Страница 1 от 1

Преупълномощаване

МнениеПубликувано на: 14 Май 2018, 20:04
от full_bass
Здравейте,
Имам следното пълномощно и искам да преупълномощя трета страна:
Пълномощно - безсрочно
Долуподписаната XXXXX упълномощавам YYYYY със следните права:
1. A
2. B
3. C
Пълномощното да се тълкува изцяло в полза на правата на упълномощения.
Пълномощникът има право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.


Преупълномощаване:
Пълномощно - безсрочно
Долуподписаният YYYYY, действащ като пълномощник на XXXXX, упълномощен с пълномощно с рег. № 123 от 01 януари 2018 година на нотариус XYZ XYZ с рег. № 123 на нотариалната камара, преупълномощавам ZZZZZ със следните права:
1. A
2. B
3. C


Въпроса ми е свързван с редовете в червено. Трябва ли да ги пиша в пълномощното за преупълномощаване?


Също забелязал съм, че в някои пълномощни пише "СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА И ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ". Какво по-точно се има предвид с представителната власт и трябва ли да присъства по принцип?

Благодаря Ви предварително!

Re: Преупълномощаване

МнениеПубликувано на: 16 Май 2018, 00:18
от full_bass
Никой ли не може да даде насока/съвет? :(