чл.445 ал.2 т.1 несеквестируемостта отпада,дори и имотът да е единствено жилище.