Страница 1 от 1

Ликвидация ЕООД, помощ за форма Б6

МнениеПубликувано на: 27 Юли 2019, 16:26
от atania
Здравейте.
Ще съм много благодарна за вашата помощ във връзка с правилното попълване на форма Б6 за прекратяване на дейността на ЕООД и подаването й пред Агенция по вписванията.

Най-напред да отбележа, че не съм юрист. Определена съм за ликвидатор на ЕООД на роднина по стечение на обстоятелствата. Събрала съм необходимите документи и съм подала Заявлението. Вчера получих отказ за вписване по отношение на срока за ликвидация. Очевидно съм попълнила неправилно.

Попълнила съм следното:
501.Срокналиквидацията: ШЕСТМЕСЕЦАОТДАТАТАНАРЕШЕНИЕТОЗАПРЕКРАТЯВАНЕНАДЕЙНОСТТА

В отказа е посочено:
Сподаденотозаявлениеезаявензавписванесрокналиквидацията, койтонесъответстванарешението, приетотоотедноличниясобственикнакапитала. Втазивръзкаисогледобхватанапроверкатапочл. 21, т. 5 отЗТРРЮЛНЦследвадасасъобразенииизискваниятаначл. 272, ал. 1 отТЗ

В Решението, което също аз съм писала по образец, за срок съм посочила следното:
"Определя се срок за приключване на производството по ликвидация - 6 /шест/ месеца, считано от обявяването на решението за ликвидация в Търговския регистър."

Трябвало е дословно да препиша същия текст в поле 501 на форма Б6 ли? Или нещо съвсем друго се посочва там?