начало

МВР разтури палатковите лагери и обяви: Няма да позволим повече това да се случва МВР разтури палатковите лагери и обяви: Няма да позволим повече това да се случва

Чл.32 от Конституция и Господари на ефира

Поставяне и решаване на правни казуси
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Чл.32 от Конституция и Господари на ефира

Мнениеот sertsss » 06 Фев 2017, 17:02

Здравейте,
чл. 32 гласи
(2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание, или въпреки неговото изрично несъгласие, освен в предвидените от закона случаи.

Като гледам въпросното предаване - то базирано в 50% от случаи върху записи със скрити камери или по телефон без уведомление. Как го тиражират спокойно? Нали е явно и очевидно нарушение на чл.32, ал.2 от Конституция на РБ... Но в google нито намек на това, или само аз си задавам този въпрос, или или отговора е много банален. Моля за помощ )
sertsss
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 06 Фев 2017, 16:56

Re: Чл.32 от Конституция и Господари на ефира

Мнениеот sertsss » 21 Фев 2017, 16:28

И никой не може да отговори? :(
sertsss
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 06 Фев 2017, 16:56

Re: Чл.32 от Конституция и Господари на ефира

Мнениеот minov_nz » 21 Фев 2017, 21:51

Чл. 339а. НК (Нов - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който без надлежно разрешение, което се изисква по закон, произвежда, използва, продава или държи специално техническо средство, предназначено за негласно събиране на информация, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

(2) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Ако деянието по ал. 1 е извършено от длъжностно лице във връзка със службата му, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Специалното техническо средство се отнема в полза на държавата.
minov_nz
Младши потребител
 
Мнения: 58
Регистриран на: 11 Яну 2014, 20:05

Re: Чл.32 от Конституция и Господари на ефира

Мнениеот minov_nz » 21 Фев 2017, 21:54

П Р И С Ъ Д А


№............. 22. 03., Година 2016 ГР. П Л Е В Е Н


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д АПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД втори н наказателен състав

на двадесет и втори март ДВЕ ХИЛЯДИ И ШЕСТНАДЕСЕТА година

в публично заседание в следния състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЪРБИНА МЪЛЧИНИКОЛОВАЧЛЕНОВЕ: МАРИАН ИВАНОВ

ЦЕЗАРИНА ЙОСИФОВАСекретар........П. П...................................................................................

Прокурор........Николай Пачевски....................................................................................

разгледа докладваното от .......ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.....................................................

ВНОХД № 162 ....... по описа за 2016 година,............................................................

на основание чл.336,ал.1,т.3 от НПК, постанови:ОТМЕНЯ ПРИСЪДА № 26 / 28.01.2016г на Плевенския районен съд, ХІІ н.с., постановена по НОХД № 1325/ 2015 и вместо товаП Р И С Ъ Д И :ПРИЗНАВА подсъдимата С.И.Д. родена на *** година в с. Х., област В. Т., живуща ***, българка, българска гражданка, с висше образование, омъжена, работи, неосъждана, ЕГН: ********** за ВИНОВНА в това, че:

През периода 19.04.2010г. – 30.04.2010г. в гр. Плевен, без надлежно разрешение, което се изисква по закон - чл. 32, ал. 2 от Конституция на Република България: „ Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи” използвала специални технически средства: два броя видеокамери ведно с микрофони, всичките камуфлирани в корпуси на пасивни инфрачервени детектори за движение, монтирани в кабинети 43 и 71 в сградата на ДКЦ ІІ Плевен, представляващи по своята същност съвкупност от електронни и механични части, използващи се за получаване на видео и звуков сигнал и за жичното им пренасяне към устройство за наблюдение с окабеляване и компютърна конфигурация и предназначени за негласно събиране на информация, поради което и на основание чл. 339а ал.1 предл. 2 НК, във вр. с чл. 54 от НК я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ,ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 339а ,ал.3 от НК ОТНЕМА в ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА специалните технически средства: три бр. видеокамери , автоматичен превключвател за РС, комплект кабели, 3 бр. кутии бели на цвят.На основание чл. 301,ал.1,т.11 от НПК по отношение на веществените доказателства ПОСТАНОВИ:

-Адаптер ******* а.т., з. к., , 1 бр. компютър „К………”, платка за *** – да бъдат върнати на “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ІІ – ПЛЕВЕН” ЕООД, след влизане на присъдата в сила.

- п….. кутия (*****) с 16 бр******** с н….от *** до ****– да останат към делото.


ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира в петнадесет дневен срок от днес пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД на Р. БЪЛГАРИЯ.

Председател: Членове:
minov_nz
Младши потребител
 
Мнения: 58
Регистриран на: 11 Яну 2014, 20:05

Re: Чл.32 от Конституция и Господари на ефира

Мнениеот lexy21 » 21 Фев 2017, 23:42

ВКС написа:
Въпреки че, допуснати съществени процесуални нарушения от въззивния съд са достатъчни, за да бъде отменен обжалваният съдебен акт, при новото разглеждане на делото, следва да се има предвид, че вмененото във вина на подсъдимата престъпление по чл.339а ал.1 от НК предполага изясняването и на понятието „специално техническо средство, предназначено за негласно събиране на информация“, което няма легално определение нито в действащия НК, нито в някой друг нормативен акт, за нуждите на наказателното производство. Видно от мотивите към законопроекта на ЗИД на НК от 18.11.2009 г. за последвалото изменение на чл.339а ал.1 от НК с ДВ бр.26 от 06.04.2010 г. необходимостта от увеличаване размера на предвидената санкция е следствие от желанието на вносителите да се „Ревизира системата от престъпленията, с които се накърнява разрешителният режим за използване на специални разузнавателни средства“, т.е. не е направена разлика между „специално техническо средство“ и „специално разузнавателно средство“. Доколко съдържанието на двете понятия е идентично или съществува разлика между тях следва да се прецени на основата на даденото в чл.172 ал.1 от НПК и чл.2 от ЗСРС определение за СРС – технически средства и оперативни способи за тяхното прилагане. Същевременно „специалното техническо средство” по чл.339а ал.1 от НК следва да бъде предназначено за негласно събиране на информация, т.е. то може да бъде само такова, което по своето предназначение – по своите размери например, обективно да предполага, че ще остане скрито за обекта на наблюдение. Действително, за да бъде реализиран съставът на вмененото във вина на подсъдимата престъпление се изисква деянието да е осъществено „без надлежно разрешение, което се изисква по закон“. В обвинителния акт като такъв закон е посечена разпоредбата на чл.32 ал.2 от Конституцията, която безспорно има пряко действие, но дали в случая само това е достатъчно, за да бъде изпълнена с необходимото съдържание бланкетната разпоредба на чл.339а ал.1 от НК е въпрос, който предполага подробна правна аргументация, която също липсва в мотивите на обжалваната присъда.
По изложените съображения и на основание чл. 354 ал.3 т.2 от НПК, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ въззивна присъда № 12/22.03.2016 г. и определение № 248/28.03.2016, постановени по внохд № 162/2016 г. по описа на Окръжен съд – Плевен.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на окръжния съд, от стадия на съдебното заседание.
Решението не подлежи на обжалване.
Аватар
lexy21
Активен потребител
 
Мнения: 2588
Регистриран на: 14 Фев 2008, 18:34

Re: Чл.32 от Конституция и Господари на ефира

Мнениеот gridiron » 26 Фев 2017, 16:08

Имах спомен, че има решение на Конституционния съд (КС) на България, според което човек не може да се снима на закрито, без да иска разрешение, освен ако в залата не присъстват повече от 30 души.

Всила ли е?
gridiron
Потребител
 
Мнения: 265
Регистриран на: 10 Ное 2013, 21:28

Re: Чл.32 от Конституция и Господари на ефира

Мнениеот cveti_stoyanova » 09 Мар 2017, 18:33

В БГ всичко е възможно :lol:
cveti_stoyanova
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 07 Мар 2017, 19:04

Re: Чл.32 от Конституция и Господари на ефира

Мнениеот polinakostadinova122 » 02 Окт 2018, 23:31

Последното събитие с "бития" "репортер" е поредното доказателство, че Господари на ефира си нарушват закона безнаказано. Въпросът е защо...
polinakostadinova122
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 02 Окт 2018, 23:28

Re: Чл.32 от Конституция и Господари на ефира

Мнениеот disident » 14 Окт 2018, 10:32

minov_nz написа:П Р И С Ъ Д А


№............. 22. 03., Година 2016 ГР. П Л Е В Е Н

..........................................................................
:

Значи става въпрос за представител(и) на световния пролетариат срещу простолюдието иначе щеше да има дело ама на кукуво лято
disident
Потребител
 
Мнения: 267
Регистриран на: 05 Юни 2010, 20:14


Назад към Взаимопомощ


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


cron