начало

Прокурорската колегия ще подбира европейските делегирани прокурори, а те ще са независими от обвинител №1 Прокурорската колегия ще подбира европейските делегирани прокурори, а те ще са независими от обвинител №1

Казус свързан с проверка от полиция?

Поставяне и решаване на правни казуси
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Казус свързан с проверка от полиция?

Мнениеот stavri73 » 13 Сеп 2019, 06:51

Здравейте.Казусът е следният.
Карам си автомобила и ме спират служители на охранителна полиция(не са КАТ) .Следва проверка на документи и багажник.След това обиск на мен и автомобилът ми всичко беше наред и ми пожелаха "лека и безаварийна".Въпросът ми е следният.
Имат ли право служители на охранителна полиция да ме спират след като не нарушавам закона за движение по пътищата, да ми правят обиск на мен и автомобила без видима причина и не съставят протокол за самият обиск.При въпрос от мен защо го правят този обиск ми беше отговорено "това ни е работата".И другият ми въпрос е как мога да се противопоставя законно на такъв вид обиск отново.
Поздрави Ставри.
stavri73
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 13 Сеп 2019, 01:31

Re: Казус свързан с провела от полиция?

Мнениеот TheOldMan » 13 Сеп 2019, 12:34

Начи... ако имаш ден-два свободни, които да прекараш в районното, и имаш поне 500 лева които не ти трябват (щот може да се наложи да платиш поне глобата) можеш да откажеш да .... да им съдействаш. Слизаш от колата, заключваш я и да се оправят (дано имаш каско дет евентуално да ти поеме счупените прозорци :) ).
Но ... свободата си има цена в края на краищата.

За да прецениш дали даденото действие е законно и е необходимо за изпълнение на възложените им функции, те трябва да са те запознали с тях преди да почнат да ровят.

ЗМВР

Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Полицейските органи могат да издават разпореждания до .. граждани, когато това е необходимо за изпълнение на възложените им функции. Разпорежданията се издават писмено.
...
(4) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Разпорежданията на полицейския орган са задължителни за изпълнение, освен ако налагат извършването на очевидно за лицето престъпление или нарушение или застрашават живота или здравето му.

Чл. 81. (1) Полицейските органи могат да проверяват личните вещи на лица:
1. в случаите по чл. 70, ал. 1, т. 1, 2 и 4, чл. 71, ал. 1, т. 1 и 3 и чл. 72, ал. 1, т. 3, 4, 6 и 7;
2. когато са налице достатъчно данни, че се укриват вещи, свързани с извършено престъпление или нарушение;
3. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г.) преди съпровождане или настаняване в специален дом за временно настаняване на чужденци, когато е приложена мярка за административна принуда по ред, определен в закон или е издадена заповед за краткосрочно настаняване по чл. 44, ал. 13 от Закона за чужденците в Република България;
4. в други случаи, определени със закон.
(2) Полицейските органи могат да извършват проверка на превозно средство, кораб, въздухоплавателно средство, контейнер и на вещите, превозвани в тях, когато:
1. има данни за извършено престъпление или нарушение на обществения ред;
2. има сигнал в ШИС за извършване на специфичен контрол.

Чл. 70. (1) Полицейските органи могат да извършват проверки за установяване самоличността на лице:
1. за което има данни, че е извършило престъпление или друго нарушение на обществения ред;
2. когато това е необходимо за разкриване или разследване на престъпления и при образувано административнонаказателно производство;
...
4. на контролен пункт, организиран от полицейските органи;

Чл. 71. (1) Полицейските органи могат да извършват действия по идентификация на лице, когато:
1. самоличността на едно лице не може да бъде установена по реда на чл. 70, ал. 2;
3. чужденец, търсещ закрила по Закона за убежището и бежанците, е влязъл не по законоустановения ред или е незаконно пребиваващ в Република България.

Чл. 72. (1) Полицейските органи могат да задържат лице:
3. което показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност;
4. при невъзможност да се установи самоличността му в случаите и по начините, посочени в чл. 70;
6. обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;
7. в други случаи, определени със закон.


ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-464 от 26 август 2014 г.
за реда и условията за извършване на проверки по чл. 81, ал. 1 и 2 и чл. 83, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи от полицейските органи

Чл. 2. (2) Преди извършването на проверките полицейските органи:
1. се представят, като съобщават длъжността си, фамилното име и структурата, в която работят;
2. се легитимират със служебна карта или личен знак;
3. уведомяват лицата, спрямо които се предприема проверката, за основанията и целта на действията си.

Чл. 6. (1) За всички случаи на извършена проверка на лични вещи, превозни средства, кораби, въздухоплавателни средства, контейнери и на вещите, превозвани в тях, по чл. 81 ЗМВР полицейският орган е длъжен да състави протоколКакто казах по-горе - рискуваш да си изпросиш "настаняване" в районното, глоба 500 лева за неизпълнение на полицейско разпореждане, счупени стъкла в опит полицията все пак да влезе в колата, съдилища, адвокати, разходи ...
Аз не съм юрист. Ползвайте съветите ми на своя отговорност!
TheOldMan
Активен потребител
 
Мнения: 1611
Регистриран на: 08 Май 2008, 15:19

Re: Казус свързан с провела от полиция?

Мнениеот georgiev_sfbg » 07 Ное 2019, 03:15

stavri73 написа:Здравейте.Казусът е следният.
Карам си автомобила и ме спират служители на охранителна полиция(не са КАТ) .Следва проверка на документи и багажник.След това обиск на мен и автомобилът ми всичко беше наред и ми пожелаха "лека и безаварийна".Въпросът ми е следният.
Имат ли право служители на охранителна полиция да ме спират след като не нарушавам закона за движение по пътищата, да ми правят обиск на мен и автомобила без видима причина и не съставят протокол за самият обиск.При въпрос от мен защо го правят този обиск ми беше отговорено "това ни е работата".И другият ми въпрос е как мога да се противопоставя законно на такъв вид обиск отново.
Поздрави Ставри.

Протокол се съставя винаги, дори когато при извършената проверка НЕ са открити вещи - предмет на извършено престъпление и/или нарушение на обществения ред, като това се отбелязва в протокола!
...Защото е възможно да се окаже, че след извършената проверка на МПС и на вещите превозвани в него, липсва някоя скъпа вещ от багажника или голяма сума пари от жабката и т.н., или пък да Ви бъде подхвърлено нещо от някого (казано на жаргон), което не е Ваше. Варианти и случаи - хиляди... :wink:

Инструкция № 8121з-464 от 26 август 2014 г. за реда и условията за извършване на проверки по чл. 81, ал. 1 и 2 и чл. 83, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи от полицейските органи
Чл. 6. (1) За всички случаи на извършена проверка на лични вещи, превозни средства, кораби, въздухоплавателни средства, контейнери и на вещите, превозвани в тях, по чл. 81 ЗМВР полицейският орган е длъжен да състави протокол (приложение № 1).
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMater ... dMat=87620

За всички случаи, при които считате, че правата Ви са нарушени, следва да подадете сигнал на откритата линия на МВР (за всякакви случаи на корупция, престъпление, подкуп, полицейско насилие, административно нарушение, конфликт на интереси, лошо управление, лошо отношение и др.) - на тел. 02 982 22 22 или чрез електронната форма на сайта на МВР :arrow:
https://www.mvr.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D ... 0%B8%D1%8F
П.П. ...Изпълняваш всичко, което ти се разпореди тихо и кротко (без да спориш, да даваш акъл, да изразяваш мнение, да влизаш в пререкания, конфликти и т.н.) и после (след като проверката приключи, върнат ти документите и те освободят да си продължиш по пътя), ако считаш, че правата ти са нарушени - действаш, както е описано с червения шрифт по-горе (но своевременно, а не на другия ден) :!:

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ПРОТОКОЛ

за извършена проверка на лични вещи, превозни средства, кораби, въздухоплавателни средства, контейнери и на вещите, превозвани в тях
Днес, ...................... 20....... г., в гр. ................................................................................ в ............................. ч.
подписаният ...................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на служителя)
на длъжност ..................................... при ......................................................................, гр. .....................................,
(наименование на структурното звено)
на основание чл. 81 от Закона за Министерството на вътрешните работи в присъствието на свидетеля
............................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, постоянен адрес)
..........................................................................................................................................................................................
извърших проверка на ...................................................................................................................................................
(описва се какво е проверено)
..........................................................................................................................................................................................
притежание на лицето: ..............................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, постоянен адрес)
...........................................................................................................................................................................................
При проверката се установи:
..........................................................................................................................................................................................
(описва се фактическата обстановка, поводът на извършването на проверката и резултатът от нея; вещите се описват в последователността, в която са намерени; в случаите, когато не са открити вещи, този факт се отбелязва изрично в протокола; при необходимост могат да бъдат направени схеми, скици, фотоснимки, като това изрично се отбелязва в протокола)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
За произхода на намерените вещи провереното лице даде следните обяснения: ..................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Провереният направи следните възражения и искания: ..............................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Настоящият протокол бе съставен в три еднообразни екземпляра, един от които за провереното лице.
ПРОВЕРЕН: ................................... ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН: .............................
(подпис) (подпис)
СВИДЕТЕЛ: ...................................
(подпис)
РАЗПИСКА
Подписаният ............................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, постоянен адрес)
...........................................................................................................................................................................................
получих екземпляр от настоящия протокол.
ПОДПИС: ........................................................
Отказът на лицето да подпише настоящия протокол се удостоверява с подписа на свидетеля.
СВИДЕТЕЛ: ...................................................
(подпис)
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Казус свързан с проверка от полиция?

Мнениеот jhoro » 08 Ное 2019, 21:40

stavri73 написа:Имат ли право служители на охранителна полиция да ме спират след като не нарушавам закона за движение по пътищата ...

Само като допълнение към предишните отговори.
Струва ми се, че объркваш понятията. „На пътя“ моган да те спират и проверяват много „органи“ - полиция, жандармерия и пр. ричините може изобщо да не са свързани с ЗДвП.
Вече...
Чл. 189. (1) Актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, се съставят от длъжностните лица на службите за контрол, предвидени в този закон.
ЗДвП
jhoro
Активен потребител
 
Мнения: 1639
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: Казус свързан с проверка от полиция?

Мнениеот georgiev_sfbg » 12 Ное 2019, 14:50

jhoro написа:
stavri73 написа:Имат ли право служители на охранителна полиция да ме спират след като не нарушавам закона за движение по пътищата ...

Само като допълнение към предишните отговори.
Струва ми се, че объркваш понятията. „На пътя“ моган да те спират и проверяват много „органи“ - полиция, жандармерия и пр. ричините може изобщо да не са свързани с ЗДвП.
Вече...
Чл. 189. (1) Актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, се съставят от длъжностните лица на службите за контрол, предвидени в този закон.
ЗДвП

Елементарно, но точно казано! ...Питащият, би трябвало да е наясно, но в днешните абсурдни времена... :D
...За това ще си позволя да дам още едно инфантилно допълнително пояснение:
Могат да те спрат “на пътя” и за двете! ...(Въпреки, че ми звучи, като: водата е мокра”). :mrgreen:
Сега сигурно ще пита “Ама как?” или “За кои двете?”...”КАТ” имат ли право да ми проверяват багажника и те полицаи ли са или само катаджии?” “А магистрална полиция какви са - катаджии или охранителна полиция?”, “А гранична полиция?”...”А от СОБТ и НСБОП имат ли право да ме спират без да съм извършил нарушение и да ми проверяват документите и колата?” “А ако са с качулки и автомати и са сложили шипове на пътя дали да им спра, ако не съм извършил нарушение?” ...и така до безкрай с инфантилните абсурдни въпроси ...
...Предавам се!!! :mrgreen:

За това на кратко:
За всички случаи, при които считате, че правата Ви са нарушени, следва да подадете сигнал на откритата линия на МВР (за всякакви случаи на корупция, престъпление, подкуп, полицейско насилие, административно нарушение, конфликт на интереси, лошо управление, лошо отношение и др.) - на тел. 02 982 22 22 или чрез електронната форма на сайта на МВР :arrow:
https://www.mvr.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D ... 0%B8%D1%8F
П.П. ...Изпълняваш всичко, което ти се разпореди тихо и кротко (без да спориш, да даваш акъл, да изразяваш мнение, да влизаш в пререкания, конфликти и т.н.) и после (след като проверката приключи, върнат ти документите и те освободят да си продължиш по пътя), ако считаш, че правата ти са нарушени - действаш, както е описано с червения шрифт по-горе (но своевременно, а не на другия ден) :!:
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26


Назад към Взаимопомощ


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 12 госта


cron