Страница 1 от 1

Разпореждане от НОИ

МнениеПубликувано на: 28 Фев 2019, 13:31
от ivanovagalia
Здравейте,
2011г. от НОИ направиха Разпореждане на майка да върне недобросъвестно усвоена сума за майчинство, тъй като бях записала детето на ясла, "да му пазя място". Изпратиха и писмо че, съгласно разпоредбите на параграф 21 от ПЗР на ЗИДКСО ако се плати в срок до 05.02.2012г. не се дължат лихвите по посоченото разпореждане.
05.02 е неделя и сумата по главницата е възстановена на 06.02.- първия работен ден директно по тяхната сметка.
Миналата седмица са изпратили ново разпореждане за удръжка на сума от пенсията по повод дължимите лихви по горното разпореждане.
Основателно ли е да се позова на Чл. 60. (6) Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.