Страница 1 от 1

Лихви на здравноосигуритерни вноски

МнениеПубликувано на: 12 Фев 2024, 21:38
от magiab
Здравейте ,
Колко годишна е давността на начисляваните от НАП лихви ,поради невнесени в срок здравноосиг. вноски ?
Предишното ми задължение за внасяне на такива осигуровки беше през м.август 2017 г. и през цялата 2018година ,които заплатих през 2019 г. без съответните лихви .
Предстои ми да подам декларация 7 и не ми е ясно дали ще мога да плащам здравните осигуровки за настоящата година или те ще бъдат обвързани със заплащането на стари лихви от преди 5 или повече години ?
Моля пишете ако имате информация .
Благодаря !

Re: Лихви на здравноосигуритерни вноски

МнениеПубликувано на: 12 Фев 2024, 22:14
от guest1
Здравейте!
Ако за последните 36 месеца - имате 3 или по-малко месеци без здравни вноски - вие сте с НЕПРЕКЪСНАТИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА.
Ако станат повече - правата ви се прекъсват и ви търсят всички вноски, за последните 60 месеца. Без лихви.

За по-стари периоди ... никой не се интересува!

Re: Лихви на здравноосигуритерни вноски

МнениеПубликувано на: 13 Фев 2024, 10:41
от magiab
Благодаря ви за отговора !
Влязах в сайта на НАП , но не става ясно как се декларира началната дата на периода за възникване на задължение за плащане на ЗО , когато трудовият договор е прекъснат по средата на месеца .
Като начална дата трябва да се посочи първия неработен ден , след прекратяване на трудовия договор или
първия календарен ден на следващия месец ?
Когато за м.януари са удържани средства за ЗО , но не е бил отработен цял месец , не следва ли като начало
на задължението да се посочи 01.02 24 г. ?

Re: Лихви на здравноосигуритерни вноски

МнениеПубликувано на: 13 Фев 2024, 13:01
от guest1
magiab написа:Влязах в сайта на НАП , но не става ясно как се декларира началната дата на периода за възникване на задължение за плащане на ЗО , когато трудовият договор е прекъснат по средата на месеца .
Като начална дата трябва да се посочи първия неработен ден , след прекратяване на трудовия договор или
първия календарен ден на следващия месец ?
Когато за м.януари са удържани средства за ЗО , но не е бил отработен цял месец , не следва ли като начало
на задължението да се посочи 01.02 24 г. ?

Пише си го в Кодекса на труда и

Чл. 62. (3) В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да впише данните в регистъра на заетостта. Националната агенция за приходите предоставя в реално време на оправомощени лица от дирекции "Инспекция по труда" електронен достъп до регистъра на заетостта и при поискване в срок три работни дни изпраща копие от данните за съответното вписване.


Няма начин, вноските за ЗО (лична и другите) да са за цял месец - при положение, че ТД е прекратен „по средата на месеца“. Сумите се изчисляват пропорционално на работните дни през конкретния месец.
Пример - ТД е до 17 януари 2024 г. За целия месец работните дни са 22, а отработените - 12. Коефициентът е 12/22.

Re: Лихви на здравноосигуритерни вноски

МнениеПубликувано на: 13 Фев 2024, 17:22
от doondie
magiab написа:Като начална дата трябва да се посочи първия неработен ден , след прекратяване на трудовия договор или първия календарен ден на следващия месец ?
По време на изборите като член на секционна комисия ме осигуряват за 3 дни - събота, неделя и понеделник. Съответно на сайта на НАП целият месец е отбелязан като осигурен, защото няма възможност да се визуализира другояче. На място в НАП обаче виждат, че месецът е непълен, затова плащам за останалите дни. Поради това предполагам, че следва да посочите деня, следващ деня на прекратяване на трудовия договор.

Що се отнася до лихвите за минал период - няма да Ви задължават да ги платите. Най-много да Ви попитат дали желаете да го направите или поне да Ви информират, че имате стари лихви.

Re: Лихви на здравноосигуритерни вноски

МнениеПубликувано на: 13 Фев 2024, 18:46
от magiab
Благодаря за отговорите !