Страница 1 от 1

Връщане на стипендии за докторант

МнениеПубликувано на: 23 Сеп 2018, 00:00
от sayler
Бях редовен докторант , положил съм докторантски минимум, отчислен съм с право на защита, но не мисля че ще успея да защитя докторантурата. Въпросът ми е след успешно положен докторантски минимум дали се дължат обратно месечните стипендии, които съм получавал 3 години?

Re: Връщане на стипендии за докторант

МнениеПубликувано на: 23 Сеп 2018, 13:30
от anhea
Здравейте колега!
Питането Ви е основателно, но към момента в българското законодателство няма предвиден регламент, съгласно който да дължите връщане на получаваните стипендии в периода на обучението Ви като редовен докторант. Съгласно сега действащият ППЗРАС и по-конкретно чл.24 (5) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) Правото на защита може да бъде упражнено в срок, определен в правилника на съответното висше училище или научна организация, но не по-късно от 5 години от решението на факултетния, съответно научния, съвет по ал. 4."... Но Вие сте зачислен по стария ППЗРАС (т.е. преди месец май, 2018 г.) и трябва да следвате неговите разпоредби...