Страница 1 от 1

Авторски права на ефирна телевизия в болница

МнениеПубликувано на: 01 Дек 2017, 10:49
от estario
Здравейте,
Работя в болница и наскоро започнахме да получаваме следните писма:
Здравейте,
 
вследствие на изпратено писмо с .  на вниманието на  на
представляващо покана от ПРОФОН за уреждане на сродните на авторското права върху музикални записи с оглед осъществяваното публично изпълнение на такива записи от
  "Многопрофилна болница за активно лечение

Към настоящият момент не сме получили Вашето становище .
Моля да се запознаете с изпратеното писмо и да върнете отговор до 7 дни от получаване на настоящото писмо.
 
Въз основа на горното, от името на ПРОФОН, като единствената лицензирана у нас организация за колективно управление на права върху звукозаписи и музикални видеозаписи, представляваща на територията на Република България огромен по обем репертоар на български и чуждестранни музикални продуценти и артист-изпълнители, моля да се свържете  със служител на сдружението, с цел надлежно уреждане на правата за публичното изпълнение на музикални записи, осъществявано от представляваното от Вас дружество. В противен случай ще бъдем принудени да предприемем съответните мерки за защита на правата и законните интереси на представляваните от нас носители на права съобразно предвиденото в ЗАПСП и другите приложими нормативни актове.
 
В очакване на отговор на писмото или за конкретно изчисление на проектодоговор
изпратете информация на посочения по-долу имейл адрес за:
Наименование на юридическото лице, ЕИК, регистрация по ДДС (да/не), адрес на регистрация и адрес за кореспонденция, телефон, gsm, е-mail;
Име и длъжност на лицето, което представлява юридическото лице и ще подпише договора, съответно, нотариално заверено пълномощно;
Лице за контакт – име, адрес за кореспонденция, телефон, имейл адрес;
брой на леглата в лечебното заведение;
 
При необходимост от допълнителна информация, не се колебайте да ни позвъните.
Благодаря Ви предварително за доброто сътрудничество,

Не можем да приемем този рекет и търсим легален вариант да се измъкнем от ситуацията. Как можем да контролираме какво се пуска по телевизията. Ако хората пуснат на личния си таблет онлайн телевизия, то ние пак ли сме длъжни да плащаме лизенз? Опитах се да чета закона за авторското право, но текстът ме обърква и не се оправям.
Хрумна ни варианта да отдаваме телевизорите под наем по време на престоя на пациентите.
Благодаря за съдействието и съветите.

Re: Авторски права на ефирна телевизия в болница

МнениеПубликувано на: 01 Дек 2017, 13:23
от suzy_4
Би трябвало да не искат такси за ефирни програми, които и без друго са твърде малко . Сравнете с мощността на турските, които даже в България се виждат, имат собствен спътник за БЕЗплатни ТВпрограми. България???!!! Обърнете съм КРС и СЕМ

Re: Авторски права на ефирна телевизия в болница

МнениеПубликувано на: 01 Дек 2017, 15:44
от ivanov_p
По телевизията не се излъчват звуко и видеозаписи, а телевизионни програми. Първите се излъчват на телевизор, но от видео или звуко-възпроизвеждаща система. Предмет на нарушението е излъчването не на конкретно изпълнение, а на телевизионна програма и тази телевизионна програма трябва да е под защитата на ПРОФОН. Свържете се с кабелният оператор и поискайте информация как е уредил правата си със собствениците на тел. програми. Тук обаче може да се окаже, че плащате за много по-малък брой приемници.

Re: Авторски права на ефирна телевизия в болница

МнениеПубликувано на: 01 Дек 2017, 20:32
от estario
Здравейте,
В нашия случай имаме само ефирна телевизия. Каквото идва от копитото това е. С кого да се свържем в този случай и имат ли законовото право да ни рекетират?

Re: Авторски права на ефирна телевизия в болница

МнениеПубликувано на: 03 Дек 2017, 17:32
от suzy_4
Комисия за регулиране на съобщенията и Съвет за електронни медии - попитайте тйх защо и кой иска плащане на авторски права