Страница 1 от 1

Преобразуване на ООД в ЕООД

МнениеПубликувано на: 17 Май 2019, 16:58
от pravist92
Здравейте, исках да попитам дали някой е подавал документи в ТР, във връзка с преобразуване на ООД в ЕООД?Случаят е следният: имаме двама съдружници, единият продава своя дял на другия съдружник. Този съдружник който получава 100% от капитала не е бил управител на ООД-то преди това. От тук питанията са ми няколко:
При преобразуването на ООД в ЕООД какви документи са ми нужни?
-обновен Дружествен договор за учредяване на ЕООД
-Протокол от събрание на текущите съдружници, че имате разрешение да бъде продаден текущ дял на съдружник
-Протокол за преобразуване на ООД в ЕООД и приемане на покупко-продажбата на дяловете
-Декларация за истинност
-Платена такса към Търговски регистър за вписване на промени в обстоятелствата на ООД.
-Нотариално заведен договор за покупко-продажба на дяловете
-Заявление А4
А за назначаването на съдружника със 100% дял в управител при ЕООД, какви документи са ми нужни?
-подпис спесимен, нот. заверен
-решение за назначаване на управител
-декларации по чл.13 ал.4 и ал.5
Това ли е? На мен ми е за пръв път и ще помоля някой които е минавал по този път да помогне! Благодаря предварително!

Re: Преобразуване на ООД в ЕООД

МнениеПубликувано на: 29 Май 2019, 02:02
от kalahan2008
Преобразуване на търговски дружества има при: промяна на правноорганизационната форма (ООД в АД и обратно) или при вливане, сливане, отделяне и разделяне. Промяна от ООД в ЕООД не е преобразуване.