Страница 1 от 1

Пълномощно от САЩ и декларации към него

МнениеПубликувано на: 22 Сеп 2015, 10:42
от artmen
Здравейте! :)

Както съм разбрал до тук, пълномощното на български език за продажба на имот у нас трябва или да е заверено там от нотариус и придружено от АПОСТИЛ, или да е нотариално (?!) заверено в българското посолство, за да е валидно за сделка в България без по-нататъшни легализации.

Същевременно то трябвало да бъде придружено от 2 декларации: ПО ЧЛ. 264, АЛ. 1 ОТ ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС и по чл. 25, ал. 8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, които според някои също трябва да са нотариално заверени.

Въпросите ми са:
1. Правилно ли съм разбрал нормативните изисквания до тук?
2. Ако декларациите също трябва да се заверяват, могат ли да се икономисат нотариални такси там, ако в края на пълномощното се впише, че прикрепените декларации са неразделна част от пълномощното, да кажем?

Благодаря предварително за отзивчивостта!

Re: Пълномощно от САЩ и декларации към него

МнениеПубликувано на: 22 Сеп 2015, 13:10
от kdkrastev1234
Правилно сте разбрал. Не можете да икономисате такси. Отивайте в най-близкото консуство, там ще знаят какво да правят.

Re: Пълномощно от САЩ и декларации към него

МнениеПубликувано на: 22 Сеп 2015, 15:37
от artmen
kdkrastev1234 написа:Правилно сте разбрал. Не можете да икономисате такси. Отивайте в най-близкото консуство, там ще знаят какво да правят.


Много благодаря, kdkrastev1234 ! :)

Пределно ясно е, че е в интерес на нотариусите (и на консулските служби), да заверяват колкото може повече отделни документи. Същевременно единствената логика, която виждам в полагането на три подписа на 3 отделни документа, вместо един на общ документ (включващ задължителните елементи от трите изброени), е да се вземат 3 такси вместо една. Така че отговорът на заинтереуваните може да е само един.

Понеже не съм юрист, не мога да съм сигурен. Подозирам обаче, че в никой от законите, касаещи тези документи, не е вписано изрично, че те трябва да са самостоятелни и в никакъв случай да не се допуска комбинирането им.

Re: Пълномощно от САЩ и декларации към него

МнениеПубликувано на: 20 Май 2019, 16:38
от buddah
Здравейте,

А знае ли някой има ли такова нотариално производство в САЩ като "удостоверяване на съдържанието на частен документ"?

Защото при сделки с недвижими имот, според българския КМЧП, се прилага закона по мястото на имота, т.е. изискванията към пълномощното за разпореждане с недвижим имот се определят от бъгларския закон при разпореждане с имот в България. Значи трябва дори да е издадено в чужбина, то да е нотариалноа заверено и за подпис и за съдържание...?

Re: Пълномощно от САЩ и декларации към него

МнениеПубликувано на: 22 Май 2019, 13:52
от doudoned
В САЩ можете да заверите и 500 копия на различни документи като преписи като ги завържете с шнур и върху него залепите декларация, че са верни копия, а нотариусът да ви завери само вашия подпис върху декларацията. Освен това в САЩ нотариусът не е като българския - там всеки бакалин може да се регистрира и да вземе лиценз да заверява подписи... Декларациите, за които добре сте информиран се подписват по силата на нормативен акт и са утвърдени като образци съответно от Министъра на финансите и Министъра на правосъдието. Съответно всяко отклонение от утвърдените образци се разглежда като липса на форма. Заверените за съдържание документи се вписват в нарочен регистър при Нотариалната камара на РБ. Така че, дори и заверен подпис от американски нотариус със съответния апостил и заверен превод няма за свърши работа за продажба на имот, защото пълномощното няма да фигурира в регистъра. Отделно имаше проблем с консулските служби да заверяват документи за имоти и фирми, точно защото когато бълг. закон изисква заверка на съдържание, те не можеха да го правят защото нямаха достъп до регистъра на нотариалната камара. Търсеше се някакво решение на проблема, но дали е намерено, не знам. Възможно е да продължават да отказват такива заверки в консулствата...