Страница 1 от 1

Обжалване на Разпореждане от НОИ

МнениеПубликувано на: 28 Фев 2019, 15:40
от ivanovagalia
Здравейте,
нуждая се от малко съдействие по следния казус, за което предварително благодаря! На
На 29.10.2010г. от НОИ СУ "СО" са направили Разпореждане на майка да върне недобросъвестно усвоена сума за майчинство, тъй като бях записала детето на ясла, "да му пазя място", което не е получено лично, защото е била при мен в София, а по ЛК живее във Видин и разписката е с гриф "преместена на друг адрес".
На 17.10.2011 получава Уведомително писмо от ТД В.Търново офис Видин /там е по постоянен адрес/ за непогасено публично задължение по горното разпореждане, което следва да се плати по с/ката им в ТБ Райфайзен.
На 17.11.2011г. е получено и писмо от СУ "СО" че, съгласно разпоредбите на параграф 21 от ПЗР на ЗИДКСО ако се плати в срок до 05.02.2012г. не се дължат лихвите по посоченото разпореждане.
05.02 е неделя и сумата по главницата е възстановена на 06.02.- първия работен ден, по сметката в Райфайзен./явно съм събирала парички, или просто съм отплеснала, не знам защо съм чакала последния ден, но свършило.../
Сметката на НОИ СУ "СО" е в СИ Банк и не знам правилно ли съм платила на ТД /НАП?
Миналата седмица са изпратили ново разпореждане за удръжка на сума от пенсията по повод дължимите лихви по горното разпореждане.
Основателно ли е да се позова на Чл. 60. (6) Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.
Главницата е погасена както казах на 06.02.2012г. новото разпореждане е от 07.02.2019г., важи ли давностния срок за лихвите? Мога ли да се позова на чл.115 (1) Новото разпореждане за лихвите е с нов № и е от НОИ Видин или това издадено 2010г. от СУ "СО" е прекъснало давността?